Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Jewulski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Drilling, Oil and Gas
WWNiG-kin


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2005]
 • TytułAn analysis of micellar solutions' properties in the oil recovery process
  AutorzyJan JEWULSKI
  ŹródłoNetradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 133–143
2
 • [article, 2003]
 • TytułBadania efektywności usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z gruntów metodą przemywania z wykorzystaniem analizatora OMS 2 oraz ekstrakcji rozpuszczalnikowej
  AutorzyJan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA, Albin WOJNAR
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2003 R. 20/2, s. 371–382
3
 • [article, 2007]
 • TytułBadania laboratoryjne demulgacji rop naftowych metodą termochemiczną
  AutorzyJan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2007 t. 24 z. 1, s. 237–243. — tekst: https://goo.gl/7Lj8Dt
4
 • [article, 2002]
 • TytułBadania laboratoryjne i normy dotyczące środków chemicznych do usuwania substancji ropopochodnych z gruntu
  AutorzyJan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA, Albin WOJNAR
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2002 R. 19/1, s. 111–120
5
 • [article, 2000]
 • TytułBadania laboratoryjne możliwości oczyszczania gruntów skażonych produktami naftowymi metodą przemywania wodą z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych
  AutorzyJan JEWULSKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoGaz, Woda i Technika Sanitarna. — 2000 t. 74 nr 10, s. 422–425
6
 • [proceedings, 2005]
 • TytułBadania laboratoryjne oddziaływania cieczy kwasujących na próbki skał węglanowych złoża siarki o niskiej przepuszczalności oraz likwidacja cieczy po zabiegu
  AutorzyJan JEWULSKI
  ŹródłoNetradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 145–150
7
 • [article, 2004]
 • TytułBadania zasolenia wybranych rop naftowych na rentgenowskim spektrometrze ED-2000
  AutorzyJan JEWULSKI, Albin WOJNAR, Paweł WOJNAROWSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2004 R. 21/2, s. 539–548
8
 • [proceedings, 2003]
 • TytułBadania związków siarki w ropach i produktach naftowych na rentgenowskim spektometrze ED-2000
  AutorzyJan JEWULSKI, Albin WOJNAR, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — S. 30
9
 • [article, 2003]
 • TytułBadania związków siarki w ropach i produktach naftowych na rentgenowskim spektometrze ED-2000
  AutorzyJan JEWULSKI, Albin WOJNAR, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2003 R. 20/1, s. 91–100
10
 • [textbook, 2000]
 • TytułĆwiczenia laboratoryjne z eksploatacji złóż ropy naftowej
  AutorzyKazimierz LISZKA, Jan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 101, [1] s.
11
 • [article, 2007]
 • TytułDemulgatory i ich wpływ na procesy eksploatacji ropy naftowej
  AutorzyDariusz Bęben, Jan JEWULSKI, Andrzej Janocha
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2007 t. 24 z. 1, s. 99–108. — tekst: https://goo.gl/LqdJeK
12
13
 • [handbook, 2007]
 • TytułMetody intensyfikacji wydobycia płynów złożowych
  AutorzyJan JEWULSKI
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 170, [1] s.
14
 • [monograph, 2006]
 • TytułMetody usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska gruntowo-wodnego : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Stanisława RYCHLICKIEGO ; [aut.] Zbigniew FĄFARA, Jan JEWULSKI, Paweł Kaszycki, Henryk Kołoczek, Stanisław RYCHLICKI, Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA, Kazimierz TWARDOWSKI, Paweł WOJNAROWSKI, Danuta ZAGRAJCZUK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 149, [1] s.
15
 • [textbook, 2003]
 • TytułNapowierzchniowe zagospodarowanie złóż kopalin ciekłych
  AutorzyJan JEWULSKI
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 241 [1] s
16
 • [article, 2008]
 • TytułOcena zagrożenia wydzielania się soli z ropy naftowej na przykładzie wybranych krajowych kopalń
  AutorzyDariusz Bęben, Jan JEWULSKI, Andrzej Janocha
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2008 t. 25 z. 2, s. 201–209. — tekst: http://goo.gl/KIoDYV
17
 • [article, 2004]
 • TytułOddziaływanie cieczy kwasujących na próbki skał złożowych w świetle badań laboratoryjnych
  AutorzyJan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2004 R. 21/1, s. 101–110
18
 • [article, 2005]
 • TytułOkreślanie współczynnika przepuszczalności na podstawie badań laboratoryjnych oddziaływania cieczy kwasujących na próbki skał złożowych
  AutorzyJan JEWULSKI, Paweł WOJNAROWSKI
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia. — 2005 R. 44 z. 1–2, s. 59–65
19
 • [article, 2000]
 • TytułPomiar przepuszczalności względnych dla układu ropa-woda w warunkach niestacjonarnych
  AutorzyJerzy STOPA, Jan JEWULSKI
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2000 R. 56 nr 1, s. 11–22
20
 • [article, 2006]
 • TytułSpecyfika eksploatacji ropy ciężkiej ze złoża „Lubaczów”
  AutorzyJan JEWULSKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2006 R. 23/2, s. 659–666. — tekst: https://goo.gl/vFFvti
21
 • [article, 2001]
 • TytułSzczelinowanie hydrauliczne jako metoda intensyfikacji wydobycia ropy naftowej na przykładzie złoża Łodyna
  AutorzyCzesław RYBICKI, Jan JEWULSKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2001 t. 18/2, s. 409–420
22
 • [article, 2002]
 • TytułUsuwanie substancji ropopochodnych z gruntu środkami chemicznymi z uwzględnieniem wskaźników zanieczyszczeń i występujących w Polsce zagrożeń
  AutorzyJan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2002 R. 19/2, s. 373–381
23
 • [article, 2005]
 • TytułWody złożowe i ich wpływ w procesie eksploatacji złóż ropy naftowej
  AutorzyJan JEWULSKI, Paweł WOJNAROWSKI, Albin WOJNAR
  ŹródłoGaz, Woda i Technika Sanitarna. — 2005 t. 78 nr 6, s. 5–7
24
25
 • [article, 1999]
 • TytułWyznaczanie przepuszczalności względnych na podstawie badań laboratoryjnych niestacjonarnego przepływu dwufazowego wybranych rop naftowych i roztworu wodnego rokafenolu
  AutorzyJan JEWULSKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 1999 [wyd.] 2000 t. 16, s. 53–63