Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Stefan Jodłowski, dr inż.

adiunkt

Faculty of Energy and Fuels
WEiP-ktp


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7220-887X orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6507130650

PBN: 5e70922c878c28a04739125b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [chapter, 2008]
 • TytułAnaliza sorpcji metanu i ditlenku węgla w węglach kamiennych z punktu widzenia sekwestracji i magazynowania ditlenku węgla lub metanu
  AutorzyGrzegorz J. JODŁOWSKI
  ŹródłoPrzemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony / pod red. Macieja J. Kotarby ; Geosfera Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo TBPŚ „Geosfera”, 2008. — S. 287–295
2
 • [article, 2018]
 • TytułBadanie ciekłych składników palnych stosowanych w materiałach wybuchowych opartych na azotanie amonu
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Mariusz WĄDRZYK, Rafał JANUS, Jolanta BIEGAŃSKA, Grzegorz JODŁOWSKI, Łukasz Kuterasiński
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2018 t. 97 nr 3, s. 457–462
3
 • [proceedings, 2014]
 • TytułDeponowanie gazów kopalnianych $CO_{2}, CH_{4}$ oraz ich mieszaniny w węglu kamiennym
  AutorzyPaweł BARAN, Grzegorz S. JODŁOWSKI, Marta WÓJCIK, Katarzyna ZARĘBSKA
  ŹródłoGZN 2014 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2014 : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : zagrożenia naturalne a bezpieczne i efektywne kopalnie : Targanice k/Żywca, 4–7 listopada 2014 / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : s. n.], 2014. — S. 8
4
 • [proceedings, 2018]
 • TytułDrogi przemiany gliceryny – metody chemiczne i biotechnologiczne
  AutorzyEdyta STRZELEC, Grzegorz JODŁOWSKI
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2018 : materiały konferencyjne – jesień : [21 listopada 2018]. Cz. 2, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018. — S. 54
5
 • [proceedings, 2001]
 • TytułEnergetyka procesu sorpcji w węglu kamiennym
  AutorzyJan T. DUDA, Grzegorz S. JODŁOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA, Marta WÓJCIK
  ŹródłoPaliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — S. 269–274
6
 • [proceedings, 2014]
 • TytułEnergetyka procesu sorpcji węglowodorów na próbkach węgli kamiennych
  AutorzyG. S. JODŁOWSKI, M. WÓJCIK, A. ORZECHHOWSKA-ZIĘBA
  ŹródłoPaliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 44
7
 • [article, 2014]
 • TytułIdentyfikacja struktury węgla kamiennego z wykorzystaniem sorpcji wielu sorbatów
  AutorzyGrzegorz S. JODŁOWSKI, Marta WÓJCIK
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2014 t. 93 nr 12, s. 2038–2041
8
 • [proceedings, 2000]
 • TytułInterpretacja izoterm sorpcji na węglach kamiennych z wykorzystaniem teorii adsorpcyjno-absorpcyjnych
  AutorzyMarta WÓJCIK, Janina MILEWSKA-DUDA, Grzegorz S. JODŁOWSKI
  ŹródłoWęgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 112–113
9
 • [proceedings, 1999]
 • TytułJakość odwzorowania sorpcji w węglu kamiennym przy pomocy modeli adsorpcyjno-absorpcyjnych
  AutorzyGrzegorz S. JODŁOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA
  ŹródłoPaliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — S. P.26
10
 • [proceedings, 2018]
 • TytułKonwersja poprocesowych odpadów możliwych do zagospodarowania w kierunku produkcji kwasu mlekowego : [abstrakt]
  AutorzyEdyta Strzelec, Grzegorz JODŁOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — S. 70–71
11
 • [proceedings, 2000]
 • TytułLBET – nowy model adsorpcji wielowarstwowej w adsorbentach sub- i mikroporowatych
  AutorzyJanina MILEWSKA-DUDA, Jan DUDA, Grzegorz S. JODŁOWSKI
  ŹródłoJubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Łódź 10–15 września 2000 : program zjazdu : sesja sprawozdawcza z realizacji grantów KBN : materiały zjazdowe / [materiały przygot. do dr. przez zespół w składzie: Grzegorz Mlostoń, Jarosław Romański]. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000. — S. 60
12
 • [proceedings, 2016]
 • TytułMagazynowanie $CO_{2}$ w pokładach węgla i jego konkurencyjna sorpcja z $CH_{4}$ : analiza numeryczna : [abstrakt]
  AutorzyGrzegorz S. JODŁOWSKI
  ŹródłoGZN2016 : górnicze zagrożenia naturalne w XXI wieku : XXIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze zagrożenia naturalne 2016 : Szczyrk, 8–10 listopada 2016 r. / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : GIG], [2016]. — S. 16
13
 • [article, 2017]
 • TytułMagazynowanie $CO_{2}$ w pokładach węgla i jego konkurencyjna sorpcja z $CH_{4}$ - analiza teoretyczna
  AutorzyGrzegorz S. JODŁOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 2, s. 32–38
14
 • [chapter, 2015]
 • TytułMagazynowanie wybranych gazów w węglu kamiennym
  AutorzyPaweł BARAN, Grzegorz JODŁOWSKI, Urszula KANIK, Agnieszka ORZECHOWSKA-ZIĘBA, Marta WÓJCIK
  ŹródłoBezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców i energii (ed. 2014) : energetyka w czasach politycznej niestabilności / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i in.. — Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. — S. 541–549
15
 • [proceedings, 2000]
 • TytułModelowanie struktury węgla kamiennego
  AutorzyGrzegorz JODŁOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA, Marta WÓJCIK
  ŹródłoWęgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 95–96
16
 • [journal paper, 2000]
 • TytułModelowanie struktury węgla kamiennego
  AutorzyGrzegorz S. JODŁOWSKI
  ŹródłoKarbo. — 2000 R. 45 nr 10, s. 319–324
17
 • [article, 2002]
 • TytułNiezmiennicze parametry charakteryzujące powierzchnię sorbentów w świetle modeli sorpcyjnych
  AutorzyJan DUDA, Grzegorz S. JODŁOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA, Marta WÓJCIK
  ŹródłoChemia i Inżynieria Ekologiczna. — 2002 t. 9 nr 5–6, s. 551–555
18
 • [proceedings, 2019]
 • TytułOtrzymywanie surowca do produkcji PLA - szanse i zagrożenia dla technologii białej
  AutorzyEdyta STRZELEC, Grzegorz JODŁOWSKI
  ŹródłoTYGIEL 2019 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : XI interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 23-24 marca 2019 r. : abstrakty / red. Barbara Wrzyszcz, Ewelina Chodźko, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2019. — S. 202–203
19
 • [monograph, 2004]
 • TytułPaliwa i energia XXI wieku
  Autorzykom. red. monogr.: Krzysztof BYTNAR, Grzegorz Stefan JODŁOWSKI ; kom. nauk.: Bronisław BUCZEK, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Leszek CZEPIRSKI, Teresa GRZYBEK, Adam GUŁA, Jerzy JANIK, Aleksander KARCZ, Janina MILEWSKA-DUDA, Eugeniusz MOKRZYCKI, Adam NODZEŃSKI, Piotr TOMCZYK, Wojciech SUWAŁA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 375, [1] s.
20
 • [monograph, 2014]
 • TytułPaliwa i energia XXI wieku
  Autorzyred. Grzegorz S. JODŁOWSKI ; Wydział Energetyki i Paliw AGH
  DetailsKraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — 569 s.
21
 • [article, 2017]
 • TytułPorównanie właściwości fizykochemicznych oleju z pirolizy opon gumowych z właściwościami oleju opałowego ciężkiego
  AutorzyMateusz KRZAK, Janina MILEWSKA-DUDA, Grzegorz S. JODŁOWSKI, Marta WÓJCIK, Wiesław A. ŻMUDA, Grzegorz Borówka
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2017 t. 96 nr 7, s. 1550–1553
22
 • [proceedings, 2016]
 • TytułPozyskiwanie biowodoru w procesie fermentacji metanowej
  AutorzyGrzegorz S. JODŁOWSKI, Mariusz Pieńkowski, Marta WÓJCIK
  ŹródłoTYGIEL 2016 : interdyscyplinarność kluczem do rozwoju : VIII interdyscyplinarna konferencja naukowa : [Lublin, 12–13 marca 2016 r.] : abstrakty / red. Kamil Maciąg, Monika Olszówka, Krzysztof Bałękowski. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2016. — S. 111
23
 • [chapter/proceedings paper, 2020]
 • TytułProblem dioksyn powstających podczas procesów niekontrolowanego spalania odpadów
  AutorzyPatryk Zdziobek, Jagoda Worek, Grzegorz JODŁOWSKI
  ŹródłoWspółczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2019 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Politechnika Śląska, 2020. — S. 81–91
24
 • [proceedings, 2018]
 • TytułProdukcja ETBE z wykorzystaniem bioetanolu oraz tert-butanolu w instalacji reaktywnej destylacji
  AutorzyGrzegorz SKALSKI, Grzegorz JODŁOWSKI
  ŹródłoTYGIEL 2018 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : X interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 17–18 marca 2018 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2018. — S. 364
25
 • [chapter, 2018]
 • TytułProdukcja ETBE z wykorzystaniem bioetanolu oraz tert-butanolu w instalacji reaktywnej destylacji
  AutorzyGrzegorz SKALSKI, Grzegorz S. JODŁOWSKI
  ŹródłoWspółczesne problemy inżynierii materiałowej oraz mechaniki [Dokument elektroniczny] / red. Zbigniew Czyż. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2018. — S. 314–326