Wykaz publikacji wybranego autora

Bronisław Buczek, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8967-361X połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 7004720798

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2263181049182
202222
201811
201722
20168251
20159351
20148161
201310352
2012431
2011523
20108215
200912741
2008422
20071385
200618117
200513481
2004221795
200315852
20022614138
20011811151
20001711105
199911182
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem2261231012
202222
201811
2017211
2016835
2015954
2014844
20131055
2012413
2011532
2010862
20091266
2008431
20071376
200618153
200513562
200422166
200315411
2002261511
200118810
20001798
19991165
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem22616363
202222
201811
2017211
2016853
2015972
2014853
20131064
201244
2011532
2010871
20091284
2008431
200713103
200618162
20051394
200422184
200315132
200226188
200118135
200017107
19991165
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem22659167
202222
201811
2017211
2016853
2015954
2014844
20131046
2012413
2011532
2010844
200912210
2008422
20071358
200618315
20051358
200422121
200315312
200226224
200118117
200017314
19991129
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem22648178
2022211
201811
201722
2016862
2015954
2014871
20131073
2012413
2011523
2010871
20091275
2008422
20071313
20061818
20051313
20042222
20031515
20022626
20011818
20001717
19991111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem22692134
202222
201811
201722
2016862
2015954
2014871
20131055
2012413
2011532
2010871
20091275
200844
20071367
200618315
20051367
200422319
200315411
200226620
200118513
200017611
199911381
 • A new method of production of non-explosive stone dusts / Bronisław BUCZEK, Elzbieta VOGT // W: Twenty-fourth annual international Pittsburgh Coal Conference : coal - energy, environment and sustainable development : September 10–14, 2007, Johannesburg, South Africa : abstracts booklet. — Pittsburgh, PA : Pittsburgh Coal Conference PCC, cop. 2007. — Opis wg okł.. — S. 51, P4-2. — Pełny tekst W: Twenty - fourth annual international Pittsburgh Coal Conference [Dokument elektroniczny] : coal - energy, environment and sustainable development : September 10–14, 2007, Johannesburg, South Africa : CD-ROM proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pittsburgh, PA : Pittsburgh Coal Conference PCC, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — ISBN 1-890977-24-1. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Paper index ; Poster session 4: Other topics”). — Bibliogr. s. 9, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adsorbenty węglowe dla rozdzielania i magazynowania gazówCarbonaceous adsorbents for separation and storage of gases / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 1999 R. 44 nr 8–9, s. 305–308. — Bibliogr. s. 308, Summ., Rez., Rés.

 • słowa kluczowe: magazynowanie gazów, adsorbent węglowy, rozdzielanie gazów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Adsorbenty węglowe dla rozdzielania i magazynowania gazówCarbonaceous adsorbents in separation and storage of gases / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. R.16–1–R.16–2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Adsorbenty węglowe: otrzymywanie, charakterystyka, zastosowanie[Carbonaceous adsorbents: preparation, characterization, application] / Leszek CZEPIRSKI, Bronisław BUCZEK // W: Doroczne spotkanie Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Fizykochemia zjawisk międzyfazowych” : Lublin, 25–26 października 2002 / Polskie Towarzystwo Chemiczne ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydział Chemii. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Adsorbenty węglowe – surowce, otrzymywanie, zastosowanieCarbonaceous adsorbents – raw materials, manufacture, application / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2001 t. 17 z. 2, s. 29–61. — Bibliogr. s. 59–61, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel aktywny, struktura porowata, węglowe sita cząsteczkowe, aktywne włókniny węglowe, procesy adsorpcyjne

  keywords: active carbons, porous structure, adsorption process, activated carbon fibres, carbon molecular sieves

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Adsorbenty z węgla kamiennego i ciekłych węglopochodnych[Adsorbents based on hard coal and liquid coal chemicals] / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI // W: XLIV [Czterdziesty czwarty] Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice 9–13 września 2001 : materiały zjazdowe / Uniwersytet Śląski. — [Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2001]. — Na okł. dodatkowo: Pierwszy w nowym tysiącleciu XLIV Zjazd Naukowy PTCh i SITPChem. — ISBN10: 8390184451. — S. S12–P34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Adsorpcja ${CO_{2}}$ oraz ${CH_{4}}$ na modyfikowanym węglu aktywnym[${CO_{2}}$ and ${CH_{4}}$ adsorption onto modified active carbon] / Bronisław BUCZEK // W: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 18–22 września 2011 : materiały zjazdowe. — [Lublin : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2011]. — ISBN: 978-83-60988-08-4. — S. 349. — Bibliogr. s. 349. — Afiliacja: Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Adsorpcja lotnych związków organicznych na węglu aktywnymAdsorption of volatile organic compounds onto activated carbon / Bronisław BUCZEK, Piotr Kozera // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 3, s. 347–350. — Bibliogr. s. 350

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Adsorpcja metanu i ditlenku węgla na węglu aktywnym modyfikowanym wodorotlenkiem potasuAdsorption of methane and carbon dioxide on a potassium hydroxide-modified activated carbon / Bronisław BUCZEK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2013 t. 92 nr 4, s. 535–537. — Bibliogr. s. 537

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Adsorpcja wodoru na materiałach węglowychHydrogen adsorption on carbonaceous materials / Leszek CZEPIRSKI, Bronisław BUCZEK // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Ustroń, 2–4 czerwca 2004 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2004. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 53). — S. 338–343. — Bibliogr. s. 342–343

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Adsorpcja wodoru na modyfikowanym węglu aktywnymAdsorption of hydrogen onto a modified activated carbon / Paweł BARAN, Bronisław BUCZEK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 3, s. 328–330. — Bibliogr. s. 330

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2015.3.12

12
 • Adsorpcyjne odzyskiwanie metanu z gazów odpadowychMethane recovery from waste gases by adsorption method / Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 109–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Adsorpcyjny proces osuszania gazów w złożu fluidalno-stałymThe adsorption process of gases drying in fluidal-solid bed / Bronisław BUCZEK, Piotr ZABIEROWSKI // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Adsorption equilibria in the systems: aqueous solutions of organics-oxidized activated carbon samples obtained by successive abrasion of granules / A. Derylo-Marczewska, J. Goworek, A. Swiatkowski, B. BUCZEK // W: Carbon'02 : an international conference on Carbon : 15–19 September 2002 Beijing, China : program and short abstract / Chinese Academy of Sciences. Institute of Metal Research ; Chinese Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry ; Tsinghua University. — [China : s. n.], [2002]. — S. [1–3]. — Bibliogr. s. [3], Abstr.. — Toż W: Carbon'02 [Dokument elektroniczny] : an international conference on Carbon : September 15–20, 2002 Beijing, China. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Chinese Academy of Sciences. Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry, Tsinghua University. — China : Shanxi Chunqiu Audio-Visual Press, [2002]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–3. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Adsorption equilibria in the systems: aqueous solutions of organics–oxidized activated carbon samples obtained from different parts of granules / A. Derylo-Marczewska, A. Swiatkowski, B. BUCZEK, S. Biniak // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2006 vol. 85, s. 410–417. — Bibliogr. s. 417, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.fuel.2005.07.001

16
 • Adsorption of chlorophenoxy herbicides on extruded activated carbon with gradually removed external granule layers / A. Deryło-Marczewska, M. Błachnio, B. BUCZEK, A. Świątkowski // W: Carbon2012 : the annual world conference on Carbon : June 17–22, 2012, Krakow, Poland : program and abstracts / eds. Aneta Frączek-Szczypta, Teresa Gumuła ; Polish Carbon Society. — Kraków : PCS, cop. 2012. — ISBN: 978-83-60958-99-5. — S. 104 ID 804. — Pełny tekst W: Carbon2012 [Dokument elektroniczny] : the annual world conference on Carbon : June 17–22, 2012, Krakow, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Polish Carbon Society. — [Krakow : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. [4]. — Bronisław Buczek – afiliacja: University of Mining and Metallurgy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Adsorption of chlorophenoxy pesticides on activated carbon with gradually removed external particle layers / Anna Derylo-Marczewska, Magdalena Blachnio, Adam W. Marczewski, Andrzej Swiatkowski, Bronislaw BUCZEK // Chemical Engineering Journal ; ISSN 1385-8947. — 2017 vol. 308, s. 408–418. — Bibliogr. s. 417–418, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-16. — tekst: https://goo.gl/FU5k9Q

 • keywords: activated carbon, adsorption kinetics, adsorption equilibrium, chlorophenoxy acid, pesticide adsorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.cej.2016.09.082

18
 • Adsorption of $CO_{2}$ on carbonaceous adsorbents / B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ // W: Characterisation of porous solids VIII : proceedings of the 8th international symposium on the Characterisation of porous solids : Edinburgh, UK 10–13 June 2008 / eds. Stefan Kaskel [et al.]. — Cambridge : The Royal Society of Chemistry, cop. 2009. — (Special Publication ; no. 318). — ISBN: 978-1-84755-904-3 ; e-ISBN: 978-1-84755-941-8. — S. 256–262. — Bibliogr. s. 261–262

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1039/9781847559418-00256

19
 • Adsorption of methanol vapours on active carbon / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: Doroczne spotkanie Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Fizykochemia zjawisk międzyfazowych” : Lublin, 25–26 października 2002 / Polskie Towarzystwo Chemiczne ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydział Chemii. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Adsorption of methanol vapours on modified active carbon : [abstract] / B. BUCZEK, L. CZEPIRSKI, E. KLIMOWSKA, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — ISBN10: 8390184478. — S. 732

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Adsorption of phenol derivatives from aqueous and organic solutions on activated carbons with differentiated content of oxygen surface groups / A. Deryło-Marczewska, D. Sternik, A. Świątkowski, B. BUCZEK, K. Kuśmierek // W: ISSHAC-8 : Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids : eight International Symposium : [Poland, Kraków 2012, 27th August – 31st August] : proceedings / Faculty of Chemistry. Maria Curie-Skłodowska University, Polish Chemical Society, Jerzy Haber Institute for Catalysis and Surface Chemistry. Polish Academy of Sciences. — [Lublin : s. n.], [2012]. — ISBN: 978-83-60988-11-4. — S. 266–267. — Bibliogr. s. 267

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
 • Adsorptive purification of frying oil for production of biodiesel / B. BUCZEK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2005 vol. 14 suppl. 4, s. 21–23. — Bibliogr. s. 23, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Aktywacja ditlenkiem węgla prekursorów roślinnych dla otrzymywania adsorbentów węglowych[Carbon dioxide activation of plant precursors for preparation carbon adsorbents] / Bronisław BUCZEK, Urszula KANIK // W: „Chemia dla środowiska i cywilizacji” : 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Białystok, 16–20 września 2012 : materiały zjazdowe. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2012]. — ISBN: 978-83-60988-12-1. — S. 372. — Bibliogr. s. 372. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: