Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Lewkiewicz-Małysa, dr

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55022731300

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 60, z ogólnej liczby 61 publikacji Autora


1
2
 • [fragment książki, 2010]
 • Tytuł[Assessing the possibility of using selected adsorbents for the removal of hydrocarbon contaminants from the aquatic environment]
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Renata ROGOWSKA-KWAS, Bogumiła WINID
  ŹródłoPaliwa – bezpieczeństwo – środowisko : innowacyjne techniki i technologie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : ITG KOMAG, 2010. — S. 327–333
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania nad unieszkodliwianiem ścieków kopalnianych towarzyszących surowcom węglowodorowym
  AutorzyElżbieta KONOPKA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 137–145. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-03-1/GG_2006_3-1_10.pdf
4
 • [referat, 2007]
 • TytułBiochemical aspects of petroleum substances deactivation in contaminated ground environment
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA
  Źródło11textsuperscript{th} Conference on Environmental and mineral processing : 31.5.–2.6.2007, Ostrava, Czech Republic, Pt. 3 / ed. Fečko Peter, Čablik Vladimir ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : [VŠB–TU], 2007. — S. 353–357
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBiochemiczne aspekty zatłaczania solanek do poeksploatacyjnych otworów wiertniczych
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2002 R. 19/1, s. 131–140
6
 • [referat, 2005]
 • TytułCondition of mine water and its treatment before storing in the exploited rock formation
  AutorzyElżbieta KONOPKA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA
  Źródło9textsuperscript{th} International conference on Environment and mineral processing : 23. 6. – 25. 6. 2005, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB–TU, 2005. — S. 35–39
7
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułEffect of the waste products storage on the environmental pollution by toxic organic compounds
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2005 R. 10 mimoriadne č. 1, s. 190–196
8
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułEvaluation of processes accompanying mine's water injection on the basis of hydrogeochemical modelling
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID
  ŹródłoInnowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2011. — S. 281–287
9
 • [referat, 2008]
 • TytułEvaluation of waters environment hazard by pulp-mill liquors
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA
  ŹródłoWASTE RECYCLING XII : international conference : Kraków, 20–22. 11. 2008 : book of abstracts / editorial staff Zbigniew Wzorek, Katarzyna Fela. — [Kraków : s. n.], [2008]. — S. 77
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułEvaluation of waters environment hazard by pulp-mill liquors
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA
  ŹródłoPolish Journal of Chemical Technology. — 2008 vol. 10 no. 4, s. 15–19. — tekst: http://goo.gl/6OYZ0F
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułGeologiczne aspekty chłonności otworów wykorzystywanych do podziemnego magazynowania odpadów
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 3, s. 539–546
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułGeologiczne i geochemiczne aspekty chłonności otworów wykorzystywanych do zatłaczania wód złożowych
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2011 t. 13 cz. 2, s. 1985–1999
13
 • [referat, 2006]
 • TytułInjection of waste brine accompanying copper ore exploitation to the rock mass – possibilities and limitations
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA
  ŹródłoRecyklace odpadů X : 3. 11. 2006, Ostrava / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 195–200
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułInterpretacja wskaźników hydrochemicznych na przykładzie wód wodorowęglanowych antykliny iwonickiej
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2007 t. 24 z. 1, s. 299–305. — tekst: https://goo.gl/hQYNNW
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułInterpretacja zmian wskaźników hydrochemicznych na przykładzie wybranych wód chlorkowych
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2006 R. 23/1, s. 301–306. — tekst: https://goo.gl/apP6zM
16
 • [referat, 2005]
 • TytułKierunki adaptacji odwiertów naftowych
  AutorzyAndrzej GONET, Jan MACUDA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Tomasz ŚLIWA
  ŹródłoNetradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 71–76
17
 • [referat, 2006]
 • TytułKierunki i skuteczność oczyszczania ciekłych odpadów górnictwa naftowego
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA
  ŹródłoÚprava nerostných surovin a odpadů : pořádaná u příležitosti životního jubilea Doc. Dr. Inž. Barbary Tory, Ing. Věry Sedláčkové, Ph. D. : 31. 3. 2006, Ostrava / eds.: Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : Ediční středisko VŠB–TU, 2006. — S. 141–146
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułMetody badań oraz utylizacja odpadów przemysłowych zawierających związki chromu
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Renata ROGOWSKA-KWAS
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2001 R. 18/1, s. 127–132
19
20
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 1998]
 • TytułMożliwości unieszkodliwiania i zagospodarowania toksycznych odpadów przemysłowych
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Renata ROGOWSKA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 1998 t. 15, s. 77–84
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMożliwości zagospodarowania niewykorzystanych ujęć wód podziemnych w rejonie Krynicy
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Jan MACUDA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2007 t. 24 z. 1, s. 291–297. — tekst: https://goo.gl/jju7bM
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułOcena jakości wód podziemnych w rejonie składowania przemysłowych odpadów organicznych
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2008 t. 25 z. 2, s. 441–446. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2008-02/W_2008_2_37.pdf
24
25
 • [referat, 2003]
 • TytułOcena możliwości kolmatacji złoża ze względu na biochemiczne właściwości kontaktujących się środowisk wodnych
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — S. 44