Wykaz publikacji wybranego autora

Teresa Grzybek, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8956-3242

ResearcherID: brak

Scopus: 7003891283

PBN: 909944

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 254, z ogólnej liczby 258 publikacji Autora


1
 • [przegląd , 2017]
 • TytułA short review on the catalytic activity of Hydrotalcite-derived materials for dry reforming of methane
  AutorzyRadosław DĘBEK, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Maria Elena Galvez, Patrick Da Costa
  ŹródłoCatalysts [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 7 iss. 1, art. no. 32, s. 1–25
2
 • [referat, 2016]
 • TytułA1-pillared, copper-containing vermiculites as prospective catalysts for $NH_{3}-SCR$
  AutorzyD. WIERZBICKI, R. BARAN, K. ŚWIRK, M. Krawczyk, R. DĘBEK, M. MOTAK, T. GRZYBEK
  Źródło13textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — S. 147
3
 • [referat, 2014]
 • TytułACApplication of modified hydrotalcites by Cu, Co and Mn in selective catalytic reduction of NO with ammonia
  AutorzyMagdalena Włodarczyk, Rafał BARAN, Radosław DĘBEK, Teresa GRZYBEK
  ŹródłoAWPAC : international symposium on Air & water pollution abatement catalysis : 1–5. 09. 2014 Kraków / Polish Academy of Sciences, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 115
4
 • [referat, 2018]
 • TytułAcidic properties of mesoporous [Al]MCM-41 and [Al]SBA-15
  AutorzyAgnieszka Szymaszek, Bogdan SAMOJEDEN, Teresa GRZYBEK, Roger Gläser, Magdalena Jabłońska
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 120
5
 • [referat, 2005]
 • TytułAdsorption of sulphur dioxide on modified activated carbons
  AutorzyG. S. Szymański, M. MOTAK, T. GRZYBEK
  ŹródłoAPAC 2005 : international symposium on Air Pollution Abatement Catalysis : 21–24 September 2005 Cracow, Poland : book of extended abstracts / eds. G. Djéga-Mariadassou, [et al.]. — Gliwice : Polish Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry, 2005. — S. 145–146
6
 • [referat, 2020]
 • TytułAktuelle Trends in Studien zur chemischen Verarbeitung von $CO_2$
  AutorzyTeresa GRZYBEK, Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK
  ŹródłoDBFZ Jahrestagung 2020 [Dokument elektroniczny] : Bioenergie zwischen Klimapaket und Bioökonomiestrategie : 16./17. September 2020, Leipzig : DBFZ, 2020. — Leipzig : DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH, 2020. — S. 146
7
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAmmonia conversion on nickel-promoted carbon fibers
  AutorzyT. GRZYBEK, J. KLINIK, B. Dutka, H. Papp
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2004 vol. 13 suppl. V, s. 23–30
8
 • [referat, 2004]
 • TytułAmmonia conversion on nickel-promoted carbon fibres
  AutorzyT. GRZYBEK, J. KLINIK, B. Dutka, H. Papp
  Źródło9textsuperscript{th} International seminar on Catalytic DENOX : Lublin, 1–3 października 2004. — [Poland : s. n.], [2004]. — S. 37–38
9
 • [referat, 1999]
 • TytułAnaliza procesu oddziaływania $SO_2$ z sorbentami i katalizatorami w warunkach dynamicznych
  AutorzyTeresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Janusz SMARZOWSKI
  ŹródłoPaliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — S. P.23
10
 • [materiały konferencyjne (red.), 2010]
 • TytułAPAC 2010 : 2nd international symposium on Air Pollution Abatement Catalysis : 8–11 September 2010 Cracow, Poland : book of extended abstracts
  Autorzyeds. P. Da Costa, C. Dujardin, T. GRZYBEK, A. Krztoń
  DetailsZabrze : Centre of Polymer and Carbon Materials. Polish Academy of Sciences Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. — XVIII, 550 s.
11
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułApplication of various transient kinetics methods for the study of DENOX catalysts
  AutorzyL. Chmielarz, R. Dziembaj, T. GRZYBEK, J. KLINIK, T. Łojewski, D. OLSZEWSKA, A. Węgrzyn
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2000 vol. 9 supl. 1, s. 17–20
12
 • [materiały konferencyjne (red.), 2008]
 • TytułAWPA Symposium 2007
  Autorzyguest eds. Mieczysława Najbar, Andrzej Kotarba, Teresa GRZYBEK, Dobiesław Nazimek
  DetailsAmsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2008. — 2008 vol. 137 iss. 2–4, VII s., s. 145–509
13
 • [referat, 1999]
 • TytułBadania chemicznego charakteru powierzchni węgli kamiennych
  AutorzyKrystyna KREINER, Teresa GRZYBEK, Mieczysław ŻYŁA
  ŹródłoPaliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — S. P.14
14
 • [referat, 1999]
 • TytułBadania struktury i właściwości katalitycznych katalizatorów DeNOx
  AutorzyTeresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Danuta OLSZEWSKA, Maria Rogóż, Janusz SMARZOWSKI
  ŹródłoPaliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — S. P. 22
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadania teksturalne i sorpcyjne montmorillonitu modyfikowanego depozytem węglowym
  AutorzyTeresa GRZYBEK, Monika MOTAK, Mieczysław ŻYŁA
  ŹródłoChemia i Inżynieria Ekologiczna. — 2002 t. 9 nr 5–6, s. 585–588
16
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadanie struktury montmorillonitu podpieranego związkami $Zr$ i promowanego depozytem węglowym
  AutorzyMonika MOTAK, Teresa GRZYBEK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 473–478
17
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadanie węgla aktywnego modyfikowanego związkami azotu i manganu w reakcji redukcji tlenku azotu amoniakiem
  AutorzyTeresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Bogdan SAMOJEDEN
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2007 t. 23 z. spec. 3, s. 133–142
18
 • [referat, 2014]
 • TytułBEA zeolite modified with vanadium as effective catalyst for selective reduction of NO with ammonia
  AutorzyStanisław Dzwigaj, Rafał BARAN, Thomas Onfroy, Yannick Millot, Teresa GRZYBEK
  ŹródłoICEC 2014 [Dokument elektroniczny] : 8textsuperscript{th} International Conference on Environmental Catalysis : Asheville, August 24–27. — [USA : s. n.], [2014]. — S. [1–2], EC-P-38
19
 • [referat, 2004]
 • TytułBudowa nanokompozytów mineralno - węglowych na bazie montmorylonitu podpieranego akwahydroksokationami cyrkonu
  AutorzyM. MOTAK, T. GRZYBEK
  ŹródłoMateriały XXXVI Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 17–19 marca 2004 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — [Kraków : IKiFP PAN], [2004]. — S. 303
20
 • [referat, 2003]
 • TytułBudowa nanokompozytów mineralno-węglowych w świetle badań adsorpcyjnych : [abstrakt]
  AutorzyT. GRZYBEK, A. KRZYŻANOWSKI, M. MOTAK
  ŹródłoMateriały XXXV Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego OKK : Kraków, 2–4 kwietnia 2003 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2003. — S. 154
21
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułCarbon covered clays as catalytic supports : the influence of sulphur dioxide on manganese promoted DeNOx catalysts
  AutorzyT. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2002 vol. 11 suppl. 3, s. 49–55
22
 • [referat, 1999]
 • TytułCarbon covered pillared montmorillonites in SCR of NO with $NH_{3}$
  AutorzyL. Chmielarz, R. Dziembaj, T. GRZYBEK, J. KLINIK, T. Łojewski, D. OLSZEWSKA
  ŹródłoEUROP CAT-IV : 4textsuperscript{th} European Congress on Catalysis : catalysis and chemical technologies for a sustainable future : Rimini, Italy Sept. 5–10, 1999 : book of abstracts / EFCATS [European Federation of Catalysis Societies]. — [Italy : s. n.], [1999]. — S. 803
23
 • [referat, 1999]
 • TytułCarbon covered silica-aluminas modified with manganese as catalysts for reduction of NO with ammonia
  AutorzyT. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp, M. ŻYŁA
  ŹródłoEUROP CAT-IV : 4textsuperscript{th} European Congress on Catalysis : catalysis and chemical technologies for a sustainable future : Rimini, Italy Sept. 5–10, 1999 : book of abstracts / EFCATS [European Federation of Catalysis Societies]. — [Italy : s. n.], [1999]. — S. 296
24
 • [referat, 2006]
 • TytułCarbonaceous materials in $NO_{x}$ removal from stack gases
  AutorzyT. GRZYBEK
  Źródło1textsuperscript{st} International seminar on Application of catalysis in environmental protection ; 11textsuperscript{th} International seminar on Catalytic DeNOx) : Lublin 2006, August 31–September 02 / red. Agnieszka Marcewicz-Kuba. — [Lublin : s. n.], [2006]. — S. 36, K-6
25