Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Szafran, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kzwks, * Katedra Złóż Węglowodorów i Kształtowania Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • 110 lat historii i nowe perspektywy Rafinerii Trzebinia
2
 • 150 lat europejskiego górnictwa naftowego
3
 • Charakter petrograficzny uwęglonego materiału organicznego w mioceńskich osadach wschodniej części zapadliska przedkarpackiego
4
 • Geochemical investigations of unexpectted gas exhalations in zone of underground gas storage
5
 • Geotektoniczne przyczyny zmian średniej refleksyjności huminitu/witrynitu uwęglonego materiału organicznego w osadach miocenu wschodniej części zapadliska przedkarpackiego
6
 • Hydrodynamika utworów miocenu autochtonicznego północno-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego w Polsce
7
 • Ignacy Łukasiewicz – twórca i przemysłowiec, społecznik i filantrop
8
 • Monitorowanie i prognoza migracji zanieczyszczeń węglowodorowych w gruntach i wodach podziemnych w obszarach wytwarzania i dystrybucji produktów naftowych
9
 • Nafta i gaz – 2001
10
 • Nafta i gaz – 2002
11
 • Narodziny i główne nurty rozwoju półtorawiecznego polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa
12
 • Notatki z historii gazownictwa ziemnego w świecie
13
 • Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo
14
 • Studia podyplomowe Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu
15
 • Studia zaoczne Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu
16
 • Taryfy gazowe – wynik działań rządu w kształtowaniu relacji dostawca i odbiorca gazu
17
 • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem
18
 • Zarys historii polskich naftowych stowarzyszeń technicznych
19
 • Zdrojowisko Krynica w 100-lecie państwowości
20
 • Złoża gazu ziemnego regionu tarnowskiego