Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Franciszek Jucha, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kzwks, Katedra Złóż Węglowodorów i Kształtowania Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułAnaliza warunków akumulacji złóż węglowodorów i ich znaczenie dla prospekcji naftowej w basenach Niżu Polski oraz zapadliska przedkarpackiego
  AutorzyStanisław F. JUCHA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 1999 t. 15 z. spec., s. 5–42
2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułEfektywność odkrywania zasobów gazu ziemnego metodami wiertniczymi w polskiej części Zapadliska Przedkarpackiego
  AutorzyStanisław F. JUCHA, Rafał PAJDA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2001 t. 18/2, s. 351–392
4
 • [fragment książki, 1990]
 • TytułGeologiczna charakterystyka zbiorników wód geotermalnych na Niżu Polskim
  AutorzyStanisław JUCHA, Wojciech STRZETELSKI
  ŹródłoAtlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : 1 : 500 000 : objaśnienia tekstowe / red. Wojciech Górecki przy współpracy Andrzej F. Adamczyk, Andrzej Szczepański, Tadeusz Szklarczyk ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, 1990. — S. 49–102
5
 • [referat, 1999]
 • TytułGłówne baseny naftowe Polski w świetle danych i zastosowań polskiej metodyki cyfrowej kartografii naftowej
  AutorzyStanisław F. JUCHA
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 1 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 321–325
6
 • [referat, 1999]
 • TytułIlościowe prognozowanie potencjalnych stref akumulacji węglowodorów w synklinorium nidziańskim
  AutorzyJ. KOTLARCZYK, S. F. JUCHA, W. MASTEJ, B. Namysłowska-Wilczyńska
  ŹródłoSpatial information management in the new millennium : international conference & exhibition. Cracow, November 15–17, 1999 : conference programme / Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego ; Stowarzyszenie Silgis Center. — Katowice : [s. n.], 1999. — S. 46–49
7
 • [referat, 2001]
 • TytułMetodyczna analiza efektywności odkrywania zasobów gazu ziemnego za pomocą wierceń poszukiwawczych w poziomach stratygraficznych polskiej części Zapadliska Przedkarpackiego
  AutorzyStanisław F. JUCHA, Rafał PAJDA
  ŹródłoXII [Dwunasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 21–22 czerwca 2001, T. 1 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2001. — S. 181–183
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 1998]
 • TytułMetodyczna analiza efektywności odkrywania zasobów węglowodorów za pomocą wierceń poszukiwawczych w poziomach stratygraficznych basenów naftowych Niżu Polskiego
  AutorzyStanisław F. JUCHA, Rafał PAJDA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 1998 t. 15, s. 41–76
9
 • [monografia, 2000]
 • TytułOdrzykoń – wieś : studium historyczne : 650 lat Odrzykonia 1348–1998
  Autorzyaut. tekstów: Józef Jucha, Stanisław F. JUCHA, Ryszard TADEUSIEWICZ
  DetailsOdrzykoń : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, [2000]. — 126, [4]
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułRozpoznawanie obrazów w prospekcji stref naftowych w cenomanie i malmie synklinorium Nidy
  AutorzyJanusz KOTLARCZYK, Stanisław F. JUCHA, Wojciech MASTEJ, Barbara Namysłowska-Willczyńska
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 1999 t. 15 z. spec., s. 45–68
11
 • [referat, 1999]
 • TytułThe main Polish petroleum basins in the light of the polish digital petroleum cartography data and applications
  AutorzyS. F. JUCHA
  ŹródłoMine planning and equipment selection 1999 & Mine environmental and economical issues 1999 : proceedings of the eighth international symposium on Mine planning and equipment selection & The international symposium on Mine environmental and economical issuses, Dnipropetrovsk (Ukraine) 15–18 June 1999 / ed. Gennadiy G. Pivnyak, Raj K. Singhal. — Dnipropetrovsk : NMUU [National Mining University of Ukraine], 1999. — S. 487–488