Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Macuda, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8180-8014 orcid iD

ResearcherID: U-6222-2017

Scopus: 8624302800

PBN: 5e70920b878c28a04738f031

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 248 publikacji Autora


1
 • Analysis of acoustic climate in the area of seismic measurementsKształtowanie się klimatu akustycznego w rejonie prowadzonych prac sejsmicznych / Ludwik ZAWISZA, Jan MACUDA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : III konferencja : Kraków, 18–20 września 2008 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. 36. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania gleb i gruntów w rejonie miejsc wieloletniego składowania odpadów wiertniczych i poeksploatacyjnychAnalysis of soils and ground in the place of long-term drilling and postexploitation waste deposition / J. MACUDA // W: Oil-Gas AGH 2012 : 23\textsuperscript{rd} international conference : unconventional natural gas in Poland : 29–31 V 2012, [Krakow] : abstract book. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis wg okł.. — S. 37. — Tekst pol.-ang.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Evaluation of the state of ground environment in the area of technological systems of the natural gas field RadlinOcena stanu środowiska gruntowego w rejonie instalacji technologicznych kopalni gazu ziemnego Radlin / Jan MACUDA, Ludwik ZAWISZA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : III konferencja : Kraków, 18–20 września 2008 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. 29–30. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Groundwater hazard related with lignite production in the area of saline diapir “Dębina” in the Lignite Opencast BełchatówZagrożenia wód podziemnych związane z eksploatacją węgla brunatnego w rejonie wysadu solnego „Dębina” w KWB Bełchatów / Ludwik ZAWISZA, Jan MACUDA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Prof. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia. — S. 9, Plen–5. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Mieszanina do zestalania, wzmacniania i uszczelniania uwodnionych odpadów przemysłowych[Mixture for solidifying, strengthening and sealing hydrogenate industrial wastes] / wynalazca: CZEKAJ Lucyna, GONET Andrzej, MACUDA Jan, STRYCZEK Stanisław. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: C09K 17/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 313559 A1 ; Opubl. 1997-09-29. — Zgłosz. nr P.313559 z dn. 1996-03-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1997  nr 20, s. 37. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL313559A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Urządzenie do hydrodynamicznego oczyszczania filtra studni wierconej[Device for hydrodynamic cleaning of the bore well filter] / wynalazca: Grzegorz Dryjski, Paweł Durak, Robert Gniadek, Jan MACUDA. — Int.Cl.: E03B 3/15\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 231157 B1 ; Udziel. 2018-09-05 ; Opubl. 2019-01-31. — Zgłosz. nr P.420357 z dn. 2017-01-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL231157B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: