Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Solecki, dr inż.

specjalista

Faculty of Drilling, Oil and Gas
WWNiG-kin


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 78, z ogólnej liczby 78 publikacji Autora


1
 • [patent application, 2022]
 • TytułAn arrangement of devices for underground storage of water and for its recovery
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Marek, SOLECKI Tadeusz, STOPA Jerzy, WIŚNIOWSKI Rafał, CHRUSZCZ-LIPSKA Katarzyna
  Details
2
3
 • [proceedings, 1999]
 • TytułAnaliza wyników sondowania gazów gruntowych na terenach skażonych produktami naftowymi
  AutorzyTadeusz SOLECKI, Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 207–216
4
 • [journal paper, 2010]
 • TytułAnaliza zagrożeń jakości wód leczniczych ze złoża „Mateczny” w związku z zanieczyszczeniem węglowodorami powierzchni ziemi na terenie zlikwidowanych zakładów chemicznych
  AutorzyTadeusz SOLECKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 381–390. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_33.pdf
5
 • [chapter, 2005]
 • TytułAspekty prawne i bezpieczeństwo składowania dwutlenku węgla w głębokich strukturach geologicznych
  AutorzyTadeusz SOLECKI
  ŹródłoPodziemne składowanie $CO_{2}$ w Polsce w głębokich strukturach geologicznych (ropo-, gazo- i wodonośnych) : praca zbiorowa / pod red. Radosława Tarkowskiego ; aut.: Adam Nodzeński [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — S. 55–68
6
 • [article, 2006]
 • TytułBadania porównawcze koncentracji węglowodorów w gruncie na terenie bazy paliw naftowych
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Tadeusz SOLECKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2006 R. 23/1, s. 199–206
7
 • [proceedings, 1999]
 • TytułBadanie pionowego rozkładu koncentracji par węglowodorów w modelowym ośrodku porowatym
  AutorzyTadeusz SOLECKI, Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 197–206
8
 • [article, 2000]
 • TytułBadanie pionowego rozkładu koncentracji par węglowodorów w modelowym ośrodku porowatym
  AutorzyTadeusz SOLECKI, Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 1999 [wyd. 2000] t. 16, s. 101–109
9
 • [patent application, 2022]
 • TytułDevice arrangement for accumulating excess heat in a natural water-permeable layer and for its recovery
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Marek, SOLECKI Tadeusz, STOPA Jerzy, WIŚNIOWSKI Rafał, HAJTO Marek, SMULSKI Rafał
  Details
10
 • [proceedings, 2015]
 • TytułEnvironmental factors influencing the choice of EOR methods
  AutorzyTadeusz SOLECKI
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów]. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 17
11
 • [article, 2004]
 • TytułFlow modelling for the construction of the soil gas ventig systems
  AutorzyJ. STOPA, S. RYCHLICKI, T. SOLECKI
  ŹródłoActa Montanistica Slovaca. — 2004 R. 9 č. 3, s. 303–307
12
 • [proceedings, 2000]
 • TytułGruntowe gazy wybuchowe i toksyczne na terenach zdegradowanych ekologicznie
  AutorzyTadeusz SOLECKI, Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 29–30 czerwca 2000, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2000. — S. 121–130
13
 • [article, 2000]
 • TytułInstalacja do zatłaczania odpadów ciekłych do górotworu
  AutorzyMariusz ŁACIAK, Stanisław RYCHLICKI, Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 1998 [wyd. 2000] t. 15, s. 95–100
14
 • [article, 2002]
 • TytułKomputerowo wspomagane projektowanie systemów usuwania wybuchowych i toksycznych gazów gruntowych
  AutorzyTadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2002 R. 19/1, s. 181–187
15
 • [proceedings, 1999]
 • TytułLaboratory and field investigations of the hydrocarbon gas migration in soil
  AutorzyStanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA, Tadeusz SOLECKI
  ŹródłoNové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov Podbanské 1999 : X. Medzinárodná vedecko-technická konferencia : October 5textsuperscript{th}–7textsuperscript{th}, 1999, Podbanské, Slovakia : zborník prednášok / Technická Univerzita v Košiciach. Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. Katedra Ropného Inžinierstva a Využitia Zemských Zdrojov [etc.]. — Košice : Ferrost, [1999]. — S. 163–168
16
 • [monograph, 2006]
 • TytułLokalizacja zanieczyszczeń węglowodorowych w gruncie metodami geofizycznymi i atmogeochemicznymi : praca zbiorowa
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Henryk MARCAK, Stanisław NAGY, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK, Tadeusz SOLECKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ ; pod red. Henryka MARCAKA i Tomisława GOŁĘBIOWSKIEGO
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 154, [1] s.
17
 • [monograph, 2006]
 • TytułMetody usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska gruntowo-wodnego : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Stanisława RYCHLICKIEGO ; [aut.] Zbigniew FĄFARA, Jan JEWULSKI, Paweł Kaszycki, Henryk Kołoczek, Stanisław RYCHLICKI, Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA, Kazimierz TWARDOWSKI, Paweł WOJNAROWSKI, Danuta ZAGRAJCZUK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 149, [1] s.
18
 • [article, 2004]
 • TytułMetody wykrywania i identyfikacji substancji ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnym
  AutorzyTadeusz SOLECKI, Jan MACUDA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2004 R. 21/1, s. 325–332
19
 • [monograph, 2000]
 • TytułMetody wykrywania zanieczyszczeń ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnym : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Stanisława RYCHLICKIEGO ; [aut.]: Zbigniew FĄFARA, Henryk MARCAK, Stanisław RYCHLICKI, Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ ; Polska Akademia Nauk – Kraków. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2000. — 174 s., [15 k.]
20
 • [article, 2016]
 • TytułMonitoring of petroleum substances in the neighborhood of drinking water intake
  AutorzyTadeusz SOLECKI
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2016 vol. 33 no. 1, s. 39–48. — tekst: http://goo.gl/i97dQV
21
 • [proceedings, 2016]
 • TytułMonitoring substancji ropopochodnych w otoczeniu ujęcia wody pitnej
  AutorzyTadeusz SOLECKI
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 28–29
22
 • [article, 2009]
 • TytułMonitoring zawartości węglowodorów w wodzie podziemnej w otoczeniu stacji paliw płynnych zlokalizowanych w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych
  AutorzyTadeusz SOLECKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 319–326. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2009-1-2/W_2009_1-2_30.pdf
23
 • [proceedings, 2009]
 • TytułMonitoring zawartości węglowodorów w wodzie podziemnej w otoczeniu stacji paliw płynnych zlokalizowanych w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych
  AutorzyTadeusz SOLECKI
  ŹródłoOil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — S. 39
24
 • [article, 1999]
 • TytułMożliwości wykorzystania górotworu w rejonie otworu NS6 do bezzbiornikowego magazynowania substancji
  AutorzyStanisław RYCHLICKI, Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA, Zbigniew Tatys
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 1999 t. 16, s. 95–99
25
 • [journal paper, 2010]
 • TytułOcena zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego, wybranej części Krakowa, w aspekcie możliwości zaopatrzenia w wodę i pozyskania energii cieplnej
  AutorzyTadeusz SOLECKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2010 t. 27 z. 1–2 dod.: CD, s. 391–401. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_34.pdf