Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Twardowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 86, z ogólnej liczby 87 publikacji Autora


1
 • A role of water in the porosity evaluation of ground-rock media
2
 • Analiza porównawcza pośrednich metod oceny współczynnika filtracji gruntów
3
 • Analiza powtarzalności i odtwarzalności \em{(R&R)} jako narzędzie oceny porównawczej różnych metod laboratoryjnych badania współczynnika filtracji gruntów
4
 • Analiza powtarzalności i odtwarzalności(R&R) jako narzędzie oceny porównawczej różnych metod laboratoryjnych badania współczynnika filtracji gruntów
5
 • Analiza zmienności wilgotności naturalnej węgli brunatnych
6
 • Anizotropia cieplnej przewodności właściwej skał Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
7
 • Badania wodoprzepuszczalności gruntów spoistych na podstawie metody Kaczyńskiego
8
 • Badania wodoprzepuszczalności gruntów spoistych w oparciu o metodę Kaczyńskiego
9
 • Badanie poprawności wybranych wzorów empirycznych do oceny współczynnika filtracji gruntów
10
 • Badanie wpływu miejsca pobrania i sortymentu prób węgla na oceny jego metanonośności
11
 • Badanie wpływu miejsca pobrania i uziarnienia prób węgla na oceny jego metanonośności
12
 • Badanie zależności między własnościami cieplnymi skał płonnych karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz ich charakterystykami geologiczno-geofizycznymi
13
 • Badanie związków korelacyjnych między wybranymi właściwościami węgli kamiennych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
14
 • Charakterystyczne wskaźniki nasycenia płynami porowatych ośrodków gruntowo-skalnych
15
 • Charakterystyka ilościowa porowatości ośrodków gruntowo-skalnych a zjawiska molekularno-powierzchniowe
16
 • Dotychczasowe doświadczenia zagraniczne i krajowe dotyczące tworzenia podziemnych magazynów gazu w likwidowanych kopalniach
17
 • Evaluation of geothermal gradient in shally sands profiles based on well logging
18
 • Evaluation of rock porosity measurement accuracy with a helium porosimeter
19
 • Geneza oraz skład gazów złóż węgla kamiennego
20
 • Geofizyczna ocena właściwości zbiornikowo-filtracyjnych skał płonnych karbonu produktywnego GZW w aspekcie określania stref chłonnych w profilach odwiertów
21
 • Identyfikacja czynników kontrolujących zmiany gazonośności węgli kamiennych z rejonu Nowej Rudy
22
 • Identyfikacja modelu petrofizycznego klastycznych skał zbiornikowych kambru i dewonu południowej części bloku górnośląskiego
23
 • Indirect method for evaluating lignite moisture
24
 • Jubileusz 80-lecia AGH na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu
25
 • Kafedra Neftânoj Inženerii AGH Naučno-Tehničeskogo Universiteta