Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Traple, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
  • Charakterystyczne wskaźniki nasycenia płynami porowatych ośrodków gruntowo-skalnych
2
  • O kompakcji utworów geologicznych
3
  • Ocena stanu technicznego eksploatowanych gazociągów stalowych
4
  • Przepływy emulsji wodno-ropnych w ośrodkach porowatych
5
  • Sposób określania składu materiałów stałych metodą elektryczną
6
  • Sposób określania składu materiałów stałych metodą elektryczną
7
  • Sposób określania składu materiałów stałych metodą elektryczną
8
  • Sposób określania składu materiałów stałych metodą elektryczną
9
  • Wpływ kompakcji na właściwości zbiornikowo-filtracyjne skał miocenu Przedgórza Karpat