Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Traple, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • A role of water in the porosity evaluation of ground-rock media
2
 • Badania wpływu płynu roboczego na wyniki oznaczeń laboratoryjnych porowatości skał
3
 • Badanie zależności między własnościami cieplnymi skał płonnych karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz ich charakterystykami geologiczno-geofizycznymi
4
 • Badanie związków korelacyjnych między wybranymi właściwościami węgli kamiennych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
5
 • Charakterystyczne wskaźniki nasycenia płynami porowatych ośrodków gruntowo-skalnych
6
 • Charakterystyka ilościowa porowatości ośrodków gruntowo-skalnych a zjawiska molekularno-powierzchniowe
7
 • Èkologičeskie posledstviâ dobyči kamennoj soli skvažinnym metodom
8
 • Ekologiczne skutki eksploatacji soli kamiennej metodą otworową w kopalni „Łężkowice”
9
 • Ekologiczne skutki eksploatacji soli kamiennej metodą otworową w kopalni „Łężkowice”. Cz. 2
10
 • Evaluation of rock porosity measurement accuracy with a helium porosimeter
11
 • Laboratoryjne oceny przepuszczalności absolutnej skał przy wykorzystaniu różnych przyrządów pomiarowych
12
 • Modele petrofizyczne skał zbiornikowych wykorzystywane w praktyce geologicznej
13
 • Modele przestrzeni porowej skał zbiornikowych karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
14
 • O kompakcji utworów geologicznych
15
 • Ocena niedokładności laboratoryjnych i otworowych badań parametrów termicznych karbońskiego górotworu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
16
 • Ocena stanu technicznego eksploatowanych gazociągów stalowych
17
 • Opracowanie modeli predykcyjnych dla oceny własności zbiornikowych piaskowców karbońskich Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
18
 • Pomiary współczynnika porowatości skał z wykorzystaniem porozymetru helowego firmy Corelab
19
 • Poristoe prostranstvo vodovmeŝaûŝih porod v svete laboratornyh issledovanij
20
 • Problemy mehaniki gornogo massiva na primere likvidacii šahty kamennoj soli
21
 • Prognozowanie gradientu geotermicznego utworów karbonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego z wykorzystaniem wyników standardowych pomiarów geofizyki wiertniczej
22
 • Próba oceny metody porometrii helowej do pomiarów laboratoryjnych porowatości skał
23
 • Przepływy emulsji wodno-ropnych w ośrodkach porowatych
24
 • Sposób określania składu materiałów stałych metodą elektryczną
25
 • Sposób określania składu materiałów stałych metodą elektryczną