Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Fąfara, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1106-8436 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70920b878c28a04738f027

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem76442741
202311
2019532
201844
2017532
201622
2015642
201322
2011422
201011
2009633
200811
2007413
2006523
2005615
20048314
2003211
200211
2001431
20005113
1999431
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem7657118
202311
20195113
2018422
20175311
201622
2015642
201322
2011422
201011
2009642
200811
200744
200655
2005651
2004862
200322
200211
200144
200055
199944
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem76715
202311
201955
201844
201755
201622
201566
201322
201144
201011
2009651
200811
200744
200655
2005651
2004862
200322
200211
200144
200055
1999431
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem76472
202311
2019514
2018422
2017514
201622
201566
201322
201144
201011
200966
200811
200744
200655
200566
200488
200322
200211
200144
200055
199944
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem762353
202311
2019523
201844
2017523
201622
2015624
201322
2011422
201011
2009633
200811
2007431
200655
200566
200488
200322
200211
200144
200055
199944
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem764036
202311
2019523
201844
2017523
201622
2015624
201322
2011422
201011
2009651
200811
2007431
2006532
2005651
2004817
2003211
200211
2001413
2000532
19994131
 • Analiza efektywności pracy wielostopniowego desaltera przy odsalaniu ropy naftowejAnalysis of the efficiency of a multi-stage desalter in desalination of crude oil / Zbigniew FĄFARA, Rafał MATUŁA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 23. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kopalnia ropy naftowej, odsalanie ropy naftowej

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w gruncie[Hydrocarbon pollutant distribution analysis in soil] / Zbigniew FĄFARA, Piotr Biedroń // W: XI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków 29–30 czerwca 2000, T. 1 = 11\textsuperscript{th} International Scientific-Technical Conference „New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-905880-6-4. — S. 99–109. — Bibliogr. s. 109, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wpływu wybranych parametrów na wyniki symulacji procesu filtracji substancji ropopochodnej w ośrodku gruntowymAnalysis of influence of selected parameters on the simulation results of oil products filtration in the ground medium / Zbigniew FĄFARA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 177–184. — Bibliogr. s. 183–184, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza zagrożeń w magistralowym rurociągu przesyłowym ropy naftowej spowodowanych niekontrolowanym wzrostem ciśnieniaAnalysis of threats in the trunk crude oil transmission pipeline caused by uncontrolled pressure increase / Zbigniew FĄFARA, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 21–22. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: magistralowy rurociąg przesyłowy, transport ropy naftowej

  keywords: trunk transmission pipeline, transport of crude oil

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza zmienności prędkości filtracji węglowodorów w gruncie metodą ANOVAAnalysis of filtration rate variability with ANOVA method / Zbigniew FĄFARA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 1, s. 27–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2008-01/W_2008_1_02.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza zmienności wilgotności naturalnej węgli brunatnychChangeability analysis of brown coal water saturation / Zbigniew FĄFARA, Kazimierz TWARDOWSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1436. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 1999 z. 243, s. 45–53. — Bibliogr. s. 52–53, Streszcz., Summ.. — Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla : III [trzecia] konferencja z okazji setnej rocznicy urodzin profesora Jana Kuhla : Gliwice, 18–19 listopada 1999. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania laboratoryjne adsorpcji wybranych substancji ropopochodnych na fazie stałej gruntuLaboratory analyses of adsorption of selected oil-products in the solid phase of the ground / Zbigniew FĄFARA, Sławomir Szuflita // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 4, s. 623–633. — Bibliogr. s. 633, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania laboratoryjne adsorpcji wybranych substancji ropopochodnych na fazie stałej gruntuLaboratory analyses of adsorption of selected oil-products in the solid phase of the ground / Zbigniew FĄFARA, Sławomir Szuflita // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 56–57. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania laboratoryjne dyfuzji par węglowodorów w ośrodku gruntowymLaboratory analyses of diffusion of hydrocarbon vapour in ground medium / Zbigniew FĄFARA, Piotr Mirkiewicz // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 3, s. 517–525. — Bibliogr. s. 524–525, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania laboratoryjne dyfuzji par węglowodorów w ośrodku gruntowymLaboratory analyses of diffusion of hydrocarbon vapour in ground medium / Zbigniew FĄFARA, Piotr Mirkiewicz // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 54. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania laboratoryjne sorpcji produktów naftowych w gruntach ilastychLaboratory studies of sorption of petroleum products in clayey soils / Zbigniew FĄFARA, Edyta BORYSŁAWSKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 137–147. — Bibliogr. s. 147, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania laboratoryjne sorpcji produktów naftowych w gruntach ilastychLaboratory studies of sorption of petroleum products in clayey soils / Zbigniew FĄFARA, Edyta BORYSŁAWSKA // W: Oil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów = 22\textsuperscript{nd} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : Cracow, 8–10 June, 2011 : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 42. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania porównawcze koncentracji węglowodorów w gruncie na terenie bazy paliw naftowychComparative research of hydrocarbons concentration in soil in the area of petroleum fuel magazine / Zbigniew FĄFARA, Tadeusz SOLECKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/1, s. 199–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Summ.. — Toż. W: Wiertnictwo, Nafta, Gaz [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — 1 dysk optyczny. — 2006 R. 23/1 s. 199–206. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badanie bezpieczeństwa rurociągu ze względu na uderzenie hydraulicznePipeline safety investigation due to hydraulic hammer / Zbigniew FĄFARA // W: Nauka – technika – technologia [Dokument elektroniczny] : seria wydawnicza AGH, T. 8. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2023. — e-ISBN: 978-83-67427-74-6. — S. 43–54. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://repo.agh.edu.pl/entities/publication/25046dfc-40b2-434e-b47e-3e6d570ad06c

  orcid iD
 • słowa kluczowe: uderzenie hydrauliczne, transport ropy naftowej, wzrost ciśnienia wewnętrznego w rurociągu, całkowite zatrzymanie przepływu medium, rurociąg przesyłowy Drużba

  keywords: increase in internal pressure in pipeline, hydraulic hammer, complete stoppage of medium flow, crude oil transport, transmission pipeline Druzhba

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/978-83-67427-74-6_4

15
 • Badanie filtracji ropy w jednorodnym ośrodku porowatymTests on oil filtration in a homogeneous porous medium / Zbigniew FĄFARA, Dominika Stanek // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2000 t. 17, s. 57–66. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badanie filtracji węglowodorów w przypowierzchniowej warstwie użytków rolnychAnalysis of hdrocarbon filtration in the surface layer of arable lands / Zbigniew FĄFARA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2001 t. 18/2, s. 325–337. — Bibliogr. s. 337, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badanie migracji węglowodorów na obszarze wybranych kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce[The hydrocarbons migration tests in selected crude oil and natural gas mines in Poland] / Zbigniew FĄFARA, Igor ILKIV, Joanna PRZYBYŁOWICZ // W: [II Konferencja z cyklu „Budownictwo i górnictwo”] [Dokument elektroniczny] : [Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko : Kraków 24–26 czerwca 2015] / [SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o. o.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 3. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badanie migracji węglowodorów na obszarze wybranych polskich złóż ropy naftowej, na których zakończono eksploatację[Research of hydrocarbon migration of selected Polish oil deposits, on which exploitation was completed] / Zbigniew FĄFARA, Igor ILKIV // W: [II Konferencja z cyklu „Budownictwo i górnictwo”] [Dokument elektroniczny] : [Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko : Kraków 24–26 czerwca 2015] / [SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o. o.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Badanie niestacjonarnego trybu pracy magistralowego ropociągu dalekosiężnego w przypadku nagłego zatrzymania przepływu[Study of non-stationary long-distance bus operation in case of sudden stopping of flow] / Zbigniew FĄFARA, Roman Mazur, Rafał MATUŁA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 66

 • słowa kluczowe: transport rurociągowy ropy naftowej, rurociąg magistralowy dalekosiężny, gwałtowne zatrzymanie przepływu, uderzenie hydrauliczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Badanie poziomego rozpływu zanieczyszczeń ropopochodnych w gruncieAnalysis of horizontal distribution of oil contaminations in soil / Zbigniew FĄFARA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/1, s. 69–78. — Bibliogr. s. 77–78, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenia ropopochodne

  keywords: oil contaminations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Badanie procesu migracji substancji ropopochodnych w ośrodku gruntowo-wodnymMigration of oil products in the ground and water environment / Zbigniew FĄFARA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 209, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 168). — Bibliogr. s. 205–[210], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badanie składu gazów gruntowych dla wybranych przykładów złóż ropy naftowej[Study of the composition of ground gases for selected examples of oil deposits] / Zbigniew FĄFARA, Igor ILKIV, Joanna PRZYBYŁOWICZ // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów] = Future of oil and gas industry : 26th conference : Krakow, 10–12 June 2015 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 24

 • słowa kluczowe: badania geochemiczne składu gazów gruntowych, złoże ropy naftowej

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badanie występowania węglowodorów na obszarze starej kopalni ropy naftowej[Investigation of occurrence of hydrocarbons in the area of old oil mine] / Zbigniew FĄFARA, Igor ILKIV, Joanna WARTAK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 67

 • słowa kluczowe: badania geochemiczne składu gazów gruntowych, złoże ropy naftowej, obecność węglowodorów gazowych w gruncie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badanie zachowania się soczewki węglowodorów w środowisku gruntowo-wodnymAnalysis of behaviour of a hydrocarbon lens in soil-water environment / Zbigniew FĄFARA // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów = New methods and technologies in petrolueum geology, drilling and reservoir engineering : 14\textsuperscript{th} international scientific-technical conference : abstracts / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — ISBN10:  8391728609. — S. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Badanie zachowania się soczewki węglowodorów w środowisku gruntowo-wodnymAnalysis of behaviour of a hydrocarbon lens in soil-water environment / Zbigniew FĄFARA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/1, s. 81–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: