Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Twardowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem8455254441
202011
20144211
201311
20125212
2011211
20105113
20094112
2008711311
200711
20067115
2005413
200491314
200333
2002321
2001972
2000817
19991165
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem847086
202011
201444
201311
2012541
2011211
201055
2009431
2008752
200711
20067511
200544
2004972
200333
2002312
200199
200088
199911101
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem847212
202011
201444
201311
201255
201122
201055
200944
2008752
200711
2006752
2005431
2004972
200333
2002321
200199
200088
19991183
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem84183
202011
201444
201311
201255
201122
201055
200944
200877
200711
200677
200544
200499
200333
200233
200199
200088
19991111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem842361
202011
2014422
201311
2012532
2011211
2010541
2009431
200877
200711
200677
200544
200499
200333
200233
200199
200088
19991111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem844341
202011
2014431
201311
2012523
2011211
2010541
200944
2008761
200711
2006725
2005422
2004927
2003321
2002312
2001936
2000844
199911471
 • A role of water in the porosity evaluation of ground-rock media / Kazimierz TWARDOWSKI, Stanisław RYCHLICKI, Jacek TRAPLE // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2006 R. 11 mimoriadne č. 1, s. 208–212. — Bibliogr. s. 211–212. — Nové poznatky v oblasti vřtania, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov : 13. medzinárodná konferencia : 24. – 26. október 2006 / The Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies (F BERG) [etc.]. — Košice : F BERG, 2006

 • keywords: porosity, water, ground rock media

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza porównawcza pośrednich metod oceny współczynnika filtracji gruntówComparative analysis of indirect evaluation methods of ground filtration / Kazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK, Andrzej Glazor // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/2, s. 687–697. — Bibliogr. s. 696–697, Streszcz., Summ.. — A. Glazor - były doktorant WWNiG AGH. — tekst: https://goo.gl/iE36Am

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza powtarzalności i odtwarzalności \em{(R&R)} jako narzędzie oceny porównawczej różnych metod laboratoryjnych badania współczynnika filtracji gruntówAnalysis of repeatability and reproducibility (R&R) method for comparing various laboratory methods of ground filtration parameter analysis / Ryszard DROŻDŻAK, Kazimierz TWARDOWSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 83–94. — Bibliogr. s. 93–94, Streszcz., Summ.. — Toż. na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza powtarzalności i odtwarzalności(R&R) jako narzędzie oceny porównawczej różnych metod laboratoryjnych badania współczynnika filtracji gruntówAnalysis of repeatability and reproducibility (R&R) method for comparing various laboratory methods of ground filtration parameter analysis / Kazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK // W: Oil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów = 22\textsuperscript{nd} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : Cracow, 8–10 June, 2011 : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 31. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza zmienności wilgotności naturalnej węgli brunatnychChangeability analysis of brown coal water saturation / Zbigniew FĄFARA, Kazimierz TWARDOWSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1436. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 1999 z. 243, s. 45–53. — Bibliogr. s. 52–53, Streszcz., Summ.. — Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla : III [trzecia] konferencja z okazji setnej rocznicy urodzin profesora Jana Kuhla : Gliwice, 18–19 listopada 1999. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Anizotropia cieplnej przewodności właściwej skał Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoAnisotropy of thermal conductivity of rocks in the Upper Silesian Coal Basin / Maria Plewa, Stanisław PLEWA, Kazimierz TWARDOWSKI, Kazimierz KROCHMAL // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2000 t. 17, s. 153–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania wodoprzepuszczalności gruntów spoistych na podstawie metody KaczyńskiegoAnalysis of water-permeability of compact ground using Kaczyński method / Ryszard DROŻDŻAK, Kazimierz TWARDOWSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 3, s. 487–494. — Bibliogr. s. 494, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania wodoprzepuszczalności gruntów spoistych w oparciu o metodę KaczyńskiegoAnalysis of water-permeability of compact ground by using Kaczyński method / Ryszard DROŻDŻAK, Kazimierz TWARDOWSKI // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 52. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie poprawności wybranych wzorów empirycznych do oceny współczynnika filtracji gruntówAnalysis of corretness of selected analytical formulae for ground filtration coefficient / Kazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 4, s. 681–690. — Bibliogr. s. 689–690, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-04/W_2010_4_03.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badanie wpływu miejsca pobrania i sortymentu prób węgla na oceny jego metanonośnościThe influence of sampling site and hard coal sortment on evaluation of methane content / Piotr BRODA, Jan Kwarciński, Kazimierz TWARDOWSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2005 R. 22/1, s. 73–81. — Bibliogr. s. 80–81, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rsk014e.wbg2.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2005-01/W_22_1_2005_05.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badanie wpływu miejsca pobrania i uziarnienia prób węgla na oceny jego metanonośnościAnalysis the influence of the sampling place and grain sizes coal samples on the evaluation of methane content / Kazimierz TWARDOWSKI, Jan Kwarciński, Piotr BRODA // W: Netradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava ; R. 51 č. 1. Řada hornicko-geologická. Monografie = Mining and Geological Series. Monograph / 0474-8476 ; 15). — S. 289–295. — Bibliogr. s. 294–295, Abstr., Streszcz.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badanie zależności między własnościami cieplnymi skał płonnych karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz ich charakterystykami geologiczno-geofizycznymi[An analysis of dependence of thermal properties of waste rocks in the productive carboniferous of the Upper Silesian Coal Basin on their geologic-geophysical characteristics] / Kazimierz TWARDOWSKI, Zbigniew FĄFARA, Jacek TRAPLE, Kazimierz KROCHMAL // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 317–331. — Bibliogr. s. 324, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badanie związków korelacyjnych między wybranymi właściwościami węgli kamiennych Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoAnalysis of the correlation relationship between some properties of coal for Upper Silesian Coal Basin / Jacek TRAPLE, Kazimierz TWARDOWSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1436. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 1999 z. 243, s. 139–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz., Summ.. — Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla : III [trzecia] konferencja z okazji setnej rocznicy urodzin profesora Jana Kuhla : Gliwice, 18–19 listopada 1999. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Charakterystyczne wskaźniki nasycenia płynami porowatych ośrodków gruntowo-skalnychCharacteristic indices of saturation of soil-ground media with fluids / Kazimierz TWARDOWSKI, Jacek TRAPLE // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 437–447. — Bibliogr. s. 446–447, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_38.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Charakterystyka ilościowa porowatości ośrodków gruntowo-skalnych a zjawiska molekularno-powierzchnioweQuantitative characteristic of ground-rock media porosity vs. molecular-surface phenomena / Kazimierz TWARDOWSKI, Jacek TRAPLE // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/1, s. 487–495. — Bibliogr. s. 494–495, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/QjAtfq

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Dotychczasowe doświadczenia zagraniczne i krajowe dotyczące tworzenia podziemnych magazynów gazu w likwidowanych kopalniachWorld's and Polish experience in making underground gas storages in decommissioned mines / Kazimierz TWARDOWSKI, Jan Marszałek // W: XII [Dwunasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 21–22 czerwca 2001, T. 2 = 12\textsuperscript{th} international scientific-technical conference “New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2001. — S. 183–191. — Bibliogr. s. 190–191, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Evaluation of geothermal gradient in shally sands profiles based on well logging / Kazimierz TWARDOWSKI, Stanisław RYCHLICKI // W: Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov Podbanské 1999 : X. Medzinárodná vedecko-technická konferencia : October 5\textsuperscript{th}–7\textsuperscript{th}, 1999, Podbanské, Slovakia : zborník prednášok = New knowledge in sphere of drilling, production, transport and gas storage : 10\textsuperscript{th} International Scientific and Technical Conference : conference contributions / Technická Univerzita v Košiciach. Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. Katedra Ropného Inžinierstva a Využitia Zemských Zdrojov [etc.]. — Košice : Ferrost, [1999]. — S. 243–248. — Bibliogr. s. 248, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Evaluation of rock porosity measurement accuracy with a helium porosimeter / TWARDOWSKI Kazimierz, TRAPLE Jacek, RYCHLICKI Stanisław // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2004 R. 9 č. 3, s. 316–318. — Bibliogr. s. 318, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Geneza oraz skład gazów złóż węgla kamiennegoOrigin and composition of coalbed gases / Kazimierz TWARDOWSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1998 [wyd. 2000] t. 15, s. 107–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Identyfikacja czynników kontrolujących zmiany gazonośności węgli kamiennych z rejonu Nowej RudyIdentification of factors controlling changes in gas-bearing bituminous coal from the area of Nowa Ruda / Kazimierz TWARDOWSKI, Stanisław RYCHLICKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 2000 [wyd. 2001] t. 44/1, s. 223–226. — Bibliogr. s. 226

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Identyfikacja modelu petrofizycznego klastycznych skał zbiornikowych kambru i dewonu południowej części bloku górnośląskiegoIdentification of a petrophysical model of reservoir clastic rocks of the Cambrian and Devonian strata in the south part of the Upper Silesian block / Andrzej GLAZOR, Kazimierz TWARDOWSKI // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2000 nr 110, s. 417–422. — Bibliogr. s. 422, Summ.. — Problemy naukowo-badawcze i rozwojowe poszukiwań i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej : wydanie konferencyjne : [konferencja naukowo-techniczna Geopetrol 2000 : Zakopane, 25–28. 09. 2000]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Indirect method for evaluating lignite moisture / Zbigniew FĄFARA, Stanisław RYCHLICKI, Kazimierz TWARDOWSKI // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2004 vol. 7 no. 3–4, s. 345–349. — Bibliogr. s. 348–349, Abstr.. — Proceedings of the 5th European Coal Conference [ECC5] : September 17–19, 2002, Mons-Frameries (PASS), Belgium / ed. M. Dusar. — Brussels : Royal Belgian Institute of Natural Sciences, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Jubileusz 80-lecia AGH na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu[Jubilee of 80th anniversary of University of Mining and Metallurgy at the Drilling, Oil and Gas Faculty] / Kazimierz TWARDOWSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 70, s. 30–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Kafedra Neftânoj Inženerii AGH Naučno-Tehničeskogo UniversitetaDepartment of Petroleum Engineering, AGH University of Science and Technology / RYCHLICKI S., TWARDOWSKI  K. // W: Poland-Kazakhstan: integration aspects of European science : scientific papers / ed. Kazimierz Twardowski, vice-ed. Zhumaganbetov Talgat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Poland, Almaty Academy of Economics and Statistics, Almaty, Kazakhstan. — Cracow ; [AGH UST], 2008. — ISBN10: 9965-400-35-0. — S. 324–335. — Bibliogr. s. 335

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Metan pokładów węgla w Polsce na tle międzynarodowych doświadczeńCoalbed methane in Poland in view of world's experience / Stanisław RYCHLICKI, Kazimierz TWARDOWSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2001 R. 18/1, s. 181–188. — Bibliogr. s. 188, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: