Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Macuda, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8180-8014 orcid iD

ResearcherID: U-6222-2017

Scopus: 8624302800

PBN: 5e70920b878c28a04738f031

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 242, z ogólnej liczby 248 publikacji Autora


1
 • Accumulation of biomass and bioenergy in culms of cereals as a factor of straw cutting height
2
 • Agresywność korozyjna wód podziemnych w województwie małopolskim
3
 • Analiza możliwości zagospodarowania wód mineralnych rejonu Krosna
4
 • Analiza możliwości zastosowania materiałów kompozytowych do transportu gazu ziemnego
5
 • Analiza wpływu urządzeń wiertniczych na klimat wibroakustyczny środowiska
6
 • Analysis of acoustic climate in the area of seismic measurements
7
 • Analysis of efficiency of drilling of large-diameter wells with a profiled wing bit
8
 • Analysis of the acoustic climate during the drilling of gas wells in post-mining areas
9
 • Analysis of the state of ground environment within the area of technological centres of hydrocarbons treatment installations “Zielin” and “Cychry”
10
 • Applicability of biotechnology for remediation of grounds contaminated with hydrocarbons from city areas
11
 • Applicability of biotechnology for remediation of grounds contaminated with hydrocarbons from city areas
12
 • Application of modified porous glasses $Al_{2}O_{3}$ for hydrocarbon contamination sorption
13
 • Application of numerical methods for designing the process of dicyclopentadiene (DCP) removal from groundwater
14
 • Auxiliary gravity drain and infiltration wells supporting basic drainage system in the “Bełchatów” Lignite Mine
15
 • Badania gleb i gruntów w rejonie instalacji uzdatniania gazu ziemnego zanieczyszczonego rtęcią
16
 • Badania gleb i gruntów w rejonie miejsc wieloletniego składowania odpadów wiertniczych i poeksploatacyjnych
17
 • Badania jakości wód podziemnych w rejonie Czarnej
18
 • Badania klimatu akustycznego w rejonie prowadzonych prac sejsmicznych
19
 • Badania zawartości metanu w węglach brunatnych
20
 • Badanie jakości wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów „Za Białą”
21
 • Badanie zmian chemizmu wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów przemysłowych
22
 • Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych
23
 • Coal mine methane production by vertical boreholes drilled from surface
24
 • Corrosion aggressiveness of groundwater of Małopolska Province, Poland
25
 • Decision procedures at drilling up hydrocarbon deposits in blow-out hazard