Wykaz publikacji wybranego autora

Bronisław Buczek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8967-361X

ResearcherID: brak

Scopus: 7004720798

PBN: 900295

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 178, z ogólnej liczby 181 publikacji Autora


1
 • Adsorbenty węglowe: otrzymywanie, charakterystyka, zastosowanie
2
 • Adsorpcja ${CO_{2}}$ oraz ${CH_{4}}$ na modyfikowanym węglu aktywnym
3
 • Adsorpcja lotnych związków organicznych na węglu aktywnym
4
 • Adsorpcja metanu i ditlenku węgla na węglu aktywnym modyfikowanym wodorotlenkiem potasu
5
 • Adsorpcja wodoru na materiałach węglowych
6
 • Adsorpcja wodoru na modyfikowanym węglu aktywnym
7
 • Adsorpcyjne odzyskiwanie metanu z gazów odpadowych
8
 • Adsorption equilibria in the systems: aqueous solutions of organics-oxidized activated carbon samples obtained by successive abrasion of granules
9
 • Adsorption equilibria in the systems: aqueous solutions of organics–oxidized activated carbon samples obtained from different parts of granules
10
 • Adsorption of chlorophenoxy herbicides on extruded activated carbon with gradually removed external granule layers
11
 • Adsorption of chlorophenoxy pesticides on activated carbon with gradually removed external particle layers
12
 • Adsorption of $CO_{2}$ on carbonaceous adsorbents
13
 • Adsorption of methanol vapours on active carbon
14
 • Adsorption of methanol vapours on modified active carbon
15
 • Adsorption of phenol derivatives from aqueous and organic solutions on activated carbons with differentiated content of oxygen surface groups
16
 • Adsorptive purification of frying oil for production of biodiesel
17
 • Aktywacja ditlenkiem węgla prekursorów roślinnych dla otrzymywania adsorbentów węglowych
18
 • Akumulacja ciepła w monolitach węglowych dla magazynowania energii – rozważania modelowe
19
 • Analiza możliwości wykorzystania roztworów polimerów do oceny struktury porowatej adsorbentów węglowych
20
 • Analiza przydatności mediów piknometrycznych do oceny struktury mikroporowatej adsorbentów węglowych
21
 • Analiza przydatności mikroporowatych adsorbentów węglowych dla magazynowania wodoru
22
 • Analiza tekstury adsorbentów węglowych metodą sond molekularnych
23
 • Analiza tekstury adsorbentów węglowych metodą sond molekularnych
24
 • Analysis of spent active coke properties by spouted bed technique
25
 • Anti-explosive powders for coal mining industry