Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Kazimierz Krochmal, dr inż.

emeryt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAnizotropia cieplnej przewodności właściwej skał Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  AutorzyMaria Plewa, Stanisław PLEWA, Kazimierz TWARDOWSKI, Kazimierz KROCHMAL
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2000 t. 17, s. 153–158
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBadanie laboratoryjne polaryzacji elektrycznej skał zbiornikowych
  AutorzyJanusz K. KROCHMAL
  ŹródłoSprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — 2000 [wyd. 2001] t. 44/1, s. 252–256
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 1999]
 • TytułBadanie zależności między własnościami cieplnymi skał płonnych karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz ich charakterystykami geologiczno-geofizycznymi
  AutorzyKazimierz TWARDOWSKI, Zbigniew FĄFARA, Jacek TRAPLE, Kazimierz KROCHMAL
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 317–331
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • [referat, 2001]
 • TytułNiektóre aparaturowe aspekty pomiarów laboratoryjnych właściwości elektrycznych skał i płynów
  AutorzyJanusz Kazimierz KROCHMAL
  ŹródłoXII [Dwunasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 21–22 czerwca 2001, T. 1 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2001. — S. 271–275
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [zgłoszenie patentowe, 2008]
 • TytułSposób określania składu materiałów stałych metodą elektryczną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KROCHMAL Janusz Kazimierz, RYCHLICKI Stanisław, TWARDOWSKI Kazimierz, TRAPLE Jacek
  DetailsInt.Cl.: G01N 27/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 382349 A1 ; Opubl. 2008-11-10. — Zgłosz. nr P.382349 z dn. 2007-05-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2008  nr 23, s. 15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL382349A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułSposób określania składu materiałów stałych metodą elektryczną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KROCHMAL Janusz Kazimierz, RYCHLICKI Stanisław, TWARDOWSKI Kazimierz, TRAPLE Jacek
  DetailsInt.Cl.: G01N 27/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393413 A1 ; Opubl. 2012-07-02. — Zgłosz. nr P.393413 z dn. 2010-12-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 14, s. 43. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393413A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2014]
 • TytułSposób określania składu materiałów stałych metodą elektryczną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz Kazimierz KROCHMAL, Stanisław RYCHLICKI, Kazimierz TWARDOWSKI, Jacek TRAPLE
  DetailsInt.Cl.: G01N 27/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218561 B1 ; Udziel. 2014-04-23 ; Opubl. 2014-12-31. — Zgłosz. nr P.393413 z dn. 2010-12-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218561B1.pdf
 • słowa kluczowe: sorpcja, polaryzacja elektryczna, kąt fazowy, , piasek

  keywords: sorption, clay, electric polarization, sand, phase angle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2008]
 • TytułSposób określania składu substancji
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz Kazimierz KROCHMAL
  DetailsInt.Cl.: G01N 27/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 198829 B1 ; Udziel. 2008-01-29 ; Opubl. 2008-07-31. — Zgłosz. nr P.344897 z dn. 2000-12-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL198829B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [zgłoszenie patentowe, 2002]
 • TytułSposób określania składu substancji
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KROCHMAL Janusz Kazimierz
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: G01N 27/02. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 344897 A1 ; Opubl. 2002-07-01. — Zgłosz. nr P.344897 z dn. 2000-12-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2002  nr 14, s. 61. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL344897A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 1999]
 • TytułWykorzystanie pomiarów geofizyki wiertniczej do geologicznego dokumentowania otworów węglowych
  AutorzyKazimierz TWARDOWSKI, Stanisław RYCHLICKI, Zbigniew FĄFARA, Jacek TRAPLE, Kazimierz KROCHMAL
  ŹródłoGeofizyka w geologii, górnictwie i ochronie środowiska : V konferencja naukowo-techniczna Jubileusz 50-lecia nauczania geofizyki w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków, 23 czerwca 1999 roku / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geofizyki. — Kraków : ARBOR, 1999. — S. 291–305
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: