Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Traple, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • A role of water in the porosity evaluation of ground-rock media
2
 • Badania wpływu płynu roboczego na wyniki oznaczeń laboratoryjnych porowatości skał
3
 • Badanie związków korelacyjnych między wybranymi właściwościami węgli kamiennych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
4
 • Charakterystyczne wskaźniki nasycenia płynami porowatych ośrodków gruntowo-skalnych
5
 • Charakterystyka ilościowa porowatości ośrodków gruntowo-skalnych a zjawiska molekularno-powierzchniowe
6
 • Ekologiczne skutki eksploatacji soli kamiennej metodą otworową w kopalni „Łężkowice”
7
 • Ekologiczne skutki eksploatacji soli kamiennej metodą otworową w kopalni „Łężkowice”. Cz. 2
8
 • Evaluation of rock porosity measurement accuracy with a helium porosimeter
9
 • Modele petrofizyczne skał zbiornikowych wykorzystywane w praktyce geologicznej
10
 • Modele przestrzeni porowej skał zbiornikowych karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
11
 • O kompakcji utworów geologicznych
12
 • Ocena stanu technicznego eksploatowanych gazociągów stalowych
13
 • Opracowanie modeli predykcyjnych dla oceny własności zbiornikowych piaskowców karbońskich Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
14
 • Próba oceny metody porometrii helowej do pomiarów laboratoryjnych porowatości skał
15
 • Przepływy emulsji wodno-ropnych w ośrodkach porowatych
16
 • Uwagi dotyczące wątpliwych wyników pomiarów
17
 • Wpływ kompakcji na właściwości zbiornikowo-filtracyjne skał miocenu Przedgórza Karpat
18
 • Wpływ litologii i cech strukturalnych górotworu na charakterystykę jego parametrów termicznych