Wykaz publikacji wybranego autora

Teresa Grzybek, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8956-3242

ResearcherID: brak

Scopus: 7003891283

PBN: 909944

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 254, z ogólnej liczby 258 publikacji Autora


1
 • A short review on the catalytic activity of Hydrotalcite-derived materials for dry reforming of methane
2
 • A1-pillared, copper-containing vermiculites as prospective catalysts for $NH_{3}-SCR$
3
 • ACApplication of modified hydrotalcites by Cu, Co and Mn in selective catalytic reduction of NO with ammonia
4
 • Acidic properties of mesoporous [Al]MCM-41 and [Al]SBA-15
5
 • Adsorption of sulphur dioxide on modified activated carbons
6
 • Aktuelle Trends in Studien zur chemischen Verarbeitung von $CO_2$
7
 • Ammonia conversion on nickel-promoted carbon fibers
8
 • Ammonia conversion on nickel-promoted carbon fibres
9
 • Analiza procesu oddziaływania $SO_2$ z sorbentami i katalizatorami w warunkach dynamicznych
10
 • APAC 2010
11
 • Application of various transient kinetics methods for the study of DENOX catalysts
12
 • AWPA Symposium 2007
13
 • Badania chemicznego charakteru powierzchni węgli kamiennych
14
 • Badania struktury i właściwości katalitycznych katalizatorów DeNOx
15
 • Badania teksturalne i sorpcyjne montmorillonitu modyfikowanego depozytem węglowym
16
 • Badanie struktury montmorillonitu podpieranego związkami $Zr$ i promowanego depozytem węglowym
17
 • Badanie węgla aktywnego modyfikowanego związkami azotu i manganu w reakcji redukcji tlenku azotu amoniakiem
18
 • BEA zeolite modified with vanadium as effective catalyst for selective reduction of NO with ammonia
19
 • Budowa nanokompozytów mineralno - węglowych na bazie montmorylonitu podpieranego akwahydroksokationami cyrkonu
20
 • Budowa nanokompozytów mineralno-węglowych w świetle badań adsorpcyjnych
21
 • Carbon covered clays as catalytic supports
22
 • Carbon covered pillared montmorillonites in SCR of NO with $NH_{3}$
23
 • Carbon covered silica-aluminas modified with manganese as catalysts for reduction of NO with ammonia
24
 • Carbonaceous materials in $NO_{x}$ removal from stack gases
25