Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Fąfara, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1106-8436 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70920b878c28a04738f027

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 76, z ogólnej liczby 79 publikacji Autora


1
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza efektywności pracy wielostopniowego desaltera przy odsalaniu ropy naftowej
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Rafał MATUŁA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 23
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 1998]
 • TytułAnaliza istotności różnic lokalnych nieliniowych modeli regresyjnych wilgotności naturalnej węgla brunatnego
  AutorzyZbigniew FĄFARA
  ŹródłoSprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — 1998 T. 41/1 styczeń-czerwiec [wyd. 1999], s. 192–195
3
 • [referat, 2000]
 • TytułAnaliza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w gruncie
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Piotr Biedroń
  ŹródłoXI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków 29–30 czerwca 2000, T. 1 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2000. — S. 99–109
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza wpływu wybranych parametrów na wyniki symulacji procesu filtracji substancji ropopochodnej w ośrodku gruntowym
  AutorzyZbigniew FĄFARA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2007 t. 24 z. 1, s. 177–184
5
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza zagrożeń w magistralowym rurociągu przesyłowym ropy naftowej spowodowanych niekontrolowanym wzrostem ciśnienia
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 21–22
6
7
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułAnaliza zmienności wilgotności naturalnej węgli brunatnych
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Kazimierz TWARDOWSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1436. Górnictwo. — 1999 z. 243, s. 45–53
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadania laboratoryjne adsorpcji wybranych substancji ropopochodnych na fazie stałej gruntu
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Sławomir Szuflita
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 4, s. 623–633
9
 • [referat, 2009]
 • TytułBadania laboratoryjne adsorpcji wybranych substancji ropopochodnych na fazie stałej gruntu
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Sławomir Szuflita
  ŹródłoOil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — S. 56–57
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadania laboratoryjne dyfuzji par węglowodorów w ośrodku gruntowym
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Piotr Mirkiewicz
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 3, s. 517–525
11
 • [referat, 2009]
 • TytułBadania laboratoryjne dyfuzji par węglowodorów w ośrodku gruntowym
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Piotr Mirkiewicz
  ŹródłoOil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — S. 54
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBadania laboratoryjne sorpcji produktów naftowych w gruntach ilastych
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Edyta BORYSŁAWSKA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 137–147
13
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania laboratoryjne sorpcji produktów naftowych w gruntach ilastych
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Edyta BORYSŁAWSKA
  ŹródłoOil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 42
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania porównawcze koncentracji węglowodorów w gruncie na terenie bazy paliw naftowych
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Tadeusz SOLECKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2006 R. 23/1, s. 199–206
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBadanie filtracji ropy w jednorodnym ośrodku porowatym
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Dominika Stanek
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2000 t. 17, s. 57–66
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułBadanie filtracji węglowodorów w przypowierzchniowej warstwie użytków rolnych
  AutorzyZbigniew FĄFARA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2001 t. 18/2, s. 325–337
17
 • [referat, 2015]
 • TytułBadanie migracji węglowodorów na obszarze wybranych kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Igor ILKIV, Joanna PRZYBYŁOWICZ
  Źródło[II Konferencja z cyklu „Budownictwo i górnictwo”] [Dokument elektroniczny] : [Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko : Kraków 24–26 czerwca 2015] / [SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o. o.]. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 3
18
 • [referat, 2015]
 • TytułBadanie migracji węglowodorów na obszarze wybranych polskich złóż ropy naftowej, na których zakończono eksploatację
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Igor ILKIV
  Źródło[II Konferencja z cyklu „Budownictwo i górnictwo”] [Dokument elektroniczny] : [Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko : Kraków 24–26 czerwca 2015] / [SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o. o.]. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 2
19
 • [referat, 2017]
 • TytułBadanie niestacjonarnego trybu pracy magistralowego ropociągu dalekosiężnego w przypadku nagłego zatrzymania przepływu
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Roman Mazur, Rafał MATUŁA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 66
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadanie poziomego rozpływu zanieczyszczeń ropopochodnych w gruncie
  AutorzyZbigniew FĄFARA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2002 R. 19/1, s. 69–78
21
 • [monografia, 2007]
 • TytułBadanie procesu migracji substancji ropopochodnych w ośrodku gruntowo-wodnym
  AutorzyZbigniew FĄFARA
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 209, [1] s.
22
 • [referat, 2015]
 • TytułBadanie składu gazów gruntowych dla wybranych przykładów złóż ropy naftowej
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Igor ILKIV, Joanna PRZYBYŁOWICZ
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów]. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 24
23
 • [referat, 2017]
 • TytułBadanie występowania węglowodorów na obszarze starej kopalni ropy naftowej
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Igor ILKIV, Joanna WARTAK
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 67
24
 • [referat, 2003]
 • TytułBadanie zachowania się soczewki węglowodorów w środowisku gruntowo-wodnym
  AutorzyZbigniew FĄFARA
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — S. 24
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBadanie zachowania się soczewki węglowodorów w środowisku gruntowo-wodnym
  AutorzyZbigniew FĄFARA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2003 R. 20/1, s. 81–89