Wykaz publikacji wybranego autora

Teresa Grzybek, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8956-3242

ResearcherID: brak

Scopus: 7003891283

PBN: 909944

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 249, z ogólnej liczby 253 publikacji Autora


1
 • A short review on the catalytic activity of Hydrotalcite-derived materials for dry reforming of methane
2
 • A1-pillared, copper-containing vermiculites as prospective catalysts for $NH_{3}-SCR$
3
 • ACApplication of modified hydrotalcites by Cu, Co and Mn in selective catalytic reduction of NO with ammonia
4
 • Acidic properties of mesoporous [Al]MCM-41 and [Al]SBA-15
5
 • Adsorption of sulphur dioxide on modified activated carbons
6
 • Ammonia conversion on nickel-promoted carbon fibers
7
 • Ammonia conversion on nickel-promoted carbon fibres
8
 • Analiza procesu oddziaływania $SO_2$ z sorbentami i katalizatorami w warunkach dynamicznych
9
 • APAC 2010
10
 • Application of various transient kinetics methods for the study of DENOX catalysts
11
 • AWPA Symposium 2007
12
 • Badania chemicznego charakteru powierzchni węgli kamiennych
13
 • Badania struktury i właściwości katalitycznych katalizatorów DeNOx
14
 • Badania teksturalne i sorpcyjne montmorillonitu modyfikowanego depozytem węglowym
15
 • Badanie struktury montmorillonitu podpieranego związkami $Zr$ i promowanego depozytem węglowym
16
 • Badanie węgla aktywnego modyfikowanego związkami azotu i manganu w reakcji redukcji tlenku azotu amoniakiem
17
 • BEA zeolite modified with vanadium as effective catalyst for selective reduction of NO with ammonia
18
 • Budowa nanokompozytów mineralno - węglowych na bazie montmorylonitu podpieranego akwahydroksokationami cyrkonu
19
 • Budowa nanokompozytów mineralno-węglowych w świetle badań adsorpcyjnych
20
 • Carbon covered clays as catalytic supports
21
 • Carbon covered pillared montmorillonites in SCR of NO with $NH_{3}$
22
 • Carbon covered silica-aluminas modified with manganese as catalysts for reduction of NO with ammonia
23
 • Carbonaceous materials in $NO_{x}$ removal from stack gases
24
25
 • Catalysis Today ; ISSN 0920-5861