Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Szafran, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kzwks, * Katedra Złóż Węglowodorów i Kształtowania Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem204286
202011
201011
200611
200511
2004211
200311
200251211
2001312
2000211
1999321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem20191
202011
201011
200611
200511
200422
200311
200255
200133
200022
1999321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem20191
202011
201011
200611
200511
200422
200311
200255
200133
200022
1999321
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2020
202011
201011
200611
200511
200422
200311
200255
200133
200022
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem20119
202011
201011
200611
200511
200422
200311
200255
200133
200022
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem20614
202011
201011
200611
200511
200422
200311
2002514
200133
2000211
19993121
 • 110 lat historii i nowe perspektywy Rafinerii Trzebinia[110 years of history and new perspectives of Trzebinia Refinery] / Stanisław SZAFRAN, Stanisław RYCHLICKI // Wiadomości Naftowe i Gazownicze ; ISSN 1505-523X. — 2005 R. 8 nr 9, s. 42–44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 150 lat europejskiego górnictwa naftowego : III międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bóbrka 20–22 maja 2004 r. : materiały konferencyjne[150 years of European oil mining] / red. Stanisław SZAFRAN ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SNTIiTPNiG Zarząd Główny, 2004. — 131 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — Na okł. dodatkowo: Rok Ignacego Łukasiewicza. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakter petrograficzny uwęglonego materiału organicznego w mioceńskich osadach wschodniej części zapadliska przedkarpackiegoPetrologic studies of miocene organic matter in Eastern part of the Carpathian Foredeep, Southern Poland / Stanisław SZAFRAN, Marian WAGNER // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1436. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 1999 z. 243, s. 131–138. — Bibliogr. s. 137–138, Streszcz., Summ.. — Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla : III [trzecia] konferencja z okazji setnej rocznicy urodzin profesora Jana Kuhla : Gliwice, 18–19 listopada 1999. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geochemical investigations of unexpectted gas exhalations in zone of underground gas storage / Stanisław SZAFRAN // W: Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov Podbanské 1999 : X. Medzinárodná vedecko-technická konferencia : October 5\textsuperscript{th}–7\textsuperscript{th}, 1999, Podbanské, Slovakia : zborník prednášok = New knowledge in sphere of drilling, production, transport and gas storage : 10\textsuperscript{th} International Scientific and Technical Conference : conference contributions / Technická Univerzita v Košiciach. Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. Katedra Ropného Inžinierstva a Využitia Zemských Zdrojov [etc.]. — Košice : Ferrost, [1999]. — S. 195–203. — Bibliogr. s. 203

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geotektoniczne przyczyny zmian średniej refleksyjności huminitu/witrynitu uwęglonego materiału organicznego w osadach miocenu wschodniej części zapadliska przedkarpackiegoGeotectonic causes of changes in mean reflectance of huminit/vitrinit coalified organic material in Miocene sediments of Eastern part of Carpathian Foredepth / Stanisław SZAFRAN, Marian WAGNER // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1480. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2000 z. 246, s. 517–532. — Bibliogr. s. 529–531, Streszcz., Summ.. — Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 1: Rozpoznawanie złóż

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Hydrodynamika utworów miocenu autochtonicznego północno-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego w PolsceHydrodynamic of the Autochtonous Miocene formation in the northeast part of Carpathian Foredeep in Poland / Stanisław SZAFRAN // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 207–210. — Bibliogr. s. 210, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ignacy Łukasiewicz – twórca i przemysłowiec, społecznik i filantrop[Ignacy Łukasiewicz – creator and industrialist, social worker and philanthropist] / Stanisław SZAFRAN, Albin WOJNAR // W: Nafta i gaz – 2002 : tradycje i nowoczesność : II [druga] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bóbrka 23–25 maja 2002 r. / red. Stanisław Szafran ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SITPNiG. Zarząd Główny, 2002. — S. 163–170. — Bibliogr. s. 169–170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Monitorowanie i prognoza migracji zanieczyszczeń węglowodorowych w gruntach i wodach podziemnych w obszarach wytwarzania i dystrybucji produktów naftowych[Monitoring and forecast of hydrocarbon pollution migration in soils and groundwaters in the area of oil products production and distribution] / Jan MACUDA, Stanisław NAGY, Stanisław SZAFRAN, Ludwik ZAWISZA // W: Ekologia w przemyśle rafineryjnym 2001 : referaty przygotowane na konferencję naukowo-techniczną : Kielce 10–12.10.2001 / Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział Warszawa I ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Oddział Płock. — Kielce : [s. n.], 2001. — S. 163–173. — Bibliogr. s. 173, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nafta i gaz – 2001 : historia i przyszłość : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna i historyczna : Bóbrka 31 maja – 1 czerwca 2001 r.[Oil and gas – 2001 : tradition and modernity] / red. Stanisław SZAFRAN ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SNTIiIPNiG. Zarząd Główny, 2001. — 118 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Nafta i gaz – 2002 : tradycje i nowoczesność : II międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bóbrka, 23–25 maja 2002 r.[Oil and gas – 2002 : traditions and modernity] / red. Stanisław SZAFRAN ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SITPNiG, 2002. — 170 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Narodziny i główne nurty rozwoju półtorawiecznego polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa[Birth and main trends of the development of a century and a half Polish oil mining and gas engineering] / Stanisław SZAFRAN // W: 150 lat europejskiego górnictwa naftowego : III międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bóbrka 20–22 maja 2004 r. : materiały konferencyjne / red. Stanisław Szafran ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SNTIiTPNiG Zarząd Główny, 2004. — Na okł. dodatkowo: Rok Ignacego Łukasiewicza. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391573435. — S. 9–29. — Bibliogr. s. 28–29, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Notatki z historii gazownictwa ziemnego w świecie[Notes from the history of natural gas industry in the world] / Stanisław SZAFRAN, Maria Magdalena SZAFRAN // Wiek Nafty ; ISSN 1425-5537. — 2010 R. 20 nr 1, s. 3–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo : refleksje historyczne, współczesność i szanse rozwojuPolish oil mining and gas engineering : historical reflections, present time and development chances / Stanisław SZAFRAN // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2003 t. 59 nr 10, s. 40–50. — Bibliogr. s. 50, Summ., Zsfassung, Streszcz., Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: górnictwo naftowe, historia, przemysł naftowy, polskie gazownictwo

  keywords: oil mining, fuel industry, Polish gas engineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Studia podyplomowe Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu[Post-graduate studies of the Faculty of Drilling, Oil and Gas] / Stanisław SZAFRAN // W: Jubileusz XXXV-lecia [Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu] 1967-2002 = 35-th anniversary 1967-2002 / kolegium red.: Stanisław Stryczek, Jan Ziaja. — Kraków : WWNiG AGH, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 124–125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Studia zaoczne Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu[Extramural studies of the Faculty of Drilling, Oil and Gas] / Stanisław SZAFRAN // W: Jubileusz XXXV-lecia [Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu] 1967-2002 = 35-th anniversary 1967-2002 / kolegium red.: Stanisław Stryczek, Jan Ziaja. — Kraków : WWNiG AGH, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 117–123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Taryfy gazowe – wynik działań rządu w kształtowaniu relacji dostawca i odbiorca gazuGas tariffs – a result of governmental activities in shaping the gas supplier – gas customer relation / Andrzej Brach, Stanisław SZAFRAN // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/2, s. 333–337. — Bibliogr. s. 337, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem[Drilling, Oil and Gas Faculty at the beginning of 21st century] / Andrzej GONET, Kazimierz TWARDOWSKI, Stanisław SZAFRAN, Ludwik ZAWISZA // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 1 = X International Scientific-Technical Conference : new methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 15–25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zarys historii polskich naftowych stowarzyszeń technicznych[Outline history of the Polish oil technical societies] / Stanisław SZAFRAN // W: Polacy razem : V międzynarodowe sympozjum w Wiedniu : energia odnawialna w kontekście ochrony środowiska : 16–18 listopada 2006, Wien. — [Wien : Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii], [2006]. — S. 1–14. — Toż. W: Polacy razem [Dokument elektroniczny] : V międzynarodowe sympozjum w Wiedniu : energia odnawialna w kontekście ochrony środowiska : 16–18 listopada 2006, Wien. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wien : Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii]. — 1 dysk optyczny. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zdrojowisko Krynica w 100-lecie państwowości : epoka wybitnych naukowców[Krynica health-resort on the 100th anniversary of statehood : the age of outstanding scientists] / red. nauk. Tadeusz SŁOMKA; aut. Jan BROMOWICZ, Marek DULIŃSKI, [et al.], Czesława Ewa ROPA, Maria Magdalena Szafran, Stanisław SZAFRAN, Szymon Wcześny. — Krynica-Zdrój : Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S. A., 2020. — 260 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-60900-91-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Złoża gazu ziemnego regionu tarnowskiego[Gas reservoirs in Tarnów area] / Jakub SIEMEK, Stanisław SZAFRAN // W: Źródła energii regionu tarnowskiego : seminarium : 31 maja 2000 r. Tarnów / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Tarnów [et al.]. — [Tarnów : SEP], [2000]. — Na obwol. także tyt.: 30 lat Tarnowskiego Oddziału SEP. — S. 61–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: