Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Stefan Jodłowski, dr inż.

adiunkt

Faculty of Energy and Fuels
WEiP-ktp

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7220-887X

ResearcherID: brak

Scopus: 6507130650

PBN: 909952

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Niezmiennicze parametry charakteryzujące powierzchnię sorbentów w świetle modeli sorpcyjnychInvariant parameters characterising sorbent surface in the light of sorption models / Jan DUDA, Grzegorz S. JODŁOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA, Marta WÓJCIK // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1231-7098. — 2002 t. 9 nr 5–6, s. 551–555. — Bibliogr. s. 555, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Sorpcja wody, metanolu, metanu i ditlenku węgla na węglach kamiennych w świetle modelu sorpcji wielorakiejSorption of water, methanol, methane and carbon dioxide on hard coals in the light of multiple sorption model / Jan T. DUDA, Grzegorz S. JODŁOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA, Marta WÓJCIK // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2002 R. 47 nr 9, s. 265–271. — Bibliogr. s. 271, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Sposób modelowania przestrzeni sorpcyjnej w termodynamicznych modelach sorpcji w węglu kamiennym[A modelling technique of adsorption space for thermodynamic description of sorption processes in hard-coals] / J. T. DUDA, G. S. JODŁOWSKI, J. MILEWSKA-DUDA, M. WÓJCIK // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2, Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna (\emph {Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 894. — Bibliogr. s. 894

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Termodynamiczne parametry molekuł gazu w układzie sorpcyjnymThermodynamical parameters of gas molecules in the sorption system / Jan T. DUDA, Grzegorz S. JODŁOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA, Marta WÓJCIK // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1231-7098. — 2002 t. 9 nr 5–6, s. 557–562. — Bibliogr. s. 562, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Weryfikacja parametrów energetycznych układu sorpcyjnego: substancja małocząsteczkowa – węgiel kamienny[Verification of energetic parameters of sorption system: small molecule substance – hard coal] / J. T. DUDA, G. S. JODŁOWSKI, J. MILEWSKA-DUDA, M. WÓJCIK // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3, Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 904. — Bibliogr. s. 904

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: