Wykaz publikacji wybranego autora

Mieczysław R. Bałys, dr

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9535-137X

ResearcherID: brak

Scopus: 6602248009

PBN: 909924

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 60, z ogólnej liczby 60 publikacji Autora


1
 • Activated carbons based on polymers/coal-tar pitch composites for asymmetric aqueous supercapacitors
2
 • Adsorbenty do rozdziału mieszaniny metan/azot
3
 • Adsorbenty mineralne do osuszania gazów
4
 • Adsorbenty węglowe do wzbogacania kopalnianych gazów wentylacyjnych w metan
5
 • Adsorpcja metanu w łupkach dolnego paleozoiku w południowej części basenu bałtyckiego – zastosowanie w poszukiwaniach niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
6
 • Adsorpcja wybranych gazów na węglu aktywnym w temperaturze nadkrytycznej
7
 • Adsorpcyjne odzyskiwanie metanu z gazów odpadowych
8
 • Adsorption potential theory for description of n-butane adsorption on activated carbon
9
 • Adsorption technology for ventilation air methane enrichment
10
 • Akumulacja ciepła w monolitach węglowych dla magazynowania energii – rozważania modelowe
11
 • Analiza składu gazów z wysypisk w aspekcie ochrony środowiska i pozyskiwania surowców energetycznych
12
 • Analiza tekstury adsorbentów węglowych metodą sond molekularnych
13
 • Analiza tekstury adsorbentów węglowych metodą sond molekularnych
14
 • Analiza wybranego cyklu procesu PSA w ujęciu równowagowym
15
 • Analysis of gas adsorption on heterogeneous surfaces using modified langmuir isotherm
16
 • Application of carbon molecular sieves for separation of methane-nitrogen mixture by adsorption technique
17
 • Application of potential adsorption theory for methane – carbonaceous adsorbents systems
18
 • Badanie nad równowagowym procesem PSA na przykładzie rozdziału powietrza
19
 • Badanie równowagowego procesu PSA na przykładzie rozdziału powietrza
20
 • Charakterystyki densymetryczne i właściwości adsorpcyjno/desorpcyjne formowanych adsorbentów w procesach magazynowania metanu i magazynowania wodoru
21
 • Charakteryzowanie struktury porowatej adsorbentów węglowych na podstawie wysokociśnieniowych izoterm adsorpcji metanu
22
 • Description of gas adsorption isotherm on active carbon with Langmuir-type equation
23
 • Dobór węglowych sit molekularnych do rozdziału wybranych mieszanin gazowych
24
 • Dynamiczna symulacja dwuetapowej destylacji w ramach koncepcji Przemysł 4. 0
25
 • Evaluation of carbonaceous adsorbents for separation of methane-nitrogen mixture