Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Franciszek Jucha, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kzwks, Katedra Złóż Węglowodorów i Kształtowania Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Analiza warunków akumulacji złóż węglowodorów i ich znaczenie dla prospekcji naftowej w basenach Niżu Polski oraz zapadliska przedkarpackiego
2
 • Cyfrowe mapy prognozy potencjalnych skał zbiornikowych węglowodorów
3
 • Efektywność odkrywania zasobów gazu ziemnego metodami wiertniczymi w polskiej części Zapadliska Przedkarpackiego
4
 • Geologiczna charakterystyka zbiorników wód geotermalnych na Niżu Polskim
5
 • Główne baseny naftowe Polski w świetle danych i zastosowań polskiej metodyki cyfrowej kartografii naftowej
6
 • Ilościowe prognozowanie potencjalnych stref akumulacji węglowodorów w synklinorium nidziańskim
7
 • Metodyczna analiza efektywności odkrywania zasobów gazu ziemnego za pomocą wierceń poszukiwawczych w poziomach stratygraficznych polskiej części Zapadliska Przedkarpackiego
8
 • Metodyczna analiza efektywności odkrywania zasobów węglowodorów za pomocą wierceń poszukiwawczych w poziomach stratygraficznych basenów naftowych Niżu Polskiego
9
 • Odrzykoń – wieś
10
 • Rozpoznawanie obrazów w prospekcji stref naftowych w cenomanie i malmie synklinorium Nidy
11
 • The main Polish petroleum basins in the light of the polish digital petroleum cartography data and applications