Wykaz publikacji wybranego autora

Mieczysław R. Bałys, dr

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9535-137X

ResearcherID: brak

Scopus: 6602248009

PBN: 909924

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 60, z ogólnej liczby 60 publikacji Autora


1
 • [referat, 2012]
 • TytułActivated carbons based on polymers/coal-tar pitch composites for asymmetric aqueous supercapacitors
  AutorzyK. Jurewicz, K. Szatkowska, W. Ciesińska, G. Makomaski, J. Zieliński, L. CZEPIRSKI, J. SZCZUROWSKI, M. BAŁYS
  ŹródłoCarbon2012 : the annual world conference on Carbon : June 17–22, 2012, Krakow, Poland : program and abstracts / eds. Aneta Frączek-Szczypta, Teresa Gumuła ; Polish Carbon Society. — Kraków : PCS, cop. 2012. — S. 97 ID 964
2
 • [referat, 2012]
 • TytułAdsorbenty do rozdziału mieszaniny metan/azot
  AutorzyMieczysław Ryszard BAŁYS
  Źródło„Chemia dla środowiska i cywilizacji” : 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Białystok, 16–20 września 2012 : materiały zjazdowe. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2012]. — S. 376–377
3
 • [referat, 2019]
 • TytułAdsorbenty mineralne do osuszania gazów
  AutorzyMieczysław BAŁYS, Ewelina BRODAWKA, Leszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI
  ŹródłoSorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — S. 22
4
 • [referat, 2018]
 • TytułAdsorbenty węglowe do wzbogacania kopalnianych gazów wentylacyjnych w metan
  AutorzyEwelina BRODOWKA, Mieczysław BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI
  ŹródłoMateriały węglowe i kompozyty polimerowe : nauka – przemysł'2018 : XI konferencja naukowo-techniczna : 17–20 kwietnia 2018, Ustroń–Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Gliwice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, [2018]. — S. 30
5
 • [referat, 2014]
 • TytułAdsorpcja metanu w łupkach dolnego paleozoiku w południowej części basenu bałtyckiego – zastosowanie w poszukiwaniach niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
  AutorzyCezary Grelowski, Leszek CZEPIRSKI, Mieczysław BAŁYS, Jakub SZCZUROWSKI
  ŹródłoGeopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014. — S. 175–180
6
 • [referat, 2018]
 • TytułAdsorpcja wybranych gazów na węglu aktywnym w temperaturze nadkrytycznej
  AutorzyEwelina BRODAWKA, Mieczysław BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI, Jakub SZCZUROWSKI, Kamila Nagoda
  ŹródłoMateriały węglowe i kompozyty polimerowe : nauka – przemysł'2018 : XI konferencja naukowo-techniczna : 17–20 kwietnia 2018, Ustroń–Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Gliwice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, [2018]. — S. 71
7
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAdsorpcyjne odzyskiwanie metanu z gazów odpadowych
  AutorzyMieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoPaliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 109–112
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAdsorption potential theory for description of n-butane adsorption on activated carbon
  AutorzyMieczysław BAŁYS, Jacek SZCZUROWSKI, Leszek Czepirski, Marek Kochel
  ŹródłoAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia. — 2016 vol. 71 no. 2, s. 1–10
9
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułAdsorption technology for ventilation air methane enrichment
  AutorzyMieczysław BAŁYS, Jakub SZCZUROWSKI, Leszek CZEPIRSKI
  ŹródłoSelected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — S. 253–257
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAkumulacja ciepła w monolitach węglowych dla magazynowania energii – rozważania modelowe
  AutorzyMieczysław Ryszard BAŁYS, Bronisław BUCZEK
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2009 t. 12 z. 1, s. 119–127
11
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza składu gazów z wysypisk w aspekcie ochrony środowiska i pozyskiwania surowców energetycznych
  AutorzyM. BAŁYS, J. Bednarski
  ŹródłoXLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3, Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — S. 932
12
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza tekstury adsorbentów węglowych metodą sond molekularnych
  AutorzyE. VOGT, B. BUCZEK, M. BAŁYS
  ŹródłoXLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3, Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — S. 909
13
 • [monografia, 2002]
 • TytułAnaliza tekstury adsorbentów węglowych metodą sond molekularnych
  AutorzyE. VOGT, B. BUCZEK, M. BAŁYS ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
  DetailsKraków : AGH, 2002. — [9] s.
14
 • [referat, 2007]
 • TytułAnaliza wybranego cyklu procesu PSA w ujęciu równowagowym
  AutorzyMieczysław Ryszard BAŁYS
  ŹródłoXIX ogólnopolska konferencja inżynierii chemicznej i procesowej : materiały konferencyjne : pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. hab. inż. Andrzeja Sobkowiaka. T. 1, Inżynieria chemiczna – procesy i aparaty / pod red. nauk. Romana Petrusa, Jacka Jeżowskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego ; Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza PR, 2007. — S. 47–49
15
 • [referat, 2003]
 • TytułAnalysis of gas adsorption on heterogeneous surfaces using modified langmuir isotherm : [abstract]
  AutorzyL. CZEPIRSKI, M. R. BAŁYS, V. V. Kutarov
  ŹródłoXLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 733
16
 • [referat, 2002]
 • TytułApplication of carbon molecular sieves for separation of methane-nitrogen mixture by adsorption technique
  AutorzyM. BAŁYS, B. BUCZEK, P. ZABIEROWSKI
  ŹródłoCHISA 2002 : 15th international congress of chemical and process engineering : 25–29 August 2002 Praha, Czech Republic : summaries. [Pt.] 2, Separation processes / Česká Společnost Chemického Inženýrství ; European Federation of Chemical Engineering Congress. Event 631. — Praha : Process Engineering Publisher, 2002. — P3.161 s. 372–373
17
 • [referat, 2009]
 • TytułApplication of potential adsorption theory for methane – carbonaceous adsorbents systems
  AutorzyM. R. BAŁYS, L. CZEPIRSKI
  ŹródłoPBAST 5 : 5textsuperscript{th} Pacific Basin conference on Adsorption science and technology : Singapore, 25–27 May 2009 : book of abstracts / Nanyang Technological University, NUS National University of Singapore. — [Singapore : s. n,], [2009]. — S. 118
18
 • [referat, 2006]
 • TytułBadanie nad równowagowym procesem PSA na przykładzie rozdziału powietrza
  AutorzyM. R. BAŁYS, B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoVIII Ogólnopolska konferencja przepływów wielofazowych : 11–13. 10. 2006 : sesja jubileuszowa : 45-lecie czasopisma Inżynieria i Aparatura Chemiczna : 12. 10. 2006, Gdańsk : program. — [Gdańsk : s. n.], [2006]. — S. [1–20]
19
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadanie równowagowego procesu PSA na przykładzie rozdziału powietrza
  AutorzyMieczysław Ryszard BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria i Aparatura Chemiczna. — 2006 R. 45 nr 6s spec., s. 16–17
20
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułCharakterystyki densymetryczne i właściwości adsorpcyjno/desorpcyjne formowanych adsorbentów w procesach magazynowania metanu i magazynowania wodoru
  AutorzyLeszek CZEPIRSKI, Mieczysław BAŁYS
  ŹródłoZaawansowane materiały węglowe : studium koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla – osiągnięcia i kierunki badawczo-rozwojowe, T. 3 / pod red. Jacka Machnikowskiego, Marka Ściążko. — Zabrze : Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, 2010. — S. 133–148
21
 • [referat, 2004]
 • TytułCharakteryzowanie struktury porowatej adsorbentów węglowych na podstawie wysokociśnieniowych izoterm adsorpcji metanu
  AutorzyMieczysław R. BAŁYS, Leszek CZEPIRSKI
  ŹródłoWęgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Ustroń, 2–4 czerwca 2004 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2004. — S. 34–42
22
 • [referat, 2003]
 • TytułDescription of gas adsorption isotherm on active carbon with Langmuir-type equation : [abstract]
  AutorzyL. CZEPIRSKI, M. R. BAŁYS, V. V. Kutarov
  ŹródłoVII Polish-Ukrainian symposium on Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : simultaneously with the XLVI congress of the Polish Chemical Society : Lublin, Poland, September 15–18, 2003 : program and proceedings / eds. Roman Leboda, Yuri I. Tarasevich. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, [2003]. — S. 39
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułDobór węglowych sit molekularnych do rozdziału wybranych mieszanin gazowych
  AutorzyMieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria i Ochrona Środowiska. — 2004 t. 7 nr 3–4, s. 305–316
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułDynamiczna symulacja dwuetapowej destylacji w ramach koncepcji Przemysł 4. 0
  AutorzyEwelina BRODAWKA, Mieczysław R. BAŁYS
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2018 t. 97 nr 3, s. 416–419
25
 • [referat, 2003]
 • TytułEvaluation of carbonaceous adsorbents for separation of methane-nitrogen mixture : [abstract]
  AutorzyM. BAŁYS, B. BUCZEK, J. ZIĘTKIEWICZ
  ŹródłoXLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 713