Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Macuda, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8180-8014 orcid iD

ResearcherID: U-6222-2017

Scopus: 8624302800

PBN: 5e70920b878c28a04738f031

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 242, z ogólnej liczby 248 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAccumulation of biomass and bioenergy in culms of cereals as a factor of straw cutting height
  AutorzyTomasz Zając, Agnieszka Synowiec, Andrzej Oleksy, Jan MACUDA, Agnieszka Klimek-Kopyra, Franciszek Borowiec
  ŹródłoInternational Agrophysics. — 2017 vol. 31 iss. 2, s. 273–285. — tekst: http://produkcja.ipan.lublin.pl/uploads/publishing/files/31-2-13Zaj%C4%85c.pdf
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułAgresywność korozyjna wód podziemnych w województwie małopolskim
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek L. SOLECKI, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2019 t. 98 nr 5, s. 780–783
3
4
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza możliwości zastosowania materiałów kompozytowych do transportu gazu ziemnego
  AutorzyKrystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Jan MACUDA, Adam SZURLEJ, Łukasz ZABRZESKI
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 47
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza wpływu urządzeń wiertniczych na klimat wibroakustyczny środowiska
  AutorzyTadeusz WSZOŁEK, Jan MACUDA, Wiesław WSZOŁEK, Lesław STRYCZNIEWICZ
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2002 R. 19/2, s. 463–468
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAnalysis of acoustic climate in the area of seismic measurements
  AutorzyL. ZAWISZA, J. MACUDA
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 611–616
7
8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnalysis of the state of ground environment within the area of technological centres of hydrocarbons treatment installations “Zielin” and “Cychry”
  AutorzyJ. MACUDA, L. ZAWISZA
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 225–229
10
 • [referat, 2006]
 • TytułApplicability of biotechnology for remediation of grounds contaminated with hydrocarbons from city areas
  AutorzyJan MACUDA, Ludwik ZAWISZA, Stanisław NAGY
  ŹródłoEURO-ECO 2006 : 11textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18textsuperscript{th}–19textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — S. 101
11
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułApplicability of biotechnology for remediation of grounds contaminated with hydrocarbons from city areas
  AutorzyJ. MACUDA, L. ZAWISZA, S. NAGY
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2006 vol. 15 no. 5C, s. 133–137
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułApplication of modified porous glasses $Al_{2}O_{3}$ for hydrocarbon contamination sorption
  AutorzyBernadetta PROCYK, Renata ROGOWSKA-KWAS, Manuela REBEN, Marek LISIECKI, Jan MACUDA, Dominik Dorosz
  ŹródłoOptica Applicata. — 2005 vol. 35 no. 4, s. 775–781
13
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułApplication of numerical methods for designing the process of dicyclopentadiene (DCP) removal from groundwater
  AutorzyJ. MACUDA, L. ZAWISZA
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2004 vol. 13 suppl. 3, s. 183–186
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAuxiliary gravity drain and infiltration wells supporting basic drainage system in the “Bełchatów” Lignite Mine
  AutorzyJan MACUDA, Jerzy Gasiński, Janusz Grad, Sławomir Szewczyk
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2018 vol. 35 no. 1, s. 245–253
15
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania gleb i gruntów w rejonie miejsc wieloletniego składowania odpadów wiertniczych i poeksploatacyjnych
  AutorzyJan MACUDA
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2012 vol. 29 no. 1, s. 265–270. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2012-01/W_2012_1_23.pdf
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania jakości wód podziemnych w rejonie Czarnej
  AutorzyJan MACUDA, Bogumiła WINID
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2007 t. 24 z. 1, s. 333–339. — tekst: https://goo.gl/gOiTr8
18
19
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadanie jakości wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów „Za Białą”
  AutorzyJan MACUDA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2008 t. 25 z. 2, s. 475–482
21
22
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułBilans wodnogospodarczy wód podziemnych
  AutorzyRobert DUDA, Jan MACUDA, Sylwester Tyszewski, Magdalena Kiejzik-Głowińska, Marek Nawalany
  ŹródłoTechnologiczno-środowiskowe aspekty udostępniania gazu ze skał łupkowych. T. 1, Gospodarka wodą / red. nauk. Dorota Pusłowska-Tyszewska, Sylwester Tyszewski. — Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2017. — S. 28–44
23
 • [referat, 2017]
 • TytułCoal mine methane production by vertical boreholes drilled from surface
  AutorzyJacek HENDEL, Jan MACUDA
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 12, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 127–133
24
 • [referat, 2019]
 • TytułCorrosion aggressiveness of groundwater of Małopolska Province, Poland
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek L. SOLECKI, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 17
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDecision procedures at drilling up hydrocarbon deposits in blow-out hazard
  AutorzyStanisław DUBIEL, Jan MACUDA, Jan ZIAJA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 2/1, s. 123–137