Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Łaciak, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7450-7045 orcid iD

ResearcherID: K-6856-2019

Scopus: 55658652800

PBN: 5e70920b878c28a04738f030

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 147, z ogólnej liczby 154 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułA case study of the supercritical $CO_{2}$-Brayton cycle at a natural gas compression station
  AutorzyRafał KOWALSKI, Szymon KUCZYŃSKI, Mariusz ŁACIAK, Adam SZURLEJ, Tomasz WŁODEK
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 13 iss. 10 art. no. 2447, s. 1–18. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/10/2447/pdf
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAn analysis of the changes of the composition of natural gas transported in high-pressure gas pipelines
  AutorzyPiotr JANUSZ, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Aleksandr Susak
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2015 vol. 32 no. 4, s. 713–722. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2015.32.4/drill.2015.32.4.713.pdf
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza dokładności obliczeń hydraulicznych przesyłu gazu
  AutorzyRafał KOWALSKI, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Adam SZURLEJ
  ŹródłoGaz, Woda i Technika Sanitarna. — 2017 t. 91 nr 4, s. 131–133
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza efektywności ekonomicznej zastosowania turboekspanderów w procesie regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego
  AutorzyKrystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrzej OLIJNYK, Tomasz WŁODEK
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2018 t. 97 nr 6, s. 892–895
5
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza metod prognozowania zapotrzebowania na gaz
  AutorzyRostyslav APOSTOL, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Adam SZURLEJ
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 83
6
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza modeli obliczeniowych wydajności odparowania w procesie magazynowania skroplonego gazu ziemnego (LNG)
  AutorzyTomasz WŁODEK, Mariusz ŁACIAK
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 39
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza możliwości zamienności i zmian jakościowych gazów w aspekcie bezpiecznego użytkowania i wspomagania zasilania sieci gazu ziemnego z zastosowaniem równoważnych mieszanin gazowych
  AutorzyMariusz ŁACIAK
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 253–261. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2011-1-2/W_2011_1-2_21.pdf
8
 • [referat, 2011]
 • TytułAnaliza możliwości zamienności i zmian jakościowych gazów w aspekcie bezpiecznego użytkowania i wspomagania zasilania sieci gazu ziemnego z zastosowaniem równoważnych mieszanin gazowych
  AutorzyŁACIAK Mariusz
  ŹródłoOil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 66–68
9
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza możliwości zastosowania materiałów kompozytowych do transportu gazu ziemnego
  AutorzyKrystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Jan MACUDA, Adam SZURLEJ, Łukasz ZABRZESKI
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 47
10
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza wpływu udziału różnych składników na transport gazu ziemnego
  AutorzyRafał KOWALSKI, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Adam SZURLEJ
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 71
11
 • [referat, 2020]
 • TytułAnaliza zmian na ukraińskim rynku gazu ziemnego
  AutorzyOleksandr BOIKO, Mariusz ŁACIAK, Adam SZURLEJ, Tomasz WŁODEK
  ŹródłoBezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów V konferencji naukowej : Rzeszów, 12–13 października 2020 r. / red. Paweł J. Borkowski [et al.]. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, 2020. — S. [7]
12
 • [referat, 2015]
 • TytułAnalysis of applicability different equation for pressure drop calculation in pipelines
  AutorzyPiotr JANUSZ, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Oleksandr Susak
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów]. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 35
13
 • [referat, 2015]
 • TytułAnalysis of changes in the composition of natural gas in high pressure gas pipelines
  AutorzyPiotr JANUSZ, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Oleksandr Susak
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów]. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 62
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułAnalysis of natural gas consumption interdependence for Polish industrial consumers on the basis of an econometric model
  AutorzyTomasz CHRULSKI, Mariusz ŁACIAK
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 22 art. no. 7649, s. 1-26. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/22/7649/pdf
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnalysis of new generation odorants applicability in the Polish natural gas distribution network
  AutorzyKrystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2014 vol. 31 no. 1 dod.: CD, s. 59–71
16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnalysis of the participation of various components in natural gas transport
  AutorzyRostyslav APOSTOL, Rafał KOWALSKI, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrzej OLIJNYK, Adam SZURLEJ
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2017 vol. 34 no. 4, s. 883–894. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2017.34.4/drill.2017.34.4.883.pdf
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułApplicability of equations for pressure losses in transmission gas pipelines
  AutorzyPiotr JANUSZ, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Rafał SMULSKI, Andrii OLIINYK, Oleksandr Susak
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2015 vol. 32 no. 3, s. 525–538. — tekst: http://goo.gl/tP4A9u
19
20
 • [referat, 2016]
 • TytułBadanie efektywności energetycznej układu grzewczego stacji redukcyjnej w warunkach rzeczywistych
  AutorzyMariusz ŁACIAK, Krystian LISZKA, Andrii OLIINYK
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 18
21
 • [monografia, 2022]
 • TytułBadanie możliwości użytkowania i magazynowania skroplonego gazu ziemnego w aspekcie zmienności jego składu
  AutorzyMariusz ŁACIAK, Tomasz WŁODEK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — 147, [1] s.
22
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułBadanie paliw gazowych
  AutorzyRafał SMULSKI, Czesława E. ROPA, Mariusz ŁACIAK, Andrzej Barczyński
  ŹródłoVademecum gazownika : praca zbiorowa. T. 1, Podstawy gazownictwa ziemnego: pozyskiwanie, przygotowanie do transportu, magazynowanie / red. t. 1 Stanisław Nagy. — Kraków : SITPNiG, 2014. — S. 585–612
23
 • [referat, 2019]
 • TytułBadanie wpływu czynnika roboczego na sprawność układu ORC na przykładzie wybranej tłoczni gazu
  AutorzyRafał Kowalski, Mariusz ŁACIAK, Krystian Liszka, Łukasz Zabrzeski
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 9–10
24
 • [referat, 2014]
 • TytułBadanie wpływu parametrów geometrycznych zbiorników magazynowych LNG na proces odparowywania skroplonego gazu ziemnego
  AutorzyKrystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 19
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBezinwazyjne metody pomiaru ilości przepływającego gazu w rurociągach
  AutorzyMariusz ŁACIAK, Rafał SMULSKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2004 R. 21/1, s. 197–207