Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Solecki, dr inż.

specjalista

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem7842152730
202244
202011
201933
201733
20166222
20158323
201433
201322
201288
2011211
201033
20093111
200811
200711
2006422
200541111
2004413
200311
200211
2001413
200061113
1999642
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem7863114
2022422
202011
201933
201733
20166222
2015844
201433
201322
201288
2011211
201033
2009321
200811
200711
200644
200544
2004422
200311
200211
200144
200066
1999651
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem78717
2022422
202011
201933
201733
201666
201588
201433
201322
201288
201122
201033
200933
200811
200711
200644
200544
2004422
200311
200211
200144
200066
1999633
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem7878
202244
202011
201933
201733
201666
201588
201433
201322
201288
201122
201033
200933
200811
200711
200644
200544
200444
200311
200211
200144
200066
199966
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem783246
202244
202011
201933
201733
2016642
2015844
201433
201322
201288
2011211
201033
2009321
200811
200711
200644
200544
200444
200311
200211
200144
200066
199966
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem783246
202244
202011
201933
201733
2016642
2015844
201433
2013211
201288
2011211
201033
200933
200811
200711
2006413
2005413
2004413
200311
200211
2001413
2000633
19996241
 • An arrangement of devices for underground storage of water and for its recovery / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Marek, SOLECKI Tadeusz, STOPA Jerzy, WIŚNIOWSKI Rafał, CHRUSZCZ-LIPSKA Katarzyna. — Int.Cl.: E03B 3/40\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 4074901 A1 ; Opubl. 2022-10-19. — Zgłosz. nr EP22163933 z dn. 2022-03-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4074901A1.pdf

 • słowa kluczowe: podziemny zbiornik retencyjny, warstwa wodoprzepuszczalna, magazynowanie wody opadowej, magazynowanie wody roztopowej i drenażowej, odzysk wody opadowej, odzysk wody roztopowej i drenażowej

  keywords: underground retention reservoir, storage of rainwater, storage of snowmelt and drainage water, recovery of rainwater, recovery of snowmelt and drainage water, water permeable layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza i ocena możliwości renowacji odwiertu w uzdrowisku PołczynAnalysis and assessment of well renovation possibilities in health resort Połczyn / Tadeusz SOLECKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 3, s. 617–627. — Bibliogr. s. 627, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-03/W_2010_3_11.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wyników sondowania gazów gruntowych na terenach skażonych produktami naftowymi[Analysis of the soil gas sampling results in the area polluted with hydrocarbons] / Tadeusz SOLECKI, Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 207–216. — Bibliogr. s. 215–216, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza zagrożeń jakości wód leczniczych ze złoża „Mateczny” w związku z zanieczyszczeniem węglowodorami powierzchni ziemi na terenie zlikwidowanych zakładów chemicznychAnalysis of quality dangers of therapeutic groundwater from deposit “Mateczny” connected with hydrocarbons solid pollution in closed chemical plants / Tadeusz SOLECKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 381–390. — Bibliogr. s. 389–390, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_33.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Aspekty prawne i bezpieczeństwo składowania dwutlenku węgla w głębokich strukturach geologicznych[Formal aspects and safety of $CO_{2}$ storage in deep geological formations] / Tadeusz SOLECKI // W: Podziemne składowanie $CO_{2}$ w Polsce w głębokich strukturach geologicznych (ropo-, gazo- i wodonośnych) : praca zbiorowa / pod red. Radosława Tarkowskiego ; aut.: Adam Nodzeński [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — S. 55–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania porównawcze koncentracji węglowodorów w gruncie na terenie bazy paliw naftowychComparative research of hydrocarbons concentration in soil in the area of petroleum fuel magazine / Zbigniew FĄFARA, Tadeusz SOLECKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/1, s. 199–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Summ.. — Toż. W: Wiertnictwo, Nafta, Gaz [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — 1 dysk optyczny. — 2006 R. 23/1 s. 199–206. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie pionowego rozkładu koncentracji par węglowodorów w modelowym ośrodku porowatym[Vertical migration of gaseous hydrocarbons in a model porous medium] / Tadeusz SOLECKI, Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 197–206. — Bibliogr. s. 205–206, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badanie pionowego rozkładu koncentracji par węglowodorów w modelowym ośrodku porowatymVertical migration of gaseous hydrocarbons in a model porous medium / Tadeusz SOLECKI, Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1999 [wyd. 2000] t. 16, s. 101–109. — Bibliogr. s. 108–109, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Device arrangement for accumulating excess heat in a natural water-permeable layer and for its recovery / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Marek, SOLECKI Tadeusz, STOPA Jerzy, WIŚNIOWSKI Rafał, HAJTO Marek, SMULSKI Rafał. — Int.Cl.: F28F 27/02\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 4063780 A1 ; Opubl. 2022-09-28. — Zgłosz. nr EP21210998 z dn. 2021-11-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4063780A1.pdf

 • słowa kluczowe: akumulacja ciepła, wymiennik ciepła, magazynowanie ciepła, warstwa wodoprzepuszczalna, studnia zrzutowa, studnia wydobywcza

  keywords: heat storage, heat accumulation, heat exchanger, water permeable layer, discharge well, extraction well

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Environmental factors influencing the choice of EOR methods / Tadeusz SOLECKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów] = Future of oil and gas industry : 26th conference : Krakow, 10–12 June 2015 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Flow modelling for the construction of the soil gas ventig systems / J. STOPA, S. RYCHLICKI, T. SOLECKI // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2004 R. 9 č. 3, s. 303–307. — Bibliogr. s. 307

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Gruntowe gazy wybuchowe i toksyczne na terenach zdegradowanych ekologicznie[Toxic and explosive soil gases in the polluted sites] / Tadeusz SOLECKI, Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA // W: XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 29–30 czerwca 2000, T. 2 = 11\textsuperscript{th} International Scientific-Technical Conference „New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-905880-6-4. — S. 121–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Instalacja do zatłaczania odpadów ciekłych do górotworuInstallation for fluid waste disposal using deep injection / Mariusz ŁACIAK, Stanisław RYCHLICKI, Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1998 [wyd. 2000] t. 15, s. 95–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Komputerowo wspomagane projektowanie systemów usuwania wybuchowych i toksycznych gazów gruntowychComputer-aided designing of explosive and toxic gases removal / Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/1, s. 181–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Laboratory and field investigations of the hydrocarbon gas migration in soil / Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA, Tadeusz SOLECKI // W: Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov Podbanské 1999 : X. Medzinárodná vedecko-technická konferencia : October 5\textsuperscript{th}–7\textsuperscript{th}, 1999, Podbanské, Slovakia : zborník prednášok = New knowledge in sphere of drilling, production, transport and gas storage : 10\textsuperscript{th} International Scientific and Technical Conference : conference contributions / Technická Univerzita v Košiciach. Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. Katedra Ropného Inžinierstva a Využitia Zemských Zdrojov [etc.]. — Košice : Ferrost, [1999]. — S. 163–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Lokalizacja zanieczyszczeń węglowodorowych w gruncie metodami geofizycznymi i atmogeochemicznymi : praca zbiorowaLocalization of hydrocarbon contamination in ground with use of geophysical and atmogeochemical methods / Zbigniew FĄFARA, Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Henryk MARCAK, Stanisław NAGY, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK, Tadeusz SOLECKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ ; pod red. Henryka MARCAKA i Tomisława GOŁĘBIOWSKIEGO. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 154, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0239). — Bibliogr. s. 150–[155], Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-7464-103-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Metody usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska gruntowo-wodnego : praca zbiorowa[Elaboration of method of detecting contamination of ground with hydrocarbons in the conditions of ecological hazards] / pod red. Stanisława RYCHLICKIEGO ; [aut.] Zbigniew FĄFARA, Jan JEWULSKI, Paweł Kaszycki, Henryk Kołoczek, Stanisław RYCHLICKI, Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA, Kazimierz TWARDOWSKI, Paweł WOJNAROWSKI, Danuta ZAGRAJCZUK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 149, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0205). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Metody wykrywania i identyfikacji substancji ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnymMethods for detection and identification of oil products in soil-water environment / Tadeusz SOLECKI, Jan MACUDA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/1, s. 325–332. — Bibliogr. s. 331–332, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Metody wykrywania zanieczyszczeń ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnym : praca zbiorowa[Detecting of hydrocarbon pollution in aquifers] / pod red. Stanisława RYCHLICKIEGO ; [aut.]: Zbigniew FĄFARA, Henryk MARCAK, Stanisław RYCHLICKI, Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ ; Polska Akademia Nauk – Kraków. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2000. — 174 s., [15 k.]. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 75). — Bibliogr. przy rozdz.. — Przy tytule serii wydawniczej błędny ISSN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Monitoring of petroleum substances in the neighborhood of drinking water intake / Tadeusz SOLECKI // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 1, s. 39–48. — Bibliogr. s. 47–48, Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://goo.gl/i97dQV

 • keywords: drinking water intake, monitoring of water quality, petroleum substances

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2016.33.1.39

21
 • Monitoring substancji ropopochodnych w otoczeniu ujęcia wody pitnejMonitoring of petroleum substances in the neighborhood of drinking water intake / Tadeusz SOLECKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 28–29. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: substancje ropopochodne, ujęcie wody pitnej, monitoring jakości wód

  keywords: drinking water intake, monitoring of water quality, petroleum substances

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Monitoring zawartości węglowodorów w wodzie podziemnej w otoczeniu stacji paliw płynnych zlokalizowanych w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnychMonitoring of the hydrocarbons in groundwater in the area of well protection zone located close to the fuel station / Tadeusz SOLECKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 319–326. — Bibliogr. s. 325–326, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2009-1-2/W_2009_1-2_30.pdf

 • słowa kluczowe: monitoring wód podziemnych, węglowodory

  keywords: ground water monitoring, hydrocarbons

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Monitoring zawartości węglowodorów w wodzie podziemnej w otoczeniu stacji paliw płynnych zlokalizowanych w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnychMonitoring of the hydrocarbons in groundwater in the area of well protection zone located close to the fuel station / Tadeusz SOLECKI // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 39. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Możliwości wykorzystania górotworu w rejonie otworu NS6 do bezzbiornikowego magazynowania substancjiThe possibility of using rock mass in the region of the well NS6 to the underground injection of substances / Stanisław RYCHLICKI, Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA, Zbigniew Tatys // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1999 t. 16, s. 95–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego, wybranej części Krakowa, w aspekcie możliwości zaopatrzenia w wodę i pozyskania energii cieplnejAn evaluation of admissible volume of groundwater well of an quarternary water-bearing horizon, in chosen part of Krakow, in aspect of water supply possibilities and obtaining of heat energy / Tadeusz SOLECKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2 dod.: CD, s. 391–401. — Bibliogr. s. 400–401, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_34.pdf

 • słowa kluczowe: ujęcie wód podziemnych, pompowanie pomiarowe, zasoby eksploatacyjne, pozyskanie energii cieplnej

  keywords: ground water capture, pumping test, admissible volume of groundwater, obtaining of heat energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: