Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Stopa, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6995-4249 połącz konto z ORCID

ResearcherID: V-7326-2018

Scopus: 6701583271

PBN: 5e70920b878c28a04738f041

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 333, z ogólnej liczby 333 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • Tytuł23 Światowy Kongres Gazowniczy w Amsterdamie
  AutorzyJerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI
  ŹródłoWiadomości Naftowe i Gazownicze. — 2006 R. 9 nr. 7, s. 31–32
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • Tytuł23 Światowy Kongres Gazowniczy w Amsterdamie
  AutorzyStanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoBiuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2006 nr 156/157, s. 10
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • Tytuł24 Światowy Kongres Gazowniczy w Buenos Aires
  AutorzyStanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoWiadomości Naftowe i Gazownicze. — 2009 R. 12 nr 12, s. 39–40
4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułA simplified semi-analytical model for water-coning control in oil wells with dual completions system
  AutorzyJakub SIEMEK, Jerzy STOPA
  ŹródłoJournal of Energy Resources Technology. — 2002 vol. 124 no. 4, s. 246–252
6
7
 • [referat, 2014]
 • TytułAdvances in development of unconventional resources in Poland
  AutorzyStanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoNové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov : XVII. Medzinárodná Vedecko-Technická Konferencia : 20.–22. október 2014, Podbanské, Slovensko : zborník konferencie / eds. Ján Pinka, Eliška Horniaková. — Košice : TU, 2014. — S. 98–103
8
 • [referat, 2014]
 • TytułAdvances in shale gas development in Poland
  AutorzyStanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA, Jarosław Polit
  Źródło21st World petroleum congress : responsibly energising a growing world : June 15–19th 2014, Moscow : abstract book. — [London : s. n.], [2014]. — S. 57
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAktualne możliwości komputerowej symulacji szczelinowania hydraulicznego w złożach
  AutorzyPaweł WOJNAROWSKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2012 vol. 29 no. 1, s. 337–345. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2012-01/W_2012_1_30.pdf
10
 • [referat, 2012]
 • TytułAktualne możliwości komputerowej symulacji szczelinowania hydraulicznego w złożach
  AutorzyP. WOJNAROWSKI, J. STOPA
  ŹródłoOil-Gas AGH 2012 : 23textsuperscript{rd} international conference : unconventional natural gas in Poland : 29–31 V 2012, [Krakow] : abstract book. — [Kraków : AGH], [2012]. — S. 43
11
 • [referat, 2015]
 • TytułAktualne możliwości zwiększenia wydobycia ropy naftowej w Polsce dzięki nowym technologiom
  AutorzyJerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI
  ŹródłoX Polski Kongres Naftowców i Gazowników : „Technologie innowacyjne i kapitał ludzki podstawą rozwoju polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego” : Bóbrka, 20-22 maja 2015 r. : referaty kongresowe / red. Stanisław Szafran ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SNTIiTPNiG. Zarząd Główny, [2015]. — S. 63–76
12
 • [zgłoszenie patentowe, 2022]
 • TytułAn arrangement of devices for underground storage of water and for its recovery
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Marek, SOLECKI Tadeusz, STOPA Jerzy, WIŚNIOWSKI Rafał, CHRUSZCZ-LIPSKA Katarzyna
  Details
13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnalityczny model wtłaczania odpadów ciekłych do warstw chłonnych
  AutorzyJerzy STOPA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2001 t. 18/2, s. 443–456
15
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza efektywności rozproszonej produkcji energii elektrycznej na marginalnych złożach gazu ziemnego
  AutorzyJerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI, Paweł WOJNAROWSKI
  ŹródłoNafta i gaz – 2002 : tradycje i nowoczesność : II [druga] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bóbrka 23–25 maja 2002 r. / red. Stanisław Szafran ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SITPNiG. Zarząd Główny, 2002. — S. 131–141
16
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza i wybór źródeł $CO_{2}$ na potrzeby projektów CCS-EOR w klastrach złóż ropy naftowej w Polsce
  AutorzyPiotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Edyta Mikołajczak, Joanna WARTAK
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 36
17
18
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza możliwości podziemnego magazynowania paliw ciekłych w kawernach solnych
  AutorzyEdyta KUK, Piotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Ewa KNAPIK, Michał KUK
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 15
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułAnaliza możliwości realistycznej symulacji i prognozowania eksploatacji metanu z pokładów węgla
  AutorzyJerzy STOPA, Jakub SIEMEK
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1405. Górnictwo. — 1999 z. 239, s. 187–201
20
 • [referat, 2003]
 • TytułAnaliza możliwości wykorzystania złóż węglowodorów do sekwestracji $CO_{2}$
  AutorzyJerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI
  ŹródłoVIII Międzynarodowe Targi Nafta i Gaz 2003 : 24–26 września 2003, Warszawa ; Nafta i Gaz: konferencja Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG : 26 września 2003. — [Warszawa : Biuro Reklamy S. A. Zarząd Targów Warszawskich], [2003]. — S. 44–53
21
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułAnaliza możliwości zatłaczania ditlenku węgla do złoża A w celu zwiększenia wydobycia
  AutorzyP. KOSOWSKI, S. RYCHLICKI, J. STOPA, P. WOJNAROWSKI
  ŹródłoMożliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze złóż karpackich / pod red. Stanisława Rychlickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 139–157
22
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułAnaliza możliwości zwiększenia wydobycia ze złoża B za pomocą otworów wielodennych
  AutorzyP. KOSOWSKI, S. RYCHLICKI, J. STOPA, P. WOJNAROWSKI
  ŹródłoMożliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze złóż karpackich / pod red. Stanisława Rychlickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 158–168
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza rynku gazu ziemnego w Polsce w latach 2003-2009 i prognozy na lata 2010-2012
  AutorzyPiotr KOSOWSKI, Jerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2010 R. 66 nr 11, S. 993–999
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza wpływu eksploatacji na ekshalacje gazu ze złóż
  AutorzyJerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI, Paweł WOJNAROWSKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2001 R. 18/1, s. 217–227
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złoża
  AutorzyDamian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2017 t. 96 nr 5, s. 968–971