Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Szafran, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kzwks, * Katedra Złóż Węglowodorów i Kształtowania Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • Tytuł110 lat historii i nowe perspektywy Rafinerii Trzebinia
  AutorzyStanisław SZAFRAN, Stanisław RYCHLICKI
  ŹródłoWiadomości Naftowe i Gazownicze. — 2005 R. 8 nr 9, s. 42–44
2
 • [materiały konferencyjne (red.), 2004]
 • Tytuł150 lat europejskiego górnictwa naftowego : III międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bóbrka 20–22 maja 2004 r. : materiały konferencyjne
  Autorzyred. Stanisław SZAFRAN ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
  DetailsKraków : SNTIiTPNiG Zarząd Główny, 2004. — 131 s.
3
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułCharakter petrograficzny uwęglonego materiału organicznego w mioceńskich osadach wschodniej części zapadliska przedkarpackiego
  AutorzyStanisław SZAFRAN, Marian WAGNER
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1436. Górnictwo. — 1999 z. 243, s. 131–138
4
 • [referat, 1999]
 • TytułGeochemical investigations of unexpectted gas exhalations in zone of underground gas storage
  AutorzyStanisław SZAFRAN
  ŹródłoNové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov Podbanské 1999 : X. Medzinárodná vedecko-technická konferencia : October 5textsuperscript{th}–7textsuperscript{th}, 1999, Podbanské, Slovakia : zborník prednášok / Technická Univerzita v Košiciach. Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. Katedra Ropného Inžinierstva a Využitia Zemských Zdrojov [etc.]. — Košice : Ferrost, [1999]. — S. 195–203
5
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułGeotektoniczne przyczyny zmian średniej refleksyjności huminitu/witrynitu uwęglonego materiału organicznego w osadach miocenu wschodniej części zapadliska przedkarpackiego
  AutorzyStanisław SZAFRAN, Marian WAGNER
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1480. Górnictwo. — 2000 z. 246, s. 517–532
6
 • [referat, 2001]
 • TytułHydrodynamika utworów miocenu autochtonicznego północno-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego w Polsce
  AutorzyStanisław SZAFRAN
  Źródło„Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — S. 207–210
7
 • [referat, 2002]
 • TytułIgnacy Łukasiewicz – twórca i przemysłowiec, społecznik i filantrop
  AutorzyStanisław SZAFRAN, Albin WOJNAR
  ŹródłoNafta i gaz – 2002 : tradycje i nowoczesność : II [druga] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bóbrka 23–25 maja 2002 r. / red. Stanisław Szafran ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SITPNiG. Zarząd Główny, 2002. — S. 163–170
8
 • [referat, 2001]
 • TytułMonitorowanie i prognoza migracji zanieczyszczeń węglowodorowych w gruntach i wodach podziemnych w obszarach wytwarzania i dystrybucji produktów naftowych
  AutorzyJan MACUDA, Stanisław NAGY, Stanisław SZAFRAN, Ludwik ZAWISZA
  ŹródłoEkologia w przemyśle rafineryjnym 2001 : referaty przygotowane na konferencję naukowo-techniczną : Kielce 10–12.10.2001 / Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział Warszawa I ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Oddział Płock. — Kielce : [s. n.], 2001. — S. 163–173
9
 • [materiały konferencyjne (red.), 2001]
 • TytułNafta i gaz – 2001 : historia i przyszłość : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna i historyczna : Bóbrka 31 maja – 1 czerwca 2001 r.
  Autorzyred. Stanisław SZAFRAN ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
  DetailsKraków : SNTIiIPNiG. Zarząd Główny, 2001. — 118 s.
10
 • [materiały konferencyjne (red.), 2002]
 • TytułNafta i gaz – 2002 : tradycje i nowoczesność : II międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bóbrka, 23–25 maja 2002 r.
  Autorzyred. Stanisław SZAFRAN ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
  DetailsKraków : SITPNiG, 2002. — 170 s.
11
 • [referat, 2004]
 • TytułNarodziny i główne nurty rozwoju półtorawiecznego polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa
  AutorzyStanisław SZAFRAN
  Źródło150 lat europejskiego górnictwa naftowego : III międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bóbrka 20–22 maja 2004 r. : materiały konferencyjne / red. Stanisław Szafran ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SNTIiTPNiG Zarząd Główny, 2004. — S. 9–29
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułNotatki z historii gazownictwa ziemnego w świecie
  AutorzyStanisław SZAFRAN, Maria Magdalena SZAFRAN
  ŹródłoWiek Nafty. — 2010 R. 20 nr 1, s. 3–9
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułPolskie górnictwo naftowe i gazownictwo : refleksje historyczne, współczesność i szanse rozwoju
  AutorzyStanisław SZAFRAN
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2003 t. 59 nr 10, s. 40–50
14
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułStudia podyplomowe Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  AutorzyStanisław SZAFRAN
  ŹródłoJubileusz XXXV-lecia [Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu] 1967-2002 / kolegium red.: Stanisław Stryczek, Jan Ziaja. — Kraków : WWNiG AGH, 2002. — S. 124–125
15
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułStudia zaoczne Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  AutorzyStanisław SZAFRAN
  ŹródłoJubileusz XXXV-lecia [Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu] 1967-2002 / kolegium red.: Stanisław Stryczek, Jan Ziaja. — Kraków : WWNiG AGH, 2002. — S. 117–123
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułTaryfy gazowe – wynik działań rządu w kształtowaniu relacji dostawca i odbiorca gazu
  AutorzyAndrzej Brach, Stanisław SZAFRAN
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2002 R. 19/2, s. 333–337
17
 • [referat, 1999]
 • TytułWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem
  AutorzyAndrzej GONET, Kazimierz TWARDOWSKI, Stanisław SZAFRAN, Ludwik ZAWISZA
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 1 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 15–25
18
 • [referat, 2006]
 • TytułZarys historii polskich naftowych stowarzyszeń technicznych
  AutorzyStanisław SZAFRAN
  ŹródłoPolacy razem : V międzynarodowe sympozjum w Wiedniu : energia odnawialna w kontekście ochrony środowiska : 16–18 listopada 2006, Wien. — [Wien : Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii], [2006]. — S. 1–14
19
 • [książka, 2020]
 • TytułZdrojowisko Krynica w 100-lecie państwowości : epoka wybitnych naukowców
  Autorzyred. nauk. Tadeusz SŁOMKA; aut. Jan BROMOWICZ, Marek DULIŃSKI, [et al.], Czesława Ewa ROPA, Maria Magdalena Szafran, Stanisław SZAFRAN, Szymon Wcześny
  DetailsKrynica-Zdrój : Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S. A., 2020. — 260 s.
20
 • [referat, 2000]
 • TytułZłoża gazu ziemnego regionu tarnowskiego
  AutorzyJakub SIEMEK, Stanisław SZAFRAN
  ŹródłoŹródła energii regionu tarnowskiego : seminarium : 31 maja 2000 r. Tarnów / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Tarnów [et al.]. — [Tarnów : SEP], [2000]. — S. 61–70