Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Lewkiewicz-Małysa, dr

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55022731300

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem57318342
201522
201322
201211
20114112
2010312
2009413
2008936
2007835
2006633
2005624
20045122
2003211
200211
200111
200011
199922
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem5736192
2015211
201322
201211
20114211
2010321
2009431
2008945
2007835
2006642
2005642
2004541
200322
200211
200111
200011
1999211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem574116
201522
201322
201211
201144
201033
200944
2008972
2007835
2006633
2005633
2004541
200322
200211
200111
200011
1999211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem57255
201522
201322
201211
2011413
201033
200944
2008918
200788
200666
200566
200455
200322
200211
200111
200011
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem572334
201522
201322
201211
2011431
201033
2009431
2008963
2007853
200666
200566
200455
200322
200211
200111
200011
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem573225
201522
201322
201211
2011431
201033
200944
2008963
2007835
2006624
2005633
2004523
2003211
200211
200111
200011
1999221
2
 • [Assessing the possibility of using selected adsorbents for the removal of hydrocarbon contaminants from the aquatic environment]Ocena możliwości wykorzystania wybranych adsorbentów do usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska wodnego / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Renata ROGOWSKA-KWAS, Bogumiła WINID // W: Paliwa – bezpieczeństwo – środowisko : innowacyjne techniki i technologie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : ITG KOMAG, 2010. — Na s. tyt. dod.: Komeko 2010. — ISBN: 978-83-60708-42-2. — S. 327–333. — Bibliogr. s. 332–333, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania nad unieszkodliwianiem ścieków kopalnianych towarzyszących surowcom węglowodorowymInvestigations on the treatment waste mine's water accompanying of the hydrocarbon raw materials / Elżbieta KONOPKA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 137–145. — Bibliogr. s. 144-145, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-03-1/GG_2006_3-1_10.pdf

 • słowa kluczowe: flokulacja, odpadowe wody kopalniane, koagulacja, górnictwo ropy, górnictwo gazu

  keywords: flocculation, coagulation, oil mining, waste mine's water, gas mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Biochemical aspects of petroleum substances deactivation in contaminated ground environment / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: 11\textsuperscript{th} Conference on Environmental and mineral processing : 31.5.–2.6.2007, Ostrava, Czech Republic, Pt. 3 / ed. Fečko Peter, Čablik Vladimir ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : [VŠB–TU], 2007. — ISBN: 978-80-248-1431-5. — S. 353–357. — Bibliogr. s. 357, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Biochemiczne aspekty zatłaczania solanek do poeksploatacyjnych otworów wiertniczychBiochemical aspects of brine injection to post-production wells / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/1, s. 131–140. — Bibliogr. s. 139–140, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: otwory wiertnicze, zatłaczanie odpadów ciekłych

  keywords: drilling wells, brine injection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Condition of mine water and its treatment before storing in the exploited rock formation / Elżbieta KONOPKA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA // W: 9\textsuperscript{th} International conference on Environment and mineral processing : 23. 6. – 25. 6. 2005, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB–TU, 2005. — S. 35–39. — Bibliogr. s. 39, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Effect of the waste products storage on the environmental pollution by toxic organic compounds / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2005 R. 10 mimoriadne č. 1, s. 190–196. — Bibliogr. s. 195–196. — Mineralurgia a enviromentálne technológie : 3. medzinárodná konferencia : 20.–22. septembra 2005, Herl'any, Slovensko. — Kočice : BERG Faculty of Technical University, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Evaluation of processes accompanying mine's water injection on the basis of hydrogeochemical modellingOcena procesów zachodzących podczas zatłaczania wód kopalnianych na podstawie modelowania hydrogeochemicznego / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2011. — Na okł., s. tyt. i w żywej paginie: Komeko 2011. — ISBN: 978-83-60708-47-7. — S. 281–287. — Bibliogr. s. 287, Streszcz., Summ. [s. 345]. — Tytuł przy tekście w jęz. pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Evaluation of waters environment hazard by pulp-mill liquors / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: WASTE RECYCLING XII : international conference : Kraków, 20–22. 11. 2008 : book of abstracts = RECYKLACE ODPADŮ XII / editorial staff Zbigniew Wzorek, Katarzyna Fela. — [Kraków : s. n.], [2008]. — S. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Evaluation of waters environment hazard by pulp-mill liquors / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Polish Journal of Chemical Technology ; ISSN 1509-8117. — 2008 vol. 10 no. 4, s. 15–19. — Bibliogr. s. 19. — tekst: http://goo.gl/6OYZ0F

 • keywords: self cleaning of waters, BAT, pulp-mill waste, chemical paper-pulp

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10026-008-0040-4

11
 • Geologiczne aspekty chłonności otworów wykorzystywanych do podziemnego magazynowania odpadówGeological aspects of injection wells used for underground storage / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 3, s. 539–546. — Bibliogr. s. 545–546, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Geologiczne i geochemiczne aspekty chłonności otworów wykorzystywanych do zatłaczania wód złożowychGeological and geochemical aspects of wells used for underground injection of formation waters / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2011 t. 13 cz. 2, s. 1985–1999. — Bibliogr. s. 1997–1998, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Injection of waste brine accompanying copper ore exploitation to the rock mass – possibilities and limitations / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: Recyklace odpadů X : 3. 11. 2006, Ostrava / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 195–200. — Bibliogr. s. 199–200, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Interpretacja wskaźników hydrochemicznych na przykładzie wód wodorowęglanowych antykliny iwonickiejInterpretation of chemical idicators based on hydracarbonate waters from the Iwonicz anticline / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 299–305. — Bibliogr. s. 305, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROM-ie. — tekst: https://goo.gl/hQYNNW

 • słowa kluczowe: wskaźniki hydrochemiczne, wody wodorowęglanowe

  keywords: hydrocarbonate waters, chemical indicators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Interpretacja zmian wskaźników hydrochemicznych na przykładzie wybranych wód chlorkowychInterpretation of chemical indicator changes based on selected chloride waters / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/1, s. 301–306. — Bibliogr. s. 306, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/apP6zM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kierunki adaptacji odwiertów naftowychDirections of oil boreholes adaptation / Andrzej GONET, Jan MACUDA, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Tomasz ŚLIWA // W: Netradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava ; R. 51 č. 1. Řada hornicko-geologická. Monografie = Mining and Geological Series. Monograph / 0474-8476 ; 15). — S. 71–76. — Bibliogr. s. 75–76, Abstr., Streszcz.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kierunki i skuteczność oczyszczania ciekłych odpadów górnictwa naftowego[Directions and efficiency of liquid wastes of oil mining] / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: Úprava nerostných surovin a odpadů : pořádaná u příležitosti životního jubilea Doc. Dr. Inž. Barbary Tory, Ing. Věry Sedláčkové, Ph. D. : 31. 3. 2006, Ostrava / eds.: Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : Ediční středisko VŠB–TU, 2006. — S. 141–146. — Bibliogr. s. 145–146, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Metody badań oraz utylizacja odpadów przemysłowych zawierających związki chromuAnalysis methods and utilisation of industrial waste with chromium content / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Renata ROGOWSKA-KWAS // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2001 R. 18/1, s. 127–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Mineralne wody lecznicze Iwonicza Zdroju w świetle badań wskaźników hydrochemicznychMedical-mineral waters of Iwonicz Zdrój in focus of the hydrochemical indicators research / Bogumiła WINID, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2005 t. 21 z. 2, s. 49–67. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96616-29707?filename=Medical_mineral%20waters%20of.pdf

 • słowa kluczowe: wody mineralne, wody chlorkowe, chemizm wód, wskaźniki hydrochemiczne, Iwonicz Zdrój

  keywords: chemical composition, mineral waters, chloride waters, hydrochemical indicators, Iwonicz Zdrój

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Mineralne wody lecznicze Wysowej w świetle badań wskaźników hydrochemicznychMedical-mineral waters of Wysowa in focus of the hydrochemical indicators research / Bogumiła WINID, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 457–466. — Bibliogr. s. 465–466, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_40.pdf

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, węglowodory, chemiczne metody oczyszczania

  keywords: hydrocarbons, environmental protection, chemical methods of treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Możliwości zagospodarowania niewykorzystanych ujęć wód podziemnych w rejonie KrynicyManageability of non-used groundwater intakes in the Krynica region / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Jan MACUDA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 291–297. — Bibliogr. s. 297, Streszcz., Summ.. — toż. CD-ROM. — tekst: https://goo.gl/jju7bM

 • słowa kluczowe: woda mineralna, woda pitna, Krynica, woda źródlana, woda zgazowana

  keywords: drinking water, mineral water, Krynica, spring water, aerated water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena jakości wód podziemnych w rejonie składowania przemysłowych odpadów organicznychEvaluation of groundwater quality within the industrial organic waste repository / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 441–446. — Bibliogr. s. 446, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2008-02/W_2008_2_37.pdf

 • słowa kluczowe: monitoring, wody podziemne, pestycydy, odpady organiczne

  keywords: monitoring, organic waste, pesticides, ground waters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena jakości wód powierzchniowych dopływających do zbiornika SolinaEvaluation of quality of surface waters flowing to the Reservoir Solina / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Jan MACUDA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 447–452. — Bibliogr. s. 452, Streszcz., Summ.. — Toż. Na CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2008-02/W_2008_2_38.pdf

 • słowa kluczowe: jakość wody, wody powierzchniowe, związki biogenne, zanieczyszczenie wód

  keywords: surface waters, quality water, polluted waters, biogenic compounds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena możliwości kolmatacji złoża ze względu na biochemiczne właściwości kontaktujących się środowisk wodnychEvaluation of colmatation abilities of a deposit in view of biochemical properties of the contacting water environments / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 11–13 czerwca 2003 : streszczenia referatów = New methods and technologies in petrolueum geology, drilling and reservoir engineering : 14\textsuperscript{th} international scientific-technical conference : abstracts / kolegium red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2003. — ISBN10:  8391728609. — S. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena możliwości kolmatacji złoża ze względu na biochemiczne właściwości kontaktujących się środowisk wodnychEvaluation of colmatation abilities of a deposit in view of biochemical properties of the contacting water environments / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/1, s. 139–148. — Bibliogr. s. 147–148, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wody kopalniane, kolmatacja złoża, środowisko wodne

  keywords: mine waters, water environment, colmatation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: