Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Twardowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 86, z ogólnej liczby 87 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułA role of water in the porosity evaluation of ground-rock media
  AutorzyKazimierz TWARDOWSKI, Stanisław RYCHLICKI, Jacek TRAPLE
  ŹródłoActa Montanistica Slovaca. — 2006 R. 11 mimoriadne č. 1, s. 208–212
 • keywords: porosity, water, ground rock media

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza porównawcza pośrednich metod oceny współczynnika filtracji gruntów
  AutorzyKazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK, Andrzej Glazor
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2006 R. 23/2, s. 687–697. — tekst: https://goo.gl/iE36Am
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza powtarzalności i odtwarzalności em{(R&R)} jako narzędzie oceny porównawczej różnych metod laboratoryjnych badania współczynnika filtracji gruntów
  AutorzyRyszard DROŻDŻAK, Kazimierz TWARDOWSKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 83–94
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2011]
 • TytułAnaliza powtarzalności i odtwarzalności(R&R) jako narzędzie oceny porównawczej różnych metod laboratoryjnych badania współczynnika filtracji gruntów
  AutorzyKazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK
  ŹródłoOil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułAnaliza zmienności wilgotności naturalnej węgli brunatnych
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Kazimierz TWARDOWSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1436. Górnictwo. — 1999 z. 243, s. 45–53
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAnizotropia cieplnej przewodności właściwej skał Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  AutorzyMaria Plewa, Stanisław PLEWA, Kazimierz TWARDOWSKI, Kazimierz KROCHMAL
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2000 t. 17, s. 153–158
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadania wodoprzepuszczalności gruntów spoistych na podstawie metody Kaczyńskiego
  AutorzyRyszard DROŻDŻAK, Kazimierz TWARDOWSKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 3, s. 487–494
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2009]
 • TytułBadania wodoprzepuszczalności gruntów spoistych w oparciu o metodę Kaczyńskiego
  AutorzyRyszard DROŻDŻAK, Kazimierz TWARDOWSKI
  ŹródłoOil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — S. 52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • [referat, 2005]
 • TytułBadanie wpływu miejsca pobrania i uziarnienia prób węgla na oceny jego metanonośności
  AutorzyKazimierz TWARDOWSKI, Jan Kwarciński, Piotr BRODA
  ŹródłoNetradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 289–295
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 1999]
 • TytułBadanie zależności między własnościami cieplnymi skał płonnych karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz ich charakterystykami geologiczno-geofizycznymi
  AutorzyKazimierz TWARDOWSKI, Zbigniew FĄFARA, Jacek TRAPLE, Kazimierz KROCHMAL
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 317–331
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułBadanie związków korelacyjnych między wybranymi właściwościami węgli kamiennych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  AutorzyJacek TRAPLE, Kazimierz TWARDOWSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1436. Górnictwo. — 1999 z. 243, s. 139–148
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułCharakterystyka ilościowa porowatości ośrodków gruntowo-skalnych a zjawiska molekularno-powierzchniowe
  AutorzyKazimierz TWARDOWSKI, Jacek TRAPLE
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2006 R. 23/1, s. 487–495. — tekst: https://goo.gl/QjAtfq
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2001]
 • TytułDotychczasowe doświadczenia zagraniczne i krajowe dotyczące tworzenia podziemnych magazynów gazu w likwidowanych kopalniach
  AutorzyKazimierz TWARDOWSKI, Jan Marszałek
  ŹródłoXII [Dwunasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 21–22 czerwca 2001, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2001. — S. 183–191
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 1999]
 • TytułEvaluation of geothermal gradient in shally sands profiles based on well logging
  AutorzyKazimierz TWARDOWSKI, Stanisław RYCHLICKI
  ŹródłoNové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov Podbanské 1999 : X. Medzinárodná vedecko-technická konferencia : October 5textsuperscript{th}–7textsuperscript{th}, 1999, Podbanské, Slovakia : zborník prednášok / Technická Univerzita v Košiciach. Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. Katedra Ropného Inžinierstva a Využitia Zemských Zdrojov [etc.]. — Košice : Ferrost, [1999]. — S. 243–248
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułEvaluation of rock porosity measurement accuracy with a helium porosimeter
  AutorzyTWARDOWSKI Kazimierz, TRAPLE Jacek, RYCHLICKI Stanisław
  ŹródłoActa Montanistica Slovaca. — 2004 R. 9 č. 3, s. 316–318
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułGeneza oraz skład gazów złóż węgla kamiennego
  AutorzyKazimierz TWARDOWSKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 1998 [wyd. 2000] t. 15, s. 107–116
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 1994]
 • TytułGeofizyczna ocena właściwości zbiornikowo-filtracyjnych skał płonnych karbonu produktywnego GZW w aspekcie określania stref chłonnych w profilach odwiertów
  AutorzyJacek TRAPLE, Stanisław RYCHLICKI, Kazimierz TWARDOWSKI
  ŹródłoEkologia w górnictwie a geofizyka : Ustroń–Zawodzie, 19–21 października 1994 : materiały konferencji / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geofizyki. — Kraków : Wydawnictwo CPPGSMiE PAN, 1994. — S. 269–280
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułIdentyfikacja czynników kontrolujących zmiany gazonośności węgli kamiennych z rejonu Nowej Rudy
  AutorzyKazimierz TWARDOWSKI, Stanisław RYCHLICKI
  ŹródłoSprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — 2000 [wyd. 2001] t. 44/1, s. 223–226
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułIdentyfikacja modelu petrofizycznego klastycznych skał zbiornikowych kambru i dewonu południowej części bloku górnośląskiego
  AutorzyAndrzej GLAZOR, Kazimierz TWARDOWSKI
  ŹródłoPrace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — 2000 nr 110, s. 417–422
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułJubileusz 80-lecia AGH na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  AutorzyKazimierz TWARDOWSKI
  ŹródłoBiuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 1999 nr 70, s. 30–31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułKafedra Neftânoj Inženerii AGH Naučno-Tehničeskogo Universiteta
  AutorzyRYCHLICKI S., TWARDOWSKI  K.
  ŹródłoPoland-Kazakhstan: integration aspects of European science : scientific papers / ed. Kazimierz Twardowski, vice-ed. Zhumaganbetov Talgat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Poland, Almaty Academy of Economics and Statistics, Almaty, Kazakhstan. — Cracow ; [AGH UST], 2008. — S. 324–335
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: