Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksander Długosz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Paliw i Energii
WPiE-ktp, * Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości przepływu surowego gazu koksowniczego pomiędzy odbieralnikami poprzez przestrzeń podsklepieniową
2
 • Metoda oznaczania podatności przemiałowej węgla kamiennego
3
 • Oporność elektryczna wyrobów węglowych w świetle badań metodą czteropunktową i według polskiej normy
4
 • Oporność elektryczna wyrobów węglowych w świetle badań metodą czteropunktową i według Polskiej Normy
5
 • Paliwa i energia – dzisiaj i jutro
6
 • Przemiany fizykochemiczne zachodzące w przesypce oporowej w piecu Achesona
7
 • Reakcyjność koksu skipowego i pobranego z poziomu dysz wielkiego pieca
8
 • Reakcyjność koksu – znaczenie i wpływ na redukcję w wielkim piecu
9
 • Sinter reduction in simulated blast-furnace conditions in the presence of coke with various reactivity
10
 • Sposób utylizacji materiałów pochodzenia organicznego
11
 • Sposób utylizacji odpadów płynnych i mazistych
12
 • Sposób utylizacji odpadów zawierających materiały pochodzenia organicznego, zwłaszcza tworzywa sztuczne
13
 • Sposób wytwarzania paku mezofazowego do produkcji włókien węglowych, zwłaszcza grafitowych
14
 • Steksturowanie koksu elektrodowego i elektrod grafitowych w świetle badań rentgenowskich i skaningowych
15
 • Steksturowanie stałych komponentów elektrodowych i elektrod grafitowych w świetle badań rentgenowskich i mikroskopowych
16
 • The effect of temperature and $CO_{2}$ concentration in reaction gas on coke reactivity
17
 • The microstructure of the carbon materials after heat treatment up to 2500°C
18
 • Wielkość krystalitów grafitu skipowego koksu hutniczego obrobionego termicznie i pobranego z poziomu dysz wielkiego pieca
19
 • Własności elektryczne materiałów grafitowych w świetle badań metodą czteropunktową
20
 • Wpływ obróbki termicznej koksu wielkopiecowego na jego właściwości fizykochemiczne
21
 • Wpływ temperatury i stężenia $CO_{2}$ na reaktywność koksu wielkopiecowego