Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Jewulski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3151520
201011
2009211
200822
2007413
2006211
2005523
200422
20034112
200222
200111
2000422
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem312911
201011
2009211
200822
200744
200622
2005541
200422
200344
200222
200111
200044
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem31283
201011
200922
200822
200744
200622
2005532
200422
200344
200222
200111
200044
1999211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem3131
201011
200922
200822
200744
200622
200555
200422
200344
200222
200111
200044
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem31625
201011
2009211
200822
2007431
200622
200555
200422
200344
200222
200111
200044
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem311615
201011
200922
200822
2007413
200622
2005532
200422
2003422
200222
200111
2000413
19992111
 • An analysis of micellar solutions' properties in the oil recovery process / Jan JEWULSKI // W: Netradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava ; R. 51 č. 1. Řada hornicko-geologická. Monografie = Mining and Geological Series. Monograph / 0474-8476 ; 15). — S. 133–143. — Bibliogr. s. 142–143, Abstr.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania efektywności usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z gruntów metodą przemywania z wykorzystaniem analizatora OMS 2 oraz ekstrakcji rozpuszczalnikowejEfficiency of oil contaminations removal from soil with the flushing method (analyzer OMS 2) and solvent extraction method / Jan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA, Albin WOJNAR // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/2, s. 371–382. — Bibliogr. s. 382, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania laboratoryjne demulgacji rop naftowych metodą termochemicznąLaboartory experiments on thermochemical demulsification of oil / Jan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 237–243. — Bibliogr. s. 243, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: https://goo.gl/7Lj8Dt

 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, ropa naftowa, metoda termochemiczna, demulgacja

  keywords: oil, demulsification, laboratory experiments, thermochemical method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania laboratoryjne i normy dotyczące środków chemicznych do usuwania substancji ropopochodnych z gruntuLaboratory experiments and standards concerning chemical agents used for the removal of oil products from soil / Jan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA, Albin WOJNAR // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/1, s. 111–120. — Bibliogr. s. 120, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenia ropopochodne, substancje chemiczne

  keywords: oil contaminations, chemical agents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania laboratoryjne możliwości oczyszczania gruntów skażonych produktami naftowymi metodą przemywania wodą z dodatkiem środków powierzchniowo czynnychLaboratory research of possibilities for cleaning oil polluted ground by method of water rinsing with addition of surface–active substances / Jan JEWULSKI, Jerzy STOPA // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2000 t. 74 nr 10, s. 422–425. — Bibliogr. s. 425, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania laboratoryjne oddziaływania cieczy kwasujących na próbki skał węglanowych złoża siarki o niskiej przepuszczalności oraz likwidacja cieczy po zabieguLaboratory investigations of acid liquids – carbonate rocks interactions in low-permeability sulphur deposits and liquids liquidation after operation / Jan JEWULSKI // W: Netradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava ; R. 51 č. 1. Řada hornicko-geologická. Monografie = Mining and Geological Series. Monograph / 0474-8476 ; 15). — S. 145–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr., Streszcz.. — Toż w: Netradiční metody vyuzití lozisek [Dokument elektroniczny] : III. mezinárodní konference : 6.–7. října, Ostrava 2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / VSB-TU Ostrava, ÚG AV čR. — [Ostrava : VSB-TU, 2005]. — 1 dysk optyczny. — [(Sborník vědeckých prací Vysoké školy bánské – Technické univerzity Ostrava = Transactions of the VSB – Technical University Ostrava ; R. 51 č. 1. Řada hornicko–geologická = Mining and Geological Series. Monografie = Monograph ; 15)]. — Opis wg obwoluty. — S. 145–150. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 150, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania zasolenia wybranych rop naftowych na rentgenowskim spektrometrze ED-2000Crude oil mineralization analysis with X-ray spectrograph ED-2000 / Jan JEWULSKI, Albin WOJNAR, Paweł WOJNAROWSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/2, s. 539–548. — Bibliogr. s. 548, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania związków siarki w ropach i produktach naftowych na rentgenowskim spektometrze ED-2000X-ray spectometry (ED-2000) of sulphur compounds in oils and oil products / Jan JEWULSKI, Albin WOJNAR, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów = New methods and technologies in petrolueum geology, drilling and reservoir engineering : 14\textsuperscript{th} international scientific-technical conference : abstracts / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — ISBN10:  8391728609. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania związków siarki w ropach i produktach naftowych na rentgenowskim spektometrze ED-2000X-ray spectometry (ED-2000) of sulphur compounds in oils and oil products / Jan JEWULSKI, Albin WOJNAR, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/1, s. 91–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ćwiczenia laboratoryjne z eksploatacji złóż ropy naftowej[Laboratory exercises from oil reservoirs exploitation] / Kazimierz LISZKA, Jan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 101, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1606). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Demulgatory i ich wpływ na procesy eksploatacji ropy naftowejDemulsifiers and their influence on oil exploitation processes / Dariusz Bęben, Jan JEWULSKI, Andrzej Janocha // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 99–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: https://goo.gl/LqdJeK

 • słowa kluczowe: eksploatacja ropy, demulgatory, emulsje ropne

  keywords: oil exploitation, demulsifiers, oil emulsions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Dobór parametrów usuwania zanieczyszczeń z gruntu metodą chemiczną w opraciu o badania laboratoryjneSelection of parameters of contamination removal from soil on the basis of laboratory experiments / Jan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2005 R. 22/1, s. 157–169. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rmp0020.wbg2.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2005-01/W_22_1_2005_16.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metody intensyfikacji wydobycia płynów złożowych[Methods of reservoir fluids recovery intensity] / Jan JEWULSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 170, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0255). — Bibliogr. s. 167–[171]. — ISBN: 978-83-7464-121-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metody usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska gruntowo-wodnego : praca zbiorowa[Elaboration of method of detecting contamination of ground with hydrocarbons in the conditions of ecological hazards] / pod red. Stanisława RYCHLICKIEGO ; [aut.] Zbigniew FĄFARA, Jan JEWULSKI, Paweł Kaszycki, Henryk Kołoczek, Stanisław RYCHLICKI, Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA, Kazimierz TWARDOWSKI, Paweł WOJNAROWSKI, Danuta ZAGRAJCZUK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 149, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0205). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Napowierzchniowe zagospodarowanie złóż kopalin ciekłych[Surface facilities for petroleum production] / Jan JEWULSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 241 [1] s. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1657). — Bibliogr. s. 239–[242]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ocena zagrożenia wydzielania się soli z ropy naftowej na przykładzie wybranych krajowych kopalńEvaluation of salt precipitation from crude oil on the example of selected Polish mines / Dariusz Bęben, Jan JEWULSKI, Andrzej Janocha // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 201–209. — Bibliogr. s. 209, Streszcz., Summ.. — Toż. na CD-ROM-ie. — tekst: http://goo.gl/KIoDYV

 • słowa kluczowe: ropa naftowa, kopalnia ropy, solanki

  keywords: crude oil, oil, salt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Oddziaływanie cieczy kwasujących na próbki skał złożowych w świetle badań laboratoryjnychInfluence of acidifying fluids on rock samples in laboratory experiments / Jan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/1, s. 101–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Określanie współczynnika przepuszczalności na podstawie badań laboratoryjnych oddziaływania cieczy kwasujących na próbki skał złożowychPermeability determination from laboratory experiments of acid reaction with rock samples / Jan JEWULSKI, Paweł WOJNAROWSKI // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2005 R. 44 z. 1–2, s. 59–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przepuszczalność, skały złożowe, kwasowanie

  keywords: permeability, rock samples, acidizing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Pomiar przepuszczalności względnych dla układu ropa-woda w warunkach niestacjonarnychLaboratory measurements of the oil-water relative permeabilities under unsteady-state conditions / Jerzy STOPA, Jan JEWULSKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2000 R. 56 nr 1, s. 11–22. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Specyfika eksploatacji ropy ciężkiej ze złoża „Lubaczów”The specificity of heavy oil production from “Lubaczów” reservoir / Jan JEWULSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/2, s. 659–666. — Bibliogr. s. 665–666, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/vFFvti

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Szczelinowanie hydrauliczne jako metoda intensyfikacji wydobycia ropy naftowej na przykładzie złoża ŁodynaThe hydraulic fracturing as a method of oil recovery intensity on example of Lodyna reservoir / Czesław RYBICKI, Jan JEWULSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2001 t. 18/2, s. 409–420. — Bibliogr. s. 420, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: eksploatacja, ropa naftowa, szczelinowanie

  keywords: exploitation, fracturing, oil reservoir

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Usuwanie substancji ropopochodnych z gruntu środkami chemicznymi z uwzględnieniem wskaźników zanieczyszczeń i występujących w Polsce zagrożeńChemical removal of oil products from soil accounting for contamination indices and hazards in Poland / Jan JEWULSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/2, s. 373–381. — Bibliogr. s. 381, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wody złożowe i ich wpływ w procesie eksploatacji złóż ropy naftowejDeposit waters and their influence in the process of exploitation of oil deposits / Jan JEWULSKI, Paweł WOJNAROWSKI, Albin WOJNAR // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2005 t. 78 nr 6, s. 5–7. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wybrane zagadnienia doskonalenia technologii wtórnych metod eksploatacji złóż ropy naftowejSelected aspects of perfecting secondary methods of oil deposits exploitation / Jan JEWULSKI, Paweł WOJNAROWSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 2, s. 769–778. — Bibliogr. s. 778, Streszcz., Summ.. — Toż. na CD. — CD zawiera 14 sesji tematycznych w ramach Polskiego Kongresu Górniczego. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1000032d9027c.wbg2.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2007-02/W_2007_2_06.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wyznaczanie przepuszczalności względnych na podstawie badań laboratoryjnych niestacjonarnego przepływu dwufazowego wybranych rop naftowych i roztworu wodnego rokafenoluDetermination of the relative permeabilities for oil-rokafenol systems using an unsteady-state technique / Jan JEWULSKI, Jerzy STOPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1999 [wyd.] 2000 t. 16, s. 53–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: