Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Solecki, dr inż.

specjalista

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 78, z ogólnej liczby 78 publikacji Autora


1
 • [zgłoszenie patentowe, 2022]
 • TytułAn arrangement of devices for underground storage of water and for its recovery
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Marek, SOLECKI Tadeusz, STOPA Jerzy, WIŚNIOWSKI Rafał, CHRUSZCZ-LIPSKA Katarzyna
  Details
 • słowa kluczowe: podziemny zbiornik retencyjny, warstwa wodoprzepuszczalna, magazynowanie wody opadowej, magazynowanie wody roztopowej i drenażowej, odzysk wody opadowej, odzysk wody roztopowej i drenażowej

  keywords: underground retention reservoir, storage of rainwater, storage of snowmelt and drainage water, recovery of rainwater, recovery of snowmelt and drainage water, water permeable layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [referat, 1999]
 • TytułAnaliza wyników sondowania gazów gruntowych na terenach skażonych produktami naftowymi
  AutorzyTadeusz SOLECKI, Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 207–216
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułAspekty prawne i bezpieczeństwo składowania dwutlenku węgla w głębokich strukturach geologicznych
  AutorzyTadeusz SOLECKI
  ŹródłoPodziemne składowanie $CO_{2}$ w Polsce w głębokich strukturach geologicznych (ropo-, gazo- i wodonośnych) : praca zbiorowa / pod red. Radosława Tarkowskiego ; aut.: Adam Nodzeński [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — S. 55–68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania porównawcze koncentracji węglowodorów w gruncie na terenie bazy paliw naftowych
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Tadeusz SOLECKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2006 R. 23/1, s. 199–206
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 1999]
 • TytułBadanie pionowego rozkładu koncentracji par węglowodorów w modelowym ośrodku porowatym
  AutorzyTadeusz SOLECKI, Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 197–206
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBadanie pionowego rozkładu koncentracji par węglowodorów w modelowym ośrodku porowatym
  AutorzyTadeusz SOLECKI, Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 1999 [wyd. 2000] t. 16, s. 101–109
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [zgłoszenie patentowe, 2022]
 • TytułDevice arrangement for accumulating excess heat in a natural water-permeable layer and for its recovery
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Marek, SOLECKI Tadeusz, STOPA Jerzy, WIŚNIOWSKI Rafał, HAJTO Marek, SMULSKI Rafał
  Details
 • słowa kluczowe: akumulacja ciepła, wymiennik ciepła, magazynowanie ciepła, warstwa wodoprzepuszczalna, studnia zrzutowa, studnia wydobywcza

  keywords: heat storage, heat accumulation, heat exchanger, water permeable layer, discharge well, extraction well

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2015]
 • TytułEnvironmental factors influencing the choice of EOR methods
  AutorzyTadeusz SOLECKI
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów]. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułFlow modelling for the construction of the soil gas ventig systems
  AutorzyJ. STOPA, S. RYCHLICKI, T. SOLECKI
  ŹródłoActa Montanistica Slovaca. — 2004 R. 9 č. 3, s. 303–307
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2000]
 • TytułGruntowe gazy wybuchowe i toksyczne na terenach zdegradowanych ekologicznie
  AutorzyTadeusz SOLECKI, Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 29–30 czerwca 2000, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2000. — S. 121–130
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułKomputerowo wspomagane projektowanie systemów usuwania wybuchowych i toksycznych gazów gruntowych
  AutorzyTadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2002 R. 19/1, s. 181–187
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 1999]
 • TytułLaboratory and field investigations of the hydrocarbon gas migration in soil
  AutorzyStanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA, Tadeusz SOLECKI
  ŹródłoNové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov Podbanské 1999 : X. Medzinárodná vedecko-technická konferencia : October 5textsuperscript{th}–7textsuperscript{th}, 1999, Podbanské, Slovakia : zborník prednášok / Technická Univerzita v Košiciach. Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. Katedra Ropného Inžinierstva a Využitia Zemských Zdrojov [etc.]. — Košice : Ferrost, [1999]. — S. 163–168
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułMetody wykrywania i identyfikacji substancji ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnym
  AutorzyTadeusz SOLECKI, Jan MACUDA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2004 R. 21/1, s. 325–332
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [monografia, 2000]
 • TytułMetody wykrywania zanieczyszczeń ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnym : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Stanisława RYCHLICKIEGO ; [aut.]: Zbigniew FĄFARA, Henryk MARCAK, Stanisław RYCHLICKI, Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ ; Polska Akademia Nauk – Kraków. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2000. — 174 s., [15 k.]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • [referat, 2016]
 • TytułMonitoring substancji ropopochodnych w otoczeniu ujęcia wody pitnej
  AutorzyTadeusz SOLECKI
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 28–29
 • słowa kluczowe: substancje ropopochodne, ujęcie wody pitnej, monitoring jakości wód

  keywords: drinking water intake, monitoring of water quality, petroleum substances

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułMonitoring zawartości węglowodorów w wodzie podziemnej w otoczeniu stacji paliw płynnych zlokalizowanych w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych
  AutorzyTadeusz SOLECKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 319–326. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2009-1-2/W_2009_1-2_30.pdf
 • słowa kluczowe: monitoring wód podziemnych, węglowodory

  keywords: ground water monitoring, hydrocarbons

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2009]
 • TytułMonitoring zawartości węglowodorów w wodzie podziemnej w otoczeniu stacji paliw płynnych zlokalizowanych w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych
  AutorzyTadeusz SOLECKI
  ŹródłoOil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — S. 39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułMożliwości wykorzystania górotworu w rejonie otworu NS6 do bezzbiornikowego magazynowania substancji
  AutorzyStanisław RYCHLICKI, Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA, Zbigniew Tatys
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 1999 t. 16, s. 95–99
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułOcena zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego, wybranej części Krakowa, w aspekcie możliwości zaopatrzenia w wodę i pozyskania energii cieplnej
  AutorzyTadeusz SOLECKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2010 t. 27 z. 1–2 dod.: CD, s. 391–401. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_34.pdf
 • słowa kluczowe: ujęcie wód podziemnych, pompowanie pomiarowe, zasoby eksploatacyjne, pozyskanie energii cieplnej

  keywords: ground water capture, pumping test, admissible volume of groundwater, obtaining of heat energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: