Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Franciszek Jucha, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kzwks, Katedra Złóż Węglowodorów i Kształtowania Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem9144
200411
2001211
200011
1999532
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem981
200411
200122
200011
1999541
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem981
200411
200122
200011
1999541
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem99
200411
200122
200011
199955
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem99
200411
200122
200011
199955
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem945
200411
2001211
200011
19995231
 • Analiza warunków akumulacji złóż węglowodorów i ich znaczenie dla prospekcji naftowej w basenach Niżu Polski oraz zapadliska przedkarpackiegoPetroleum basins of the Polish Lowland in the light of the Polish digital petroleum cartography data and applications / Stanisław F. JUCHA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. spec., s. 5–42. — Bibliogr. s. 39–40, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cyfrowe mapy prognozy potencjalnych skał zbiornikowych węglowodorówDigital prognostic maps of hydrocarbon-reservoir rocks / Stanisław F. JUCHA, Janusz KOTLARCZYK, Wojciech MASTEJ // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2004 nr 6, s. 59–65. — Bibliogr. s. 64, Abstr.. — tekst: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_6-2004.pdf

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, zapadlisko przedkarpackie, rozpoznawanie obrazów, kriging, skały zbiornikowe

  keywords: artificial neural networks, pattern recognition, Carpathian Foredeep, kriging, hydrocarbon reservoir rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Efektywność odkrywania zasobów gazu ziemnego metodami wiertniczymi w polskiej części Zapadliska PrzedkarpackiegoEfficiency of natural gas discovery using exploration drilling of oil basins in the Polish part of the Carpathian Foredeep / Stanisław F. JUCHA, Rafał PAJDA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2001 t. 18/2, s. 351–392. — Bibliogr. s. 392, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Główne baseny naftowe Polski w świetle danych i zastosowań polskiej metodyki cyfrowej kartografii naftowejThe main Polish petroleum basins in the light of the Polish digital petroleum cartography data and applications / Stanisław F. JUCHA // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 1 = X International Scientific-Technical Conference : new methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 321–325. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ilościowe prognozowanie potencjalnych stref akumulacji węglowodorów w synklinorium nidziańskim[Quantitative forecasting of potential zones of hydrocarbon accumulation in the Nidziańskie synclinorium] / J. KOTLARCZYK, S. F. JUCHA, W. MASTEJ, B. Namysłowska-Wilczyńska // W: Spatial information management in the new millennium : international conference & exhibition. Cracow, November 15–17, 1999 : conference programme = Zarządzanie informacją przestrzenną w nowym tysiącleciu / Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego ; Stowarzyszenie Silgis Center. — Katowice : [s. n.], 1999. — S. 46–49. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metodyczna analiza efektywności odkrywania zasobów gazu ziemnego za pomocą wierceń poszukiwawczych w poziomach stratygraficznych polskiej części Zapadliska PrzedkarpackiegoMethodic analysis of efficiency of natural gas prospecting with exploration wells in the stratigraphic horizons of the Polish part of the Carpathian Foredeep / Stanisław F. JUCHA, Rafał PAJDA // W: XII [Dwunasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 21–22 czerwca 2001, T. 1 = 12\textsuperscript{th} international scientific-technical conference “New methods and technologies in petroleum geology, drilling and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2001. — S. 181–183. — Bibliogr. s. 183, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Odrzykoń – wieś : studium historyczne : 650 lat Odrzykonia 1348–1998[Odrzykoń – the country : historical study] / aut. tekstów: Józef Jucha, Stanisław F. JUCHA, Ryszard TADEUSIEWICZ. — Odrzykoń : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, [2000]. — 126, [4]. — (Zeszyty Odrzykońskie ; ISSN 1643-7454 ; z. 6). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Rozpoznawanie obrazów w prospekcji stref naftowych w cenomanie i malmie synklinorium NidyApplication of pattern recognition method in oil and gas prospection in Cenomanian and Malmian deposits of Nida synclinorium / Janusz KOTLARCZYK, Stanisław F. JUCHA, Wojciech MASTEJ, Barbara Namysłowska-Willczyńska // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. spec., s. 45–68. — Bibliogr. s. 66, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The main Polish petroleum basins in the light of the polish digital petroleum cartography data and applications / S. F. JUCHA // W: Mine planning and equipment selection 1999 & Mine environmental and economical issues 1999 : proceedings of the eighth international symposium on Mine planning and equipment selection & The international symposium on Mine environmental and economical issuses, Dnipropetrovsk (Ukraine) 15–18 June 1999 / ed. Gennadiy G. Pivnyak, Raj K. Singhal. — Dnipropetrovsk : NMUU [National Mining University of Ukraine], 1999. — S. 487–488

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: