Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Łaciak, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7450-7045 orcid iD

ResearcherID: K-6856-2019

Scopus: 55658652800

PBN: 5e70920b878c28a04738f030

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 147, z ogólnej liczby 154 publikacji Autora


1
2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza dokładności obliczeń hydraulicznych przesyłu gazu
  AutorzyRafał KOWALSKI, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Adam SZURLEJ
  ŹródłoGaz, Woda i Technika Sanitarna. — 2017 t. 91 nr 4, s. 131–133
 • słowa kluczowe: spadek ciśnienia, gazociągi przemysłowe, algorytmy obliczeniowe, gaz ziemny

  keywords: natural gas, pressure drop, transmission pipelines, computing algorithms

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/17.2017.4.3

4
5
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza metod prognozowania zapotrzebowania na gaz
  AutorzyRostyslav APOSTOL, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Adam SZURLEJ
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 83
 • słowa kluczowe: prognozowanie zapotrzebowania na gaz, zużycie gazu, gaz ziemny

  keywords: gas consumption, natural gas, gas demand forecasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza modeli obliczeniowych wydajności odparowania w procesie magazynowania skroplonego gazu ziemnego (LNG)
  AutorzyTomasz WŁODEK, Mariusz ŁACIAK
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 39
 • słowa kluczowe: LNG, skroplony gaz ziemny, kriogenika, BOG, odparowanie LNG, magazynowanie LNG

  keywords: LNG, liquefied natural gas, cryogenics, LNG storage, boil off rate, BOR, BOG

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [referat, 2011]
 • TytułAnaliza możliwości zamienności i zmian jakościowych gazów w aspekcie bezpiecznego użytkowania i wspomagania zasilania sieci gazu ziemnego z zastosowaniem równoważnych mieszanin gazowych
  AutorzyŁACIAK Mariusz
  ŹródłoOil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 66–68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza możliwości zastosowania materiałów kompozytowych do transportu gazu ziemnego
  AutorzyKrystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Jan MACUDA, Adam SZURLEJ, Łukasz ZABRZESKI
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 47
 • słowa kluczowe: kompozyt, transport gazu, gazociąg, wyskie ciśnienie, dystrybucja gazu ziemnego

  keywords: composite, pipeline, high pressure, natural gas transport, natural gas distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza wpływu udziału różnych składników na transport gazu ziemnego
  AutorzyRafał KOWALSKI, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Adam SZURLEJ
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 71
 • słowa kluczowe: gazociagi przesyłowe, skład gazu ziemnego, zanieczyszczenia gazu ziemnego, gaz ziemny

  keywords: natural gas, transmission pipelines, natural gas composition, contamination of natural gas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2020]
 • TytułAnaliza zmian na ukraińskim rynku gazu ziemnego
  AutorzyOleksandr BOIKO, Mariusz ŁACIAK, Adam SZURLEJ, Tomasz WŁODEK
  ŹródłoBezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów V konferencji naukowej : Rzeszów, 12–13 października 2020 r. / red. Paweł J. Borkowski [et al.]. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, 2020. — S. [7]
 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rynek gazu, polityka energetyczna, gaz ziemny

  keywords: natural gas market, natural gas, energy security, energy policy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2015]
 • TytułAnalysis of applicability different equation for pressure drop calculation in pipelines
  AutorzyPiotr JANUSZ, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Oleksandr Susak
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów]. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2015]
 • TytułAnalysis of changes in the composition of natural gas in high pressure gas pipelines
  AutorzyPiotr JANUSZ, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Oleksandr Susak
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów]. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
17
18
19
20
 • [referat, 2016]
 • TytułBadanie efektywności energetycznej układu grzewczego stacji redukcyjnej w warunkach rzeczywistych
  AutorzyMariusz ŁACIAK, Krystian LISZKA, Andrii OLIINYK
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 18
 • słowa kluczowe: efektywność energetyczna, straty ciepła, układ grzewczy, stacja redukcyjna, stacja gazowa

  keywords: energy efficiency, heating system, pressure regulating station, gas pressure station, heat loss

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [monografia, 2022]
 • TytułBadanie możliwości użytkowania i magazynowania skroplonego gazu ziemnego w aspekcie zmienności jego składu
  AutorzyMariusz ŁACIAK, Tomasz WŁODEK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — 147, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułBadanie paliw gazowych
  AutorzyRafał SMULSKI, Czesława E. ROPA, Mariusz ŁACIAK, Andrzej Barczyński
  ŹródłoVademecum gazownika : praca zbiorowa. T. 1, Podstawy gazownictwa ziemnego: pozyskiwanie, przygotowanie do transportu, magazynowanie / red. t. 1 Stanisław Nagy. — Kraków : SITPNiG, 2014. — S. 585–612
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2019]
 • TytułBadanie wpływu czynnika roboczego na sprawność układu ORC na przykładzie wybranej tłoczni gazu
  AutorzyRafał Kowalski, Mariusz ŁACIAK, Krystian Liszka, Łukasz Zabrzeski
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 9–10
 • słowa kluczowe: odzysk ciepła odpadowego, efektywność energetyczna, czynnik roboczy, układ ORC, tłocznia, gaz ziemny

  keywords: energy, natural gas, waste heat recovery, ORC system, compressor station

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2014]
 • TytułBadanie wpływu parametrów geometrycznych zbiorników magazynowych LNG na proces odparowywania skroplonego gazu ziemnego
  AutorzyKrystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 19
 • słowa kluczowe: LNG, skroplony gaz ziemny, magazynowanie gazu, zbiorniki, odparowywanie

  keywords: gas storage, LNG, liquefied natural gas, storage tanks, vaporization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBezinwazyjne metody pomiaru ilości przepływającego gazu w rurociągach
  AutorzyMariusz ŁACIAK, Rafał SMULSKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2004 R. 21/1, s. 197–207
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: