Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksander Długosz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Paliw i Energii
WPiE-ktp, * Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułAnaliza możliwości przepływu surowego gazu koksowniczego pomiędzy odbieralnikami poprzez przestrzeń podsklepieniową
  AutorzyAleksander DŁUGOSZ, Bogusław Smółka, Krzysztof Lebdowicz, Antoni Szołtysik, Augustyn Górski
  ŹródłoKarbo. — 1999 R. 44 nr 3, s. 97–102
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 1999]
 • TytułMetoda oznaczania podatności przemiałowej węgla kamiennego
  AutorzyAleksander DŁUGOSZ, Barbara TORA
  ŹródłoPaliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — S. P.2
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2000]
 • TytułOporność elektryczna wyrobów węglowych w świetle badań metodą czteropunktową i według polskiej normy
  AutorzyC. CZOSNEK, M. BOJKOWSKI, A. DŁUGOSZ, J. F. JANIK
  ŹródłoWęgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 77–78
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułOporność elektryczna wyrobów węglowych w świetle badań metodą czteropunktową i według Polskiej Normy
  AutorzyCezary CZOSNEK, Maciej BOJKOWSKI, Aleksander DŁUGOSZ
  ŹródłoKarbo. — 2001 R. 46 nr 7–8, s. 254–256
 • słowa kluczowe: oporność elektryczna, materiał węglowy, metoda czteropunktowa

  keywords: carbonic products, electric resistance, four-points methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułPaliwa i energia – dzisiaj i jutro
  AutorzyAleksander DŁUGOSZ
  ŹródłoKarbo. — 1999 R. 44 nr 6, s. 196–202
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułPrzemiany fizykochemiczne zachodzące w przesypce oporowej w piecu Achesona
  AutorzyMaciej BOJKOWSKI, Aleksander DŁUGOSZ
  ŹródłoKarbo. — 1999 R. 44 nr 6, s. 229–232
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułReakcyjność koksu skipowego i pobranego z poziomu dysz wielkiego pieca
  AutorzyAleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ, Cezary CZOSNEK
  ŹródłoKarbo. — 2000 vol. 45 nr 3, s. 84–90
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2006]
 • TytułReakcyjność koksu – znaczenie i wpływ na redukcję w wielkim piecu
  AutorzyA. SADOWSKI, S. BUDZYŃ, A. DŁUGOSZ, R. STACHURA
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — S. 167–172
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułSinter reduction in simulated blast-furnace conditions in the presence of coke with various reactivity
  AutorzyAndrzej SADOWSKI, Stanisław BUDZYŃ, Aleksander DŁUGOSZ
  ŹródłoArchives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. — 2003 vol. 48 iss. 4, s. 467–477
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 1998]
 • TytułSposób utylizacji materiałów pochodzenia organicznego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Wiesław ŻMUDA, Aleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ, Andrzej Włodkowski, Józef Lis
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{6}: B09B 3/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 174223 B1 ; Udziel. 1998-01-29 ; Opubl. 1998-06-30. — Zgłosz. nr P.304640 z dn. 1994-08-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL174223B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 1996]
 • TytułSposób utylizacji odpadów zawierających materiały pochodzenia organicznego, zwłaszcza tworzywa sztuczne
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Wiesław ŻMUDA, Aleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{6}: B09B 3/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 170472 B1 ; Udziel. 1996-07-11 ; Opubl. 1996-12-31. — Zgłosz. nr P.298008 z dn. 1993-03-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL170472B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 1995]
 • TytułSposób wytwarzania paku mezofazowego do produkcji włókien węglowych, zwłaszcza grafitowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Wiesław A. ŻMUDA, Aleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{5}: C10C 3/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 165736 B1 ; Udziel. 1994-09-12 ; Opubl. 1995-02-28. — Zgłosz. nr P.292428 z dn. 1991-11-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL165736B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2000]
 • TytułSteksturowanie koksu elektrodowego i elektrod grafitowych w świetle badań rentgenowskich i skaningowych
  AutorzyAleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ
  ŹródłoWęgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 79–81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułSteksturowanie stałych komponentów elektrodowych i elektrod grafitowych w świetle badań rentgenowskich i mikroskopowych
  AutorzyAleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ
  ŹródłoKarbo. — 2000 R. 45 nr 10, s. 340–344
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułThe microstructure of the carbon materials after heat treatment up to 2500°C
  AutorzyAleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ, Cezary CZOSNEK
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2000 vol. 26 no. 1, s. 31–40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułWielkość krystalitów grafitu skipowego koksu hutniczego obrobionego termicznie i pobranego z poziomu dysz wielkiego pieca
  AutorzyAleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ, Cezary CZOSNEK, Wiktoria RATUSZEK
  ŹródłoKarbo. — 2000 R. 45 nr 6, s. 205–207
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 1999]
 • TytułWłasności elektryczne materiałów grafitowych w świetle badań metodą czteropunktową
  AutorzyAleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ, Cezary CZOSNEK
  ŹródłoPaliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — S. P.1
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułWpływ obróbki termicznej koksu wielkopiecowego na jego właściwości fizykochemiczne
  AutorzyAleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ
  ŹródłoKarbo. — 2003 R. 48 nr 3, s. 129–135
 • słowa kluczowe: wytrzymałość mechaniczna, koks wielkopiecowy, obróbka termiczna, reakcyjność koksu, krystality grafitu

  keywords: mechanical properties, heat treatment, blast furnace coke, coke reactivity, graphite crystallites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21