Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Stefan Jodłowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7220-887X

ResearcherID: brak

Scopus: 6507130650

PBN: 5e70922c878c28a04739125b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




1
 • Otrzymywanie surowca do produkcji PLA - szanse i zagrożenia dla technologii białej[Obtaining raw material for PLA production - opportunities and threats for white technology] / Edyta STRZELEC, Grzegorz JODŁOWSKI // W: TYGIEL 2019 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : XI interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 23-24 marca 2019 r. : abstrakty / red. Barbara Wrzyszcz, Ewelina Chodźko, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2019. — ISBN: 978-83-66261-09-9. — S. 202–203

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Sposób wydzielania związków cynku i siarki z karbonizatów otrzymanych w wyniku pirolizy odpadów gumowych[The method of separating zinc and sulfur compounds from the carbonates obtained as a result of pyrolysis of rubber waste] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BYTNAR Krzysztof, JODŁOWSKI Grzegorz, KRZAK Mateusz, MILEWSKA-DUDA Janina, ŻMUDA Wiesław. — Int.Cl.: C01B 17/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423325 A1 ; Opubl. 2019-05-06. — Zgłosz. nr P.423325 z dn. 2017-10-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 10, s. 16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423325A1.pdf

 • słowa kluczowe: cynk, odpady gumowe, siarka, karbonizaty

  keywords: zinc, rubber wastes, suphur, pyrolysate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: