Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Solecki, dr inż.

specjalista

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 78, z ogólnej liczby 78 publikacji Autora


1
 • An arrangement of devices for underground storage of water and for its recovery
2
 • Analiza i ocena możliwości renowacji odwiertu w uzdrowisku Połczyn
3
 • Analiza wyników sondowania gazów gruntowych na terenach skażonych produktami naftowymi
4
 • Analiza zagrożeń jakości wód leczniczych ze złoża „Mateczny” w związku z zanieczyszczeniem węglowodorami powierzchni ziemi na terenie zlikwidowanych zakładów chemicznych
5
 • Aspekty prawne i bezpieczeństwo składowania dwutlenku węgla w głębokich strukturach geologicznych
6
 • Badania porównawcze koncentracji węglowodorów w gruncie na terenie bazy paliw naftowych
7
 • Badanie pionowego rozkładu koncentracji par węglowodorów w modelowym ośrodku porowatym
8
 • Badanie pionowego rozkładu koncentracji par węglowodorów w modelowym ośrodku porowatym
9
 • Device arrangement for accumulating excess heat in a natural water-permeable layer and for its recovery
10
 • Environmental factors influencing the choice of EOR methods
11
 • Flow modelling for the construction of the soil gas ventig systems
12
 • Gruntowe gazy wybuchowe i toksyczne na terenach zdegradowanych ekologicznie
13
 • Instalacja do zatłaczania odpadów ciekłych do górotworu
14
 • Komputerowo wspomagane projektowanie systemów usuwania wybuchowych i toksycznych gazów gruntowych
15
 • Laboratory and field investigations of the hydrocarbon gas migration in soil
16
 • Lokalizacja zanieczyszczeń węglowodorowych w gruncie metodami geofizycznymi i atmogeochemicznymi
17
 • Metody usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska gruntowo-wodnego
18
 • Metody wykrywania i identyfikacji substancji ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnym
19
 • Metody wykrywania zanieczyszczeń ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnym
20
 • Monitoring of petroleum substances in the neighborhood of drinking water intake
21
 • Monitoring substancji ropopochodnych w otoczeniu ujęcia wody pitnej
22
 • Monitoring zawartości węglowodorów w wodzie podziemnej w otoczeniu stacji paliw płynnych zlokalizowanych w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych
23
 • Monitoring zawartości węglowodorów w wodzie podziemnej w otoczeniu stacji paliw płynnych zlokalizowanych w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych
24
 • Możliwości wykorzystania górotworu w rejonie otworu NS6 do bezzbiornikowego magazynowania substancji
25
 • Ocena zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego, wybranej części Krakowa, w aspekcie możliwości zaopatrzenia w wodę i pozyskania energii cieplnej