Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Lewkiewicz-Małysa, dr

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55022731300

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 60, z ogólnej liczby 61 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości zagospodarowania wód mineralnych rejonu Krosna
2
 • [Assessing the possibility of using selected adsorbents for the removal of hydrocarbon contaminants from the aquatic environment]
3
 • Badania nad unieszkodliwianiem ścieków kopalnianych towarzyszących surowcom węglowodorowym
4
 • Biochemical aspects of petroleum substances deactivation in contaminated ground environment
5
 • Biochemiczne aspekty zatłaczania solanek do poeksploatacyjnych otworów wiertniczych
6
 • Condition of mine water and its treatment before storing in the exploited rock formation
7
 • Effect of the waste products storage on the environmental pollution by toxic organic compounds
8
 • Evaluation of processes accompanying mine's water injection on the basis of hydrogeochemical modelling
9
 • Evaluation of waters environment hazard by pulp-mill liquors
10
 • Evaluation of waters environment hazard by pulp-mill liquors
11
 • Geologiczne aspekty chłonności otworów wykorzystywanych do podziemnego magazynowania odpadów
12
 • Geologiczne i geochemiczne aspekty chłonności otworów wykorzystywanych do zatłaczania wód złożowych
13
 • Injection of waste brine accompanying copper ore exploitation to the rock mass – possibilities and limitations
14
 • Interpretacja wskaźników hydrochemicznych na przykładzie wód wodorowęglanowych antykliny iwonickiej
15
 • Interpretacja zmian wskaźników hydrochemicznych na przykładzie wybranych wód chlorkowych
16
 • Kierunki adaptacji odwiertów naftowych
17
 • Kierunki i skuteczność oczyszczania ciekłych odpadów górnictwa naftowego
18
 • Metody badań oraz utylizacja odpadów przemysłowych zawierających związki chromu
19
 • Mineralne wody lecznicze Iwonicza Zdroju w świetle badań wskaźników hydrochemicznych
20
 • Mineralne wody lecznicze Wysowej w świetle badań wskaźników hydrochemicznych
21
 • Możliwości unieszkodliwiania i zagospodarowania toksycznych odpadów przemysłowych
22
 • Możliwości zagospodarowania niewykorzystanych ujęć wód podziemnych w rejonie Krynicy
23
 • Ocena jakości wód podziemnych w rejonie składowania przemysłowych odpadów organicznych
24
 • Ocena jakości wód powierzchniowych dopływających do zbiornika Solina
25
 • Ocena możliwości kolmatacji złoża ze względu na biochemiczne właściwości kontaktujących się środowisk wodnych