Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Fąfara, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1106-8436 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70920b878c28a04738f027

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 76, z ogólnej liczby 79 publikacji Autora


1
 • Analiza efektywności pracy wielostopniowego desaltera przy odsalaniu ropy naftowej
2
 • Analiza istotności różnic lokalnych nieliniowych modeli regresyjnych wilgotności naturalnej węgla brunatnego
3
 • Analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w gruncie
4
 • Analiza wpływu wybranych parametrów na wyniki symulacji procesu filtracji substancji ropopochodnej w ośrodku gruntowym
5
 • Analiza zagrożeń w magistralowym rurociągu przesyłowym ropy naftowej spowodowanych niekontrolowanym wzrostem ciśnienia
6
 • Analiza zmienności prędkości filtracji węglowodorów w gruncie metodą ANOVA
7
 • Analiza zmienności wilgotności naturalnej węgli brunatnych
8
 • Badania laboratoryjne adsorpcji wybranych substancji ropopochodnych na fazie stałej gruntu
9
 • Badania laboratoryjne adsorpcji wybranych substancji ropopochodnych na fazie stałej gruntu
10
 • Badania laboratoryjne dyfuzji par węglowodorów w ośrodku gruntowym
11
 • Badania laboratoryjne dyfuzji par węglowodorów w ośrodku gruntowym
12
 • Badania laboratoryjne sorpcji produktów naftowych w gruntach ilastych
13
 • Badania laboratoryjne sorpcji produktów naftowych w gruntach ilastych
14
 • Badania porównawcze koncentracji węglowodorów w gruncie na terenie bazy paliw naftowych
15
 • Badanie filtracji ropy w jednorodnym ośrodku porowatym
16
 • Badanie filtracji węglowodorów w przypowierzchniowej warstwie użytków rolnych
17
 • Badanie migracji węglowodorów na obszarze wybranych kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce
18
 • Badanie migracji węglowodorów na obszarze wybranych polskich złóż ropy naftowej, na których zakończono eksploatację
19
 • Badanie niestacjonarnego trybu pracy magistralowego ropociągu dalekosiężnego w przypadku nagłego zatrzymania przepływu
20
 • Badanie poziomego rozpływu zanieczyszczeń ropopochodnych w gruncie
21
 • Badanie procesu migracji substancji ropopochodnych w ośrodku gruntowo-wodnym
22
 • Badanie składu gazów gruntowych dla wybranych przykładów złóż ropy naftowej
23
 • Badanie występowania węglowodorów na obszarze starej kopalni ropy naftowej
24
 • Badanie zachowania się soczewki węglowodorów w środowisku gruntowo-wodnym
25
 • Badanie zachowania się soczewki węglowodorów w środowisku gruntowo-wodnym