Wykaz publikacji wybranego autora

Teresa Grzybek, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8956-3242 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 7003891283

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 260 publikacji Autora


1
 • Materiały węglowe jako katalizatory do usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych[Carbonaceous materials as catalysts for the removal of nitrogen oxides from stack gases] / Teresa GRZYBEK // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. nacz. Lucjan Pawłowski ; Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. — Kraków : KIŚ PAN, 2004. — (Monografie / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; nr 25). — S. 97–105. — Bibliogr. s. 104–105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Modyfikowane hydrotalkity jako katalizatory do usuwania tlenku azotu ($NO$) z gazów odlotowychModified hydrotalcites as catalysts for the removal of nitrogen oxide ($NO$) from flue gases / M. Włodarczyk, R. BARAN, R. DĘBEK, T. GRZYBEK // W: Paliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. — S. 365–391. — Bibliogr. s. 390–391, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: hydrotalkit, amoniak, NO, Cu, Co, Mn, SCR

  keywords: ammonia, NO, SCR, hydrotalcite, Cu, Co, Mn

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Modyfikowane montmorylonity jako katalizatory selektywnej redukcji tlenków azotu[Modified montmorillonites as catalysts for the process of selective reduction of NO] / Danuta OLSZEWSKA, Teresa GRZYBEK // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 337–340. — Bibliogr. s. 340, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Nanokompozyty mineralno-węglowe na bazie modyfikowanego montmorylonituMineral-carbonaceous nanocomposites based on modified montmorillonite / Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 81–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nanokompozyty mineralno-węglowe w ochronie środowiska[Carbonaceous-mineral nanocomposites in environmental protection] / Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. nacz. Lucjan Pawłowski ; Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. — Kraków : KIŚ PAN, 2004. — (Monografie / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; nr 25). — S. 267–275. — Bibliogr. s. 274–275

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • New nano-oxide catalysts for chemical utilisation of $CO_{2}$ / Dominik WIERZBICKI, Tomasz Piwowarczyk, Monika MOTAK, Luca Lietti, Michela Martinelli, Carlo Giorgio Visconti, Teresa GRZYBEK // W: Współczesne problemy ochrony środowiska III [Dokument elektroniczny] : [monografia] : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-942601-3-2. — S. 301–312. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://awmep.org/?journal=ago [2015-12-29]. — Bibliogr. s. 312, Streszcz.. — Tekst dostępny w zakładce: Współczesne problemy ochrony środowiska III

 • keywords: Ni, hydrotalcite, Fe, CO2 hydrogenation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowe nanotlenkowe hydrotalkitowe katalizatory do redukcji emisji NOx[New hydrotalcite derived nano-oxide catalysts for NOx emission reduction / Dominik WIERZBICKI, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK // W: Współczesne problemy ochrony środowiska III [Dokument elektroniczny] : [monografia] : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-942601-3-2. — S. 291–300. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://awmep.org/?journal=ago [2015-12-29]. — Bibliogr. s. 299–300, Streszcz.. — Tekst dostępny w zakładce: Współczesne problemy ochrony środowiska III

 • słowa kluczowe: Cu, hydrotalkity, selektywna katalityczna redukcja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Porównanie katalizatorów $Ag/Al_{2}O_{3}$ otrzymanych w wyniku suchej impregnacji nośnika komercyjnego oraz otrzymanego metodą zol-żel w procesie selektywnej redukcji tlenków azotu etanolem (ETOH-SCR)Comparison of $Ag/Al_{2}O_{3}$ catalysts, obtained by dry impregnation of the commercial and synthesized support, in the process of selective reduction of nitrogen oxides with ethanol (ETOH-SCR) / K. Soja, J. Kulmann, D. Enke, R. Glaeser, W. Suprun, T. GRZYBEK // W: Paliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. — S. 393–401. — Bibliogr. s. 401, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: SCR, selektywna redukcja tlenków azotu, Ag/Al2O3

  keywords: SCR, selective reduction of nitrogen oxides, Ag/Al2O3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Possibilities for biodiesel production using heterogeneous catalysts derived from wastes – a short literature review / Joao Victor de Oliveira Pontes, Teresa GRZYBEK // W: Contemporary problems of power engineering and environmental protection 2018 [Dokument elektroniczny] / ed. by Krzysztof Pikoń, Magdalena Bogacka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Department of Technologies and Instalations for Waste Management. Silesian University of Technology, 2019. — Publikacja zawiera materiały z: VI\textsuperscript{th} conference on environmental protection and energy : 7\textsuperscript{th} December 2018, Gliwice. — e-ISBN: 978-83-950087-3-3. — S. 159–167. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1AalgLm7i40G6I7FAtlcGLt8bUIPJH8s2/view [2019-02-18]. — Bibliogr. s. 165–167, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Redukcja $NO_{x}$ i $NH_{3}$ w gazach odlotowychReduction $NO_{x}$ and $NH_{3}$ in waste gases / Teresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Piotr Czajka, Helmut Papp // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 323–327. — Bibliogr. s. 327, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Thermodynamic equilibrium analysis of methane reforming as a prospective process for synthesis gas production / Katarzyna ŚWIRK, Maria Elena Galvez, Armando Izquierdo, Monika MOTAK, Patrick Da Costa, Teresa GRZYBEK // W: Contemporary Problems of Power Engineering and Environmental Protection 2016 [Dokument elektroniczny] / ed. Krzysztof Pikoń, Lucyna Czarnowska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Department of Technologies and Installations for Waste Management, Silesian University of Technology, cop. 2016. — Monografia jest rezultatem: 4\textsuperscript{th} Conference Environmental Protection and Energy, 9\textsuperscript{th} December 2016, Gliwice. — e-ISBN: 9788393023226. — S. 169–177. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/0Bz0ocuS6wtcaZXJoVnJ2NUtYbm8/view?usp=sharing [2017-05-11]. — Bibliogr. s. 176–177, Abstr.. — Dod. afiliacja K. Świrk: Sorbonne Universites

 • keywords: synthesis gas, Gibbs free energy, reforming of methane, thermodynamic equilibrium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Viable ${CO_{2}}$ chemical sequestration applications / Marian Taniewski, Teresa GRZYBEK, Jerzy CETNAR // W: Development of coal, biomass and wastes gasification technologies with particular interest in chemical sequestration of $CO_{2}$ : a monograph / sci. ed. Andrzej Strugała. — Kraków : AKNET, 2012. — ISBN: 978-83-931791-1-4. — S. 99–150. — Bibliogr. s. 146–150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Waste polymers as raw material for liquid fuelsOdpadowe polimery jako surowce do otrzymywania paliw ciekłych / A. Ćwik, A. Pereira, D. Paulo, M. MOTAK, T. GRZYBEK, M. A. N. D. A. Lemos, F. Lemos // W: Paliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. — S. 75–92. — Bibliogr. s. 91–92, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: montmorylonit, recykling, zeolity, wermikulit, polipropylen

  keywords: montmorillonite, recycling, vermiculite, zeolites, polypropylene

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ temperatury kalcynacji na strukturę hydrotalkituThe influence of calcination temperature of hydrotalcite structure / Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK // W: Sorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. nauk. Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-629-1. — S. 105–118. — Bibliogr. s. 116–118, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: hydrotalkit, podwójne warstwowe wodorotlenki, XRD

  keywords: hydrotalcite, XRD, layered double hydroxides, LDH

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zastosowanie metody rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronowej do badania powierzchni utlenionych węgli[The application of X-ray photoelectron spectroscopy to study surface of oxidized coals] / Teresa GRZYBEK, Krystyna KREINER, Mieczysław ŻYŁA // W: Układ węgiel kamienny-metan w aspekcie desorpcji i odzyskiwania metanu z gazów kopalnianych : praca zespołowa / Mieczysław Bałys [et al.] ; pod red. Mieczysława Żyły ; AGH Wydział Paliw i Energii. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2000. — (Nauka i Technika Górnicza) ; (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0023). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-88408-46-1. — S. 35–51. — Bibliogr. s. 50–51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zastosowanie montmorylonitów podpieranych kompleksami cyrkonu i dotowanych manganem w procesie selektywnej redukcji $NO_{x}$ amoniakiem[The application of montmorillonites pillared with zirconium complexes and promoted with manganese in the process of selective reduction of $NO_{x}$ by ammonia] / Lucjan Chmielarz, Roman Dziembaj, Tomasz Łojewski, Teresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Danuta OLSZEWSKA // W: Technologia chemiczna na przełomie wieków. — Gliwice : Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej : Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, 2000. — W przedm.: Zamieszczone w książce prace będą prezentowane w ustnej formie na nadchodzącym III Kongresie Technologii Chemicznej w Gliwicach, we wrześniu 2000 r.. — Nazwa drugiego wyd. na podst. ISBN BN online. — ISBN10: 83-913676-2-2. — S. 583–586. — Bibliogr. s. 586

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zmiana chemicznego charakteru powierzchni węgla kamiennego pod wpływem procesów utlenianiaThe change in chemical character of hard coal under oxidation / Krystyna KREINER, Mieczysław ŻYŁA, Teresa GRZYBEK, Grzegorz S. JODŁOWSKI // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 255–259. — Bibliogr. s. 259, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: