Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Jewulski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • [referat, 2005]
 • TytułAn analysis of micellar solutions' properties in the oil recovery process
  AutorzyJan JEWULSKI
  ŹródłoNetradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 133–143
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBadania efektywności usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z gruntów metodą przemywania z wykorzystaniem analizatora OMS 2 oraz ekstrakcji rozpuszczalnikowej
  AutorzyJan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA, Albin WOJNAR
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2003 R. 20/2, s. 371–382
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania laboratoryjne demulgacji rop naftowych metodą termochemiczną
  AutorzyJan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2007 t. 24 z. 1, s. 237–243. — tekst: https://goo.gl/7Lj8Dt
 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, ropa naftowa, metoda termochemiczna, demulgacja

  keywords: oil, demulsification, laboratory experiments, thermochemical method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadania laboratoryjne i normy dotyczące środków chemicznych do usuwania substancji ropopochodnych z gruntu
  AutorzyJan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA, Albin WOJNAR
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2002 R. 19/1, s. 111–120
 • słowa kluczowe: zanieczyszczenia ropopochodne, substancje chemiczne

  keywords: oil contaminations, chemical agents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBadania laboratoryjne możliwości oczyszczania gruntów skażonych produktami naftowymi metodą przemywania wodą z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych
  AutorzyJan JEWULSKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoGaz, Woda i Technika Sanitarna. — 2000 t. 74 nr 10, s. 422–425
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2005]
 • TytułBadania laboratoryjne oddziaływania cieczy kwasujących na próbki skał węglanowych złoża siarki o niskiej przepuszczalności oraz likwidacja cieczy po zabiegu
  AutorzyJan JEWULSKI
  ŹródłoNetradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 145–150
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [referat, 2003]
 • TytułBadania związków siarki w ropach i produktach naftowych na rentgenowskim spektometrze ED-2000
  AutorzyJan JEWULSKI, Albin WOJNAR, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — S. 30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułDemulgatory i ich wpływ na procesy eksploatacji ropy naftowej
  AutorzyDariusz Bęben, Jan JEWULSKI, Andrzej Janocha
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2007 t. 24 z. 1, s. 99–108. — tekst: https://goo.gl/LqdJeK
 • słowa kluczowe: eksploatacja ropy, demulgatory, emulsje ropne

  keywords: oil exploitation, demulsifiers, oil emulsions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [podręcznik, 2007]
 • TytułMetody intensyfikacji wydobycia płynów złożowych
  AutorzyJan JEWULSKI
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 170, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [skrypt, 2003]
 • TytułNapowierzchniowe zagospodarowanie złóż kopalin ciekłych
  AutorzyJan JEWULSKI
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 241 [1] s
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułOcena zagrożenia wydzielania się soli z ropy naftowej na przykładzie wybranych krajowych kopalń
  AutorzyDariusz Bęben, Jan JEWULSKI, Andrzej Janocha
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2008 t. 25 z. 2, s. 201–209. — tekst: http://goo.gl/KIoDYV
 • słowa kluczowe: ropa naftowa, kopalnia ropy, solanki

  keywords: crude oil, oil, salt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułOddziaływanie cieczy kwasujących na próbki skał złożowych w świetle badań laboratoryjnych
  AutorzyJan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2004 R. 21/1, s. 101–110
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułOkreślanie współczynnika przepuszczalności na podstawie badań laboratoryjnych oddziaływania cieczy kwasujących na próbki skał złożowych
  AutorzyJan JEWULSKI, Paweł WOJNAROWSKI
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia. — 2005 R. 44 z. 1–2, s. 59–65
 • słowa kluczowe: przepuszczalność, skały złożowe, kwasowanie

  keywords: permeability, rock samples, acidizing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułPomiar przepuszczalności względnych dla układu ropa-woda w warunkach niestacjonarnych
  AutorzyJerzy STOPA, Jan JEWULSKI
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2000 R. 56 nr 1, s. 11–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułSpecyfika eksploatacji ropy ciężkiej ze złoża „Lubaczów”
  AutorzyJan JEWULSKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2006 R. 23/2, s. 659–666. — tekst: https://goo.gl/vFFvti
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułSzczelinowanie hydrauliczne jako metoda intensyfikacji wydobycia ropy naftowej na przykładzie złoża Łodyna
  AutorzyCzesław RYBICKI, Jan JEWULSKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2001 t. 18/2, s. 409–420
 • słowa kluczowe: eksploatacja, ropa naftowa, szczelinowanie

  keywords: exploitation, fracturing, oil reservoir

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułUsuwanie substancji ropopochodnych z gruntu środkami chemicznymi z uwzględnieniem wskaźników zanieczyszczeń i występujących w Polsce zagrożeń
  AutorzyJan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2002 R. 19/2, s. 373–381
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułWody złożowe i ich wpływ w procesie eksploatacji złóż ropy naftowej
  AutorzyJan JEWULSKI, Paweł WOJNAROWSKI, Albin WOJNAR
  ŹródłoGaz, Woda i Technika Sanitarna. — 2005 t. 78 nr 6, s. 5–7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułWyznaczanie przepuszczalności względnych na podstawie badań laboratoryjnych niestacjonarnego przepływu dwufazowego wybranych rop naftowych i roztworu wodnego rokafenolu
  AutorzyJan JEWULSKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 1999 [wyd.] 2000 t. 16, s. 53–63
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: