Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Stopa, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6995-4249 połącz konto z ORCID

ResearcherID: V-7326-2018

Scopus: 6701583271

PBN: 5e70920b878c28a04738f041

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 333, z ogólnej liczby 333 publikacji Autora


1
 • 23 Światowy Kongres Gazowniczy w Amsterdamie
2
 • 23 Światowy Kongres Gazowniczy w Amsterdamie
3
 • 24 Światowy Kongres Gazowniczy w Buenos Aires
4
5
 • A simplified semi-analytical model for water-coning control in oil wells with dual completions system
6
7
 • Advances in development of unconventional resources in Poland
8
 • Advances in shale gas development in Poland
9
 • Aktualne możliwości komputerowej symulacji szczelinowania hydraulicznego w złożach
10
 • Aktualne możliwości komputerowej symulacji szczelinowania hydraulicznego w złożach
11
 • Aktualne możliwości zwiększenia wydobycia ropy naftowej w Polsce dzięki nowym technologiom
12
 • An arrangement of devices for underground storage of water and for its recovery
13
 • An estimation of profitability of investment projects in the oil and gas industry using real options theory
14
 • Analityczny model wtłaczania odpadów ciekłych do warstw chłonnych
15
 • Analiza efektywności rozproszonej produkcji energii elektrycznej na marginalnych złożach gazu ziemnego
16
 • Analiza i wybór źródeł $CO_{2}$ na potrzeby projektów CCS-EOR w klastrach złóż ropy naftowej w Polsce
17
 • Analiza kosztów separacji $CO_{2}$ ze spalin w związku z możliwością jego podziemnego składowania
18
 • Analiza możliwości podziemnego magazynowania paliw ciekłych w kawernach solnych
19
 • Analiza możliwości realistycznej symulacji i prognozowania eksploatacji metanu z pokładów węgla
20
 • Analiza możliwości wykorzystania złóż węglowodorów do sekwestracji $CO_{2}$
21
 • Analiza możliwości zatłaczania ditlenku węgla do złoża A w celu zwiększenia wydobycia
22
 • Analiza możliwości zwiększenia wydobycia ze złoża B za pomocą otworów wielodennych
23
 • Analiza rynku gazu ziemnego w Polsce w latach 2003-2009 i prognozy na lata 2010-2012
24
 • Analiza wpływu eksploatacji na ekshalacje gazu ze złóż
25
 • Analiza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złoża