Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Jewulski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • An analysis of micellar solutions' properties in the oil recovery process / Jan JEWULSKI // W: Netradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava ; R. 51 č. 1. Řada hornicko-geologická. Monografie = Mining and Geological Series. Monograph / 0474-8476 ; 15). — S. 133–143. — Bibliogr. s. 142–143, Abstr.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania efektywności usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z gruntów metodą przemywania z wykorzystaniem analizatora OMS 2 oraz ekstrakcji rozpuszczalnikowejEfficiency of oil contaminations removal from soil with the flushing method (analyzer OMS 2) and solvent extraction method / Jan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA, Albin WOJNAR // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/2, s. 371–382. — Bibliogr. s. 382, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania laboratoryjne demulgacji rop naftowych metodą termochemicznąLaboartory experiments on thermochemical demulsification of oil / Jan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 237–243. — Bibliogr. s. 243, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: https://goo.gl/7Lj8Dt

 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, ropa naftowa, metoda termochemiczna, demulgacja

  keywords: oil, demulsification, laboratory experiments, thermochemical method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania laboratoryjne i normy dotyczące środków chemicznych do usuwania substancji ropopochodnych z gruntuLaboratory experiments and standards concerning chemical agents used for the removal of oil products from soil / Jan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA, Albin WOJNAR // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/1, s. 111–120. — Bibliogr. s. 120, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenia ropopochodne, substancje chemiczne

  keywords: oil contaminations, chemical agents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania laboratoryjne możliwości oczyszczania gruntów skażonych produktami naftowymi metodą przemywania wodą z dodatkiem środków powierzchniowo czynnychLaboratory research of possibilities for cleaning oil polluted ground by method of water rinsing with addition of surface–active substances / Jan JEWULSKI, Jerzy STOPA // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2000 t. 74 nr 10, s. 422–425. — Bibliogr. s. 425, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania laboratoryjne oddziaływania cieczy kwasujących na próbki skał węglanowych złoża siarki o niskiej przepuszczalności oraz likwidacja cieczy po zabieguLaboratory investigations of acid liquids – carbonate rocks interactions in low-permeability sulphur deposits and liquids liquidation after operation / Jan JEWULSKI // W: Netradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava ; R. 51 č. 1. Řada hornicko-geologická. Monografie = Mining and Geological Series. Monograph / 0474-8476 ; 15). — S. 145–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr., Streszcz.. — Toż w: Netradiční metody vyuzití lozisek [Dokument elektroniczny] : III. mezinárodní konference : 6.–7. října, Ostrava 2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / VSB-TU Ostrava, ÚG AV čR. — [Ostrava : VSB-TU, 2005]. — 1 dysk optyczny. — [(Sborník vědeckých prací Vysoké školy bánské – Technické univerzity Ostrava = Transactions of the VSB – Technical University Ostrava ; R. 51 č. 1. Řada hornicko–geologická = Mining and Geological Series. Monografie = Monograph ; 15)]. — Opis wg obwoluty. — S. 145–150. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 150, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania zasolenia wybranych rop naftowych na rentgenowskim spektrometrze ED-2000Crude oil mineralization analysis with X-ray spectrograph ED-2000 / Jan JEWULSKI, Albin WOJNAR, Paweł WOJNAROWSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/2, s. 539–548. — Bibliogr. s. 548, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania związków siarki w ropach i produktach naftowych na rentgenowskim spektometrze ED-2000X-ray spectometry (ED-2000) of sulphur compounds in oils and oil products / Jan JEWULSKI, Albin WOJNAR, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów = New methods and technologies in petrolueum geology, drilling and reservoir engineering : 14\textsuperscript{th} international scientific-technical conference : abstracts / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — ISBN10:  8391728609. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania związków siarki w ropach i produktach naftowych na rentgenowskim spektometrze ED-2000X-ray spectometry (ED-2000) of sulphur compounds in oils and oil products / Jan JEWULSKI, Albin WOJNAR, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/1, s. 91–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ćwiczenia laboratoryjne z eksploatacji złóż ropy naftowej[Laboratory exercises from oil reservoirs exploitation] / Kazimierz LISZKA, Jan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 101, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1606). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Demulgatory i ich wpływ na procesy eksploatacji ropy naftowejDemulsifiers and their influence on oil exploitation processes / Dariusz Bęben, Jan JEWULSKI, Andrzej Janocha // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 99–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: https://goo.gl/LqdJeK

 • słowa kluczowe: eksploatacja ropy, demulgatory, emulsje ropne

  keywords: oil exploitation, demulsifiers, oil emulsions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Metody intensyfikacji wydobycia płynów złożowych[Methods of reservoir fluids recovery intensity] / Jan JEWULSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 170, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0255). — Bibliogr. s. 167–[171]. — ISBN: 978-83-7464-121-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metody usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska gruntowo-wodnego : praca zbiorowa[Elaboration of method of detecting contamination of ground with hydrocarbons in the conditions of ecological hazards] / pod red. Stanisława RYCHLICKIEGO ; [aut.] Zbigniew FĄFARA, Jan JEWULSKI, Paweł Kaszycki, Henryk Kołoczek, Stanisław RYCHLICKI, Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA, Kazimierz TWARDOWSKI, Paweł WOJNAROWSKI, Danuta ZAGRAJCZUK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 149, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0205). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Napowierzchniowe zagospodarowanie złóż kopalin ciekłych[Surface facilities for petroleum production] / Jan JEWULSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 241 [1] s. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1657). — Bibliogr. s. 239–[242]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ocena zagrożenia wydzielania się soli z ropy naftowej na przykładzie wybranych krajowych kopalńEvaluation of salt precipitation from crude oil on the example of selected Polish mines / Dariusz Bęben, Jan JEWULSKI, Andrzej Janocha // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 201–209. — Bibliogr. s. 209, Streszcz., Summ.. — Toż. na CD-ROM-ie. — tekst: http://goo.gl/KIoDYV

 • słowa kluczowe: ropa naftowa, kopalnia ropy, solanki

  keywords: crude oil, oil, salt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Oddziaływanie cieczy kwasujących na próbki skał złożowych w świetle badań laboratoryjnychInfluence of acidifying fluids on rock samples in laboratory experiments / Jan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/1, s. 101–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Określanie współczynnika przepuszczalności na podstawie badań laboratoryjnych oddziaływania cieczy kwasujących na próbki skał złożowychPermeability determination from laboratory experiments of acid reaction with rock samples / Jan JEWULSKI, Paweł WOJNAROWSKI // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2005 R. 44 z. 1–2, s. 59–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przepuszczalność, skały złożowe, kwasowanie

  keywords: permeability, rock samples, acidizing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Pomiar przepuszczalności względnych dla układu ropa-woda w warunkach niestacjonarnychLaboratory measurements of the oil-water relative permeabilities under unsteady-state conditions / Jerzy STOPA, Jan JEWULSKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2000 R. 56 nr 1, s. 11–22. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Specyfika eksploatacji ropy ciężkiej ze złoża „Lubaczów”The specificity of heavy oil production from “Lubaczów” reservoir / Jan JEWULSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/2, s. 659–666. — Bibliogr. s. 665–666, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/vFFvti

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Szczelinowanie hydrauliczne jako metoda intensyfikacji wydobycia ropy naftowej na przykładzie złoża ŁodynaThe hydraulic fracturing as a method of oil recovery intensity on example of Lodyna reservoir / Czesław RYBICKI, Jan JEWULSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2001 t. 18/2, s. 409–420. — Bibliogr. s. 420, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: eksploatacja, ropa naftowa, szczelinowanie

  keywords: exploitation, fracturing, oil reservoir

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Usuwanie substancji ropopochodnych z gruntu środkami chemicznymi z uwzględnieniem wskaźników zanieczyszczeń i występujących w Polsce zagrożeńChemical removal of oil products from soil accounting for contamination indices and hazards in Poland / Jan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/2, s. 373–381. — Bibliogr. s. 381, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wody złożowe i ich wpływ w procesie eksploatacji złóż ropy naftowejDeposit waters and their influence in the process of exploitation of oil deposits / Jan JEWULSKI, Paweł WOJNAROWSKI, Albin WOJNAR // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2005 t. 78 nr 6, s. 5–7. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wybrane zagadnienia doskonalenia technologii wtórnych metod eksploatacji złóż ropy naftowejSelected aspects of perfecting secondary methods of oil deposits exploitation / Jan JEWULSKI, Paweł WOJNAROWSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 2, s. 769–778. — Bibliogr. s. 778, Streszcz., Summ.. — Toż. na CD. — CD zawiera 14 sesji tematycznych w ramach Polskiego Kongresu Górniczego. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1000032d9027c.wbg2.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2007-02/W_2007_2_06.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wyznaczanie przepuszczalności względnych na podstawie badań laboratoryjnych niestacjonarnego przepływu dwufazowego wybranych rop naftowych i roztworu wodnego rokafenoluDetermination of the relative permeabilities for oil-rokafenol systems using an unsteady-state technique / Jan JEWULSKI, Jerzy STOPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1999 [wyd.] 2000 t. 16, s. 53–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: