Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Jewulski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • An analysis of micellar solutions' properties in the oil recovery process
2
 • Badania efektywności usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z gruntów metodą przemywania z wykorzystaniem analizatora OMS 2 oraz ekstrakcji rozpuszczalnikowej
3
 • Badania laboratoryjne demulgacji rop naftowych metodą termochemiczną
4
 • Badania laboratoryjne i normy dotyczące środków chemicznych do usuwania substancji ropopochodnych z gruntu
5
 • Badania laboratoryjne możliwości oczyszczania gruntów skażonych produktami naftowymi metodą przemywania wodą z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych
6
 • Badania laboratoryjne oddziaływania cieczy kwasujących na próbki skał węglanowych złoża siarki o niskiej przepuszczalności oraz likwidacja cieczy po zabiegu
7
 • Badania zasolenia wybranych rop naftowych na rentgenowskim spektrometrze ED-2000
8
 • Badania związków siarki w ropach i produktach naftowych na rentgenowskim spektometrze ED-2000
9
 • Badania związków siarki w ropach i produktach naftowych na rentgenowskim spektometrze ED-2000
10
 • Ćwiczenia laboratoryjne z eksploatacji złóż ropy naftowej
11
 • Demulgatory i ich wpływ na procesy eksploatacji ropy naftowej
12
 • Dobór parametrów usuwania zanieczyszczeń z gruntu metodą chemiczną w opraciu o badania laboratoryjne
13
 • Metody intensyfikacji wydobycia płynów złożowych
14
 • Metody usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska gruntowo-wodnego
15
 • Napowierzchniowe zagospodarowanie złóż kopalin ciekłych
16
 • Ocena zagrożenia wydzielania się soli z ropy naftowej na przykładzie wybranych krajowych kopalń
17
 • Oddziaływanie cieczy kwasujących na próbki skał złożowych w świetle badań laboratoryjnych
18
 • Określanie współczynnika przepuszczalności na podstawie badań laboratoryjnych oddziaływania cieczy kwasujących na próbki skał złożowych
19
 • Pomiar przepuszczalności względnych dla układu ropa-woda w warunkach niestacjonarnych
20
 • Specyfika eksploatacji ropy ciężkiej ze złoża „Lubaczów”
21
 • Szczelinowanie hydrauliczne jako metoda intensyfikacji wydobycia ropy naftowej na przykładzie złoża Łodyna
22
 • Usuwanie substancji ropopochodnych z gruntu środkami chemicznymi z uwzględnieniem wskaźników zanieczyszczeń i występujących w Polsce zagrożeń
23
 • Wody złożowe i ich wpływ w procesie eksploatacji złóż ropy naftowej
24
 • Wybrane zagadnienia doskonalenia technologii wtórnych metod eksploatacji złóż ropy naftowej
25
 • Wyznaczanie przepuszczalności względnych na podstawie badań laboratoryjnych niestacjonarnego przepływu dwufazowego wybranych rop naftowych i roztworu wodnego rokafenolu