Wykaz publikacji wybranego autora

Leszek Czepirski, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Faculty of Energy and Fuels
WEiP-kcw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6087-2378 orcid iD

ResearcherID: D-8355-2016

Scopus: 56066009600

PBN: 5e70922c878c28a047391245

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 138, z ogólnej liczby 141 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2012]
 • TytułActivated carbons based on polymers/coal-tar pitch composites for asymmetric aqueous supercapacitors
  AutorzyK. Jurewicz, K. Szatkowska, W. Ciesińska, G. Makomaski, J. Zieliński, L. CZEPIRSKI, J. SZCZUROWSKI, M. BAŁYS
  ŹródłoCarbon2012 : the annual world conference on Carbon : June 17–22, 2012, Krakow, Poland : program and abstracts / eds. Aneta Frączek-Szczypta, Teresa Gumuła ; Polish Carbon Society. — Kraków : PCS, cop. 2012. — S. 97 ID 964
2
 • [proceedings, 2019]
 • TytułAdsorbenty mineralne do osuszania gazów
  AutorzyMieczysław BAŁYS, Ewelina BRODAWKA, Leszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI
  ŹródłoSorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — S. 22
3
 • [article, 1999]
 • TytułAdsorbenty węglowe dla rozdzielania i magazynowania gazów
  AutorzyBronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI
  ŹródłoKarbo. — 1999 R. 44 nr 8–9, s. 305–308
4
 • [proceedings, 1999]
 • TytułAdsorbenty węglowe dla rozdzielania i magazynowania gazów
  AutorzyBronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI
  ŹródłoPaliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — S. R.16–1–R.16–2
5
 • [proceedings, 2018]
 • TytułAdsorbenty węglowe do wzbogacania kopalnianych gazów wentylacyjnych w metan
  AutorzyEwelina BRODOWKA, Mieczysław BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI
  ŹródłoMateriały węglowe i kompozyty polimerowe : nauka – przemysł'2018 : XI konferencja naukowo-techniczna : 17–20 kwietnia 2018, Ustroń–Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Gliwice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, [2018]. — S. 30
6
 • [proceedings, 2002]
 • TytułAdsorbenty węglowe: otrzymywanie, charakterystyka, zastosowanie
  AutorzyLeszek CZEPIRSKI, Bronisław BUCZEK
  ŹródłoDoroczne spotkanie Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Fizykochemia zjawisk międzyfazowych” : Lublin, 25–26 października 2002 / Polskie Towarzystwo Chemiczne ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydział Chemii. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 14
7
 • [article, 2001]
 • TytułAdsorbenty węglowe – surowce, otrzymywanie, zastosowanie
  AutorzyBronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2001 t. 17 z. 2, s. 29–61
8
 • [chapter, 2008]
 • TytułAdsorbenty węglowe w magazynowaniu paliw gazowych
  AutorzyLeszek CZEPIRSKI
  ŹródłoCzysta energia, produkty chemiczne i paliwa z węgla – ocena potencjału rozwojowego / pod red. Tadeusza Borowieckiego, [et al.] ; Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. — Zabrze : Wydawnictwo IChPW, 2008. — S. 357–360
9
 • [chapter, 2008]
 • TytułAdsorbenty węglowe w układach magazynowania energii cieplnej
  AutorzyLeszek CZEPIRSKI
  ŹródłoWęgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; red. Zdzisława Tasarz, Lucyna Żyła ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. — S. 21–27
10
 • [proceedings, 2001]
 • TytułAdsorbenty z węgla kamiennego i ciekłych węglopochodnych
  AutorzyBronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI
  ŹródłoXLIV [Czterdziesty czwarty] Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice 9–13 września 2001 : materiały zjazdowe / Uniwersytet Śląski. — [Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2001]. — S. S12–P34
11
 • [proceedings, 2010]
 • TytułAdsorpcja azotu, pary wodnej, ditlenku węgla i wodoru na nanoproszkach azotku galu GaN
  AutorzyMariusz DRYGAŚ, Leszek CZEPIRSKI, Jerzy F. JANIK
  ŹródłoNANO 2010 : IV krajowa konferencja nanotechnologii : Poznań, 28.06–02.07 2010 : program i streszczenia / Politechnika Poznańska. — [Poznań : PP], [2010]. — S. 246
12
 • [proceedings, 2014]
 • TytułAdsorpcja metanu w łupkach dolnego paleozoiku w południowej części basenu bałtyckiego – zastosowanie w poszukiwaniach niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
  AutorzyCezary Grelowski, Leszek CZEPIRSKI, Mieczysław BAŁYS, Jakub SZCZUROWSKI
  ŹródłoGeopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014. — S. 175–180
13
 • [proceedings, 2004]
 • TytułAdsorpcja wodoru na materiałach węglowych
  AutorzyLeszek CZEPIRSKI, Bronisław BUCZEK
  ŹródłoWęgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Ustroń, 2–4 czerwca 2004 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2004. — S. 338–343
14
 • [proceedings, 2018]
 • TytułAdsorpcja wybranych gazów na węglu aktywnym w temperaturze nadkrytycznej
  AutorzyEwelina BRODAWKA, Mieczysław BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI, Kamila Nagoda
  ŹródłoMateriały węglowe i kompozyty polimerowe : nauka – przemysł'2018 : XI konferencja naukowo-techniczna : 17–20 kwietnia 2018, Ustroń–Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Gliwice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, [2018]. — S. 71
15
 • [proceedings, 2019]
 • TytułAdsorpcyjny proces do wzbogacania gazów o niskiej zawartości metanu
  AutorzyEwelina BRODAWKA, Mieczysław BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI
  ŹródłoEnergetyka, Paliwa i Środowisko 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 18 października 2019 : książka abstraktów / ed. Bogdan Samojeden ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw, [2019]. — S. 10
16
17
 • [proceedings, 2000]
 • TytułAdsorption characteristics of powders of nanometric gallium nitride and aluminum nitride
  AutorzyL. CZEPIRSKI, J. F. JANIK, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, R. L. Wells
  ŹródłoTheoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : V Ukrainian–Polish symposium ; 4–9 September, 2000 : collection of abstracts / Chemical Division of National Academy of Sciences of Ukraine [etc.]. — Odessa : SCSEIO, 2000. — S. 36
18
 • [proceedings, 2002]
 • TytułAdsorption of methanol vapours on active carbon
  AutorzyBronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA
  ŹródłoDoroczne spotkanie Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Fizykochemia zjawisk międzyfazowych” : Lublin, 25–26 października 2002 / Polskie Towarzystwo Chemiczne ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydział Chemii. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 13
19
 • [proceedings, 2003]
 • TytułAdsorption of methanol vapours on modified active carbon : [abstract]
  AutorzyB. BUCZEK, L. CZEPIRSKI, E. KLIMOWSKA, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA
  ŹródłoXLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 732
20
 • [proceedings, 2003]
 • TytułAdsorption of water vapour on carbonaceous materials
  AutorzyMałgorzata RUMIAN, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Leszek CZEPIRSKI
  Źródło4textsuperscript{th} International conference of PhD students : Miskolc, Hungary, 11–17 August 2003, Economics I / eds. László Lehoczky, László Kalmár ; University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre. — Miskolc : UM ITTC, 2003. — S. 377–380
21
 • [proceedings, 2002]
 • TytułAdsorption of water vapours on active carbon
  AutorzyMałgorzata RUMIAN, Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA
  ŹródłoDoroczne spotkanie Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Fizykochemia zjawisk międzyfazowych” : Lublin, 25–26 października 2002 / Polskie Towarzystwo Chemiczne ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydział Chemii. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 49
22
 • [article, 2013]
 • TytułAdsorption properties of nanocrystalline/nanoporous gallium nitride powders
  AutorzyMariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK, Leszek CZEPIRSKI
  ŹródłoCurrent Nanoscience. — 2013 vol. 9 no. 3, s. 318–323
23
 • [chapter, 2014]
 • TytułAdsorption systems for mercury removal from combustion gases
  AutorzyLeszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI
  ŹródłoMercury as a coal combustion pollutant : monograph / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Strugała. — Warszawa : Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski, [2014]. — S. 121–134
24
 • [chapter/proceedings paper, 2016]
 • TytułAdsorption technology for ventilation air methane enrichment
  AutorzyMieczysław BAŁYS, Jakub SZCZUROWSKI, Leszek CZEPIRSKI
  ŹródłoSelected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — S. 253–257
25
 • [proceedings, 2004]
 • TytułAdsorptive properties of biobased adsorbents
  AutorzyLeszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Joanna Szymońska
  ŹródłoFOA8 : 8textsuperscript{th} international conference on Fundamentals of Adsorption : May 23–28, 2004, Sedona, USA : abstracts. — [USA : s. n.], [2004]. — S. 188