Wykaz publikacji wybranego autora

Danuta Olszewska, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8157-6671 połącz konto z ORCID

ResearcherID: E-4109-2014

Scopus: 6701552984

PBN: 5e70922c878c28a047391273

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 124, z ogólnej liczby 124 publikacji Autora


1
 • A role of carbon from saccharose in anode Li-ion cells
2
 • A role of sulphur dioxide adsorption on zeolite DESONOX catalysts as the factor influencing sulphur dioxide removal from exhaust gases
3
 • Ammonia and water sorption properties of the mineral-layered nanomaterials used as the catalysts for $NO_{\chi}$ removal from exhaust gases
4
 • An innovative single-family house that removes some air pollution
5
 • Application of carbon from Saccharose in Li-ion cells – a comparison of battery properties with different carbon content, containing modified nickel and copper lithium-titanium oxide $Li_{4}Ti_{5}O_{12}$
6
 • Application of DESONOX catalysts doped with cobalt and nickel ions for decrease of gaseous pollutions in combusted gases
7
 • Application of modified montmorillonite as DESONOX catalyst
8
9
 • Application of nickel and copper ions as active material introduced on modified montmorillonite
10
 • Application of recycled natural aluminasilicate doped with vanadium for the decontamination of the air
11
 • Application of various transient kinetics methods for the study of DENOX catalysts
12
13
 • Badania kwasowości modyfikowanych materiałów warstwowych jako katalizatorów DeNOx
14
 • Badania struktury i właściwości katalitycznych katalizatorów DeNOx
15
 • Bentonit jako nośnik katalizatorów odsiarczania
16
 • Carbon covered pillared montmorillonites in SCR of NO with $NH_{3}$
17
 • Characterisation of mineral support-montmorillonite and catalysts doped with copper and nickel
18
19
 • Charakterystyka fizykochemiczna montmorylonitu modyfikowanego kwasem siarkowym(VI)
20
 • Charakterystyka fizykochemiczna układu ${H_{3}PMo_{12}O_{40}}$-montmoryllonit
21
 • Comparison of acidity of $ZrO_{2}-pillared$ clay with $MnO_{x}$ as DeNOx catalysts
22
 • Comparison of micro- and nano- lithium-titanate spinel used as an electrode for lithium ion batteries
23
 • Comparison of montmorillonite and synthetic zeolite used as supports of DESONOX type catalyst
24
 • Comparison of the $Li_{4}Ti_{5}O_{12}$ doped with nickel and copper – anode materials for Li-ion batteries
25