Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Stefan Jodłowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7220-887X orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6507130650

PBN: 5e70922c878c28a04739125b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza sorpcji metanu i ditlenku węgla w węglach kamiennych z punktu widzenia sekwestracji i magazynowania ditlenku węgla lub metanu
2
 • Badanie ciekłych składników palnych stosowanych w materiałach wybuchowych opartych na azotanie amonu
3
 • Deponowanie gazów kopalnianych $CO_{2}, CH_{4}$ oraz ich mieszaniny w węglu kamiennym
4
 • Drogi przemiany gliceryny – metody chemiczne i biotechnologiczne
5
 • Energetyka procesu sorpcji w węglu kamiennym
6
 • Energetyka procesu sorpcji węglowodorów na próbkach węgli kamiennych
7
 • Identyfikacja struktury węgla kamiennego z wykorzystaniem sorpcji wielu sorbatów
8
 • Interpretacja izoterm sorpcji na węglach kamiennych z wykorzystaniem teorii adsorpcyjno-absorpcyjnych
9
 • Jakość odwzorowania sorpcji w węglu kamiennym przy pomocy modeli adsorpcyjno-absorpcyjnych
10
 • Konwersja poprocesowych odpadów możliwych do zagospodarowania w kierunku produkcji kwasu mlekowego
11
 • LBET – nowy model adsorpcji wielowarstwowej w adsorbentach sub- i mikroporowatych
12
 • Magazynowanie $CO_{2}$ w pokładach węgla i jego konkurencyjna sorpcja z $CH_{4}$
13
 • Magazynowanie $CO_{2}$ w pokładach węgla i jego konkurencyjna sorpcja z $CH_{4}$ - analiza teoretyczna
14
 • Magazynowanie wybranych gazów w węglu kamiennym
15
 • Modelowanie struktury węgla kamiennego
16
 • Modelowanie struktury węgla kamiennego
17
 • Niezmiennicze parametry charakteryzujące powierzchnię sorbentów w świetle modeli sorpcyjnych
18
 • Otrzymywanie surowca do produkcji PLA - szanse i zagrożenia dla technologii białej
19
 • Paliwa i energia XXI wieku
20
 • Paliwa i energia XXI wieku
21
 • Porównanie właściwości fizykochemicznych oleju z pirolizy opon gumowych z właściwościami oleju opałowego ciężkiego
22
 • Pozyskiwanie biowodoru w procesie fermentacji metanowej
23
 • Problem dioksyn powstających podczas procesów niekontrolowanego spalania odpadów
24
 • Produkcja ETBE z wykorzystaniem bioetanolu oraz tert-butanolu w instalacji reaktywnej destylacji
25
 • Produkcja ETBE z wykorzystaniem bioetanolu oraz tert-butanolu w instalacji reaktywnej destylacji